Οι απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στο πιο πάνω ερώτημα είναι:

α) Στο εδάφιο με την παραβολή για τα ζιζάνια Ματθαίον 13:24-30 ο Χριστός λέει πως τα ζιζάνια (οι αμαρτωλοί) δεν πρέπει να ξεριζωθούν τώρα, διότι ίσως μαζί τους ξεριζωθεί και το σιτάρι (οι πιστοί). Όλοι οι άνθρωποι θα μαζευτούν στο τέλος του κόσμου, άλλοι για να τιμωρηθούν και άλλοι για να λάβουν την αιώνια ζωή· και στον παράδεισο θα επικρατήσει τελικά η τάξη και το δίκαιο Αποκάλυψη 21:27.

β) Ο Θεός είναι μακρόθυμος Β’ Πέτρου 3:9 όπως με το να αφήνει ίσως κάποιους εγκληματίες να ζήσουν, για να μετανοήσουν και να κερδίσουν και αυτοί την αιώνια ζωή.

γ) Όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί Ρωμαίους 3:23. Αν κάποιος παραβιάσει μια εντολή, είναι ίδιος με κάποιο που παραβιάζει όλες τις εντολές Ιακώβου 2:10-11, διότι όλες οι εντολές δόθηκαν από το ίδιο πρόσωπο (το Θεό) για να τηρούνται όλες. Επομένως αν ο Θεός αρχίσει να εξοντώνει τους αμαρτωλούς και εγκληματίες, θα πρέπει να εξοντώσει όλο τον κόσμο. Για το Θεό το μέτρο σύγκρισης, δεν είναι ένας άνθρωπος σε σύγκριση με άλλον άνθρωπο, οπόταν κάποιος μπορεί να πει: εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους Γαλάτες 6:3-4. Επομένως αυτοί θα πρέπει να εξοντωθούν διότι πράττουν περισσότερες αμαρτίες από εμένα. Για το Θεό το μέτρο σύγκρισης είναι ο άνθρωπος σε σύγκριση με το Θεό που είναι τέλειος, και αυτό πρέπει να επιδιώκουμε, να γίνουμε τέλειοι όπως αυτός Ματθαίον 5:48.

Διέδωσέ το

Έλα στη Σύναξή μας
Αίτημα προσευχής
Τελική Παγκόσμια Σύρραξη
Στείλε μια ερώτηση
Δωρεάν Καινή Διαθήκη