Ευρετήριο Άρθρου

 

Η Αγία Γραφή περιέχει δεκάδες προφητείες που εκπληρώθηκαν στη ζωή του Χριστού. Ίσως η πιο εντυπωσιακή είναι αυτή που διαβάζουμε στον Δανιήλ 9:24-27. Παραθέτουμε τα εδάφια. Καθώς διαβάζουμε, καλό είναι να θυμόμαστε ότι ο προφήτης Δανιήλ έγραψε την συγκεκριμένη προφητεία περίπου το 539 π.Χ.

24 Εβδομήκοντα εβδομάδες διωρίσθησαν επί τον λαόν σου και επί την πόλιν την αγίαν σου, διά να συντελεσθή η παράβασις και να τελειώσωσιν αι αμαρτίαι, και να γείνη εξιλέωσις περί της ανομίας και να εισαχθή δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγισθή όρασις και προφητεία και να χρισθή ο Άγιος των αγίων.
25 Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από της εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθή η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του ηγουμένου θέλουσιν είσθαι εβδομάδες επτά και εβδομάδες εξήκοντα δύο· θέλει οικοδομηθή πάλιν η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιροίς στενοχωρίας.
26 Και μετά τας εξήκοντα δύο εβδομάδας θέλει εκκοπή ο Χριστός, πλην ουχί δι' εαυτόν· και ο λαός του ηγουμένου, όστις θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλιν και το αγιαστήριον· και το τέλος αυτής θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού, και έως του τέλους του πολέμου είναι διωρισμένοι αφανισμοί.
27 Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν μιά εβδομάδι· και εν τω ημίσει της εβδομάδος θέλει παύσει η θυσία και η προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως, και έως της συντελείας του καιρού θέλει δοθή διορία επί την ερήμωσιν.

70 Εβδομάδες

Η προφητεία ξεκινάει με έναν χρονικό προσδιορισμό, 70 εβομάδες. Στον προφητικό λόγο της Αγίας Γραφής μια ημέρα συμβολίζει ένα έτος (Ιεζεκιήλ 4:6). Οι 70 εβδομάδες λοιπόν είναι 490 ημέρες (70 Χ 7 = 490) οπότε 490 έτη. Η προφητεία λοιπόν του Δανιήλ αφορά 490 χρόνια. Πότε ξεκινούν αυτά τα 490 χρόνια; Ο προφήτης δίνει την απάντηση: «Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από της εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθή η Ιερουσαλήμ». Τα 490 χρόνια ξεκινούν από την προσταγή να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ. Πότε όμως δόθηκε αυτή η προσταγή;

Φθινόπωρο 457 π.Χ.

Η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 586 π.Χ. και ο λαός Ισραήλ πήγε αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Οι βασιλιάδες της Περσίας εξέδωσαν τρία διατάγματα σχετικά με την επιστροφή του λαού Ισραήλ αλλά μόνο ένα επέτρεπε την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ και αυτό δόθηκε το φθινόπωρο του 457 π.Χ. και μπορείς να το διαβάσεις στον Έζρα 7:18. Βρήκαμε λοιπόν την ημερομηνία έναρξης της προφητείας του Δανιήλ, 457 π.Χ.

Μεσσιανική Προφητεία

Τι θα γινόταν όμως σε αυτά τα 490 χρόνια; Ο προφήτης εξηγεί: «Εβδομήκοντα εβδομάδες διωρίσθησαν επί τον λαόν σου και επί την πόλιν την αγίαν σου, διά να συντελεσθή η παράβασις και να τελειώσωσιν αι αμαρτίαι, και να γείνη εξιλέωσις περί της ανομίας και να εισαχθή δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγισθή όρασις και προφητεία και να χρισθή ο Άγιος των αγίων».

Ο χώρος δεν επαρκεί για πλήρη ανάλυση της προφητείας οπότε θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις φράσεις που έβαλα σε έντονους χαρακτήρες.

  1. Διορισμένος χρόνος για το λαό Ισραήλ. Διαβάζοντας κανείς την ιστορία του λαού Ισραήλ στην Αγία Γραφή βλέπει ότι ενώ υπάρχουν κάποια λαμπρά στοιχεία, σε μεγάλο βαθμό η ιστορία του λαού είναι ιστορία ανυπακοής προς τον Θεό. Αποκορύφωμα η σταύρωση του Χριστού στην οποία πρωτοστάτησαν οι ηγέτες του έθνους. Όταν ο απόστολος Πέτρος ρώτησε τον Χριστό πόσες φορές θα πρέπει κάποιος να συγχωρήσει τον συνάνθρωπο, και σκέφτηκε ότι 7 φορές ήταν αρκετές, ο Χριστός απάντησε 70 Χ 7 (Ματθαίο 18:22), 70 Χ 7 μας κάνει 490. Στο Δανιήλ 9:24-27 λοιπόν ο Θεός έλεγε ότι θα δώσει διορία 490 χρόνια ακόμη για να μετανοήσουν (σύγκρινε με Γένεση 15:13-16 όπου ο Θεός έδωσε 400 χρόνια διορία στου Αμορραίους να μετανοήσουν). Η χάρη του Θεού είναι μεγάλη, αλλά όταν ο άνθρωπος συνεχίζει στην αμαρτία και την ανυπακοή, ο Θεός αναλαμβάνει δράση για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Θα δούμε σε λίγο ότι ο λαός Ισραήλ δεν μετανόησε και στο τέλος της προφητείας έχασε τα προνόμια του ως εκλεκτός λαός του Θεού.

  2. Οι φράσεις «συντελεσθή η παράβασις» και «τελειώσωσιν αι αμαρτίαι» είναι παράλληλες και αναφέρονται στον πλέον κοσμοϊστορικό γεγονός της ιστορίας της ανθρωπότητας, τη θυσία του Χριστού στο σταυρό. Πράγματι, με τη θυσία Του ο Χριστό έβαλε τέλος στην κυριαρχία της αμαρτίας επάνω στη γη.

  3. Οι φράσεις «εξιλέωσης περί της ανομίας» και «εισαχθή δικαιοσύνη αιώνιως» επίσης παραπέμπουν στην θυσία του Χριστού. Η θυσία Του έφερε εξιλασμό για τις αμαρτία μας, ενώ η δικαιοσύνη του Χριστού διαμένει στον αιώνα.

  4. Η φράση «να χρισθή ο Άγιος των αγίων» έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρεται στον Χριστό που είναι ο μόνος «Άγιος των αγίων», ο αρχηγός όλων των πιστών οι οποίοι στην Αγία Γραφή ονομάζονται άγιοι. Ο Χριστός χρίσθηκε με το Άγιο Πνεύμα κατά τη βάπτιση Του, οπότε η φράση αναφέρεται πρώτιστα στη βάπτιση Του. Το αρχικό κείμενο όμως μπορεί να μεταφραστεί και λίγο διαφορετικά: «να χρισθούν τα Άγια των αγίων», δηλαδή το πλέον άγιο και εσωτερικό μέρος του ναού του Θεού. Στην προκειμένη περίπτωση η φράση αναφέρεται στο ουράνιο ναό και στα ουράνια Άγια των αγίων τα οποία ο Χριστός έχρισε όταν ανέβηκε στον ουρανό και άρχισε το μεσιτικό Του έργο ως αρχιερέας μας. Σε ποιό από τα δύο γεγονότα αναφέρεται η προφητεία; Αφού το αρχικό κείμενο επιτρέπει και τις δύο αναγνώσεις και αφού και τα δύο συνέβησαν, δηλαδή χρίσθηκε και ο Χριστός και τα ουράνια Άγια των αγίων, τότε μπορούμε να πούμε ότι αναφέρεται και στα δύο!

Βλέπουμε λοιπόν ότι η προφητεία είναι άκρως μεσσιανική, έχει δηλαδή ως επίκεντρο της, τον Ιησού Χριστό, τον Μεσσία. Αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε γιατί κάποιοι ειλικρινείς αλλά πλανημένοι Χριστιανοί πιστεύουν ότι η προφητεία αναφέρεται στον αντίχριστο!! Άκουσον, άκουσον!

Διέδωσέ το

Έλα στη Σύναξή μας
Αίτημα προσευχής
Τελική Παγκόσμια Σύρραξη
Στείλε μια ερώτηση
Δωρεάν Καινή Διαθήκη