Άγιο Πνεύμα: Εισαγωγή

Ξαπλώνεις στην παραλία και ένα ζεστό αεράκι ζεσταίνει το σώμα σου. Νιώθεις εντελώς χαλαρωμένος. Όλες οι έγνοιες εξαφανίζονται από το μυαλό σου. Έχεις νιώσει ποτέ  έτσι;

Στην Αγία Γραφή το έργο του Αγίου Πνεύματος συγκρίνεται με ένα αναζωογονητικό αεράκι.

Αλλά ποιος είναι το Άγιο Πνεύμα; Είναι πρόσωπο; Ή μήπως μία απρόσωπη δύναμη; Σε αυτή τη μελέτη θα ερευνήσουμε βιβλικές αλήθειες για το πρόσωπο και το έργο του Αγίου Πνεύματος.

1. Είναι το Άγιο Πνεύμα πρόσωπο;

Και βέβαια!

Στα ακόλουθα εδάφια η Γραφή αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα με την αντωνυμία «εκείνος». Στα ελληνικά, το Πνεύμα είναι ουδέτερο ουσιαστικό. Κανονικά θα έπρεπε να χρησιμοποιείται η αντωνυμία «εκείνο». Όμως χρησιμοποιείται η αρσενική αντωνυμία «εκείνος». Αυτή η αναντιστοιχία γένους είναι σκόπιμη και πιθανότατα έχει ως στόχο να υπογραμμίσει το γεγονός ότι το Πνεύμα είναι πρόσωπο.

«Kαι ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που ο Πατέρας θα στείλει στο όνομά μου, εκείνος θα σας τα διδάξει όλα, και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα είπα προς εσάς» (Κατά Ιωάννη 14:26).

«Όταν, όμως, έρθει ο Παράκλητος, που εγώ θα στείλω σε σας από τον Πατέρα, το Πνεύμα της αλήθειας, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα» (Κατά Ιωάννη 15:26).

«Αλλά, όταν έρθει εκείνος, το Πνεύμα της αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια· επειδή, δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει όσα πρόκειται να ακούσει, και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Κατά Ιωάννη 16:13).

Διευκρίνιση. Μερικοί παρατηρούν ότι η λέξη «παράκλητος» είναι γένους αρσενικού οπότε και η αντωνυμία πρέπει να είναι γένους αρσενικού. Άρα το «εκείνος» δεν υποδηλώνει πρόσωπο, απλά συμφωνεί γραμματικά με το «παράκλητος».

Αυτό δεν ισχύει. Τόσο στον Ιωάννη 14:26 όσο και στο 15:26, η αντωνυμία «εκείνος» ακολουθεί το ουσιαστικό Πνεύμα, περισσότερο από το ουσιαστικό «παράκλητος». Στον Ιωάννη 16:13 το ουσιαστικό «παράκλητος» ούτε καν εμφανίζεται. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η αρσενική αντωνυμία «εκείνος», αν και μπορεί να αναφέρεται στο «παράκλητος», αναφέρεται κυρίως στο «Πνεύμα» υπογραμμίζοντας ότι το Πνεύμα είναι πρόσωπο.

Βέβαια η αντωνυμία γένους αρσενικού δεν χρησιμοποιείται πάντα. Σε άλλα εδάφια χρησιμοποιείται ουδέτερη αντωνυμία που ταιριάζει με τη λέξη Πνεύμα. Και μόνο όμως το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται αρσενικές αντωνυμίες είναι ενδεικτικό.

2. Μπορεί το Άγιο Πνεύμα να λαμβάνει αποφάσεις;

Και βέβαια!

«Και όλα αυτά τα ενεργεί το ένα και το ίδιο Πνεύμα, το οποίο διανέμει, ξεχωριστά σε κάθε έναν, όπως αυτό θέλει» (Α ́ Κορινθίους 12:11).

Το κεφάλαιο Α’ Κορινθίους 12 μιλά για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Στο εδάφιο 11 διαβάζουμε ότι το Πνεύμα διανέμει χαρίσματα «όπως θέλει». Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο αναλύει τις ανάγκες των εκκλησιών και των ατόμων και χορηγεί χαρίσματα ανάλογα.

Μια  τέτοια ικανότητα μπορεί να προέλθει μόνο από ένα πρόσωπο που έχει την ικανότητα να κρίνει και να παίρνει αποφάσεις, όχι από μια απρόσωπη δύναμη.

3. Μπορεί το Άγιο Πνεύμα να μιλήσει;

Και βέβαια!

«Το δε Πνεύμα είπε στον Φίλιππο: Πλησίασε, και προσκολλήσου σ’ αυτή την άμαξα» (Πράξεις 8:29).

Το γεγονός ότι το Πνεύμα μιλάει δείχνει ότι είναι πρόσωπο.

4. Μπορεί να λυπηθεί το Άγιο Πνεύμα;

Ναι.

«Kαι να μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολύτρωσης» (Εφεσίους 4:30).

Μόνο ένα προσωπικό ον μπορεί να λυπηθεί. Το Πνεύμα το Άγιο έχει κατανόηση και συναισθήματα και ως εκ τούτου λυπάται όταν βλέπει λάθος πράγματα.

5. Μπορεί το Άγιο Πνεύμα να σκεφτεί;

Και βέβαια!

«Επειδή, φάνηκε εύλογο στο Άγιο Πνεύμα και σε μας, να μη επιβάλουμε σε σας κανένα βάρος περισσότερο, εκτός από τούτα τα αναγκαία» (Πράξεις 15:28).

Η πρώιμη εκκλησία αντιμετώπιζε μια πρόκληση για το πώς να αντιμετωπίσει τους πιστούς που προέρχονταν από τα έθνη. Για να λύσουν το θέμα, συγκάλεσαν ένα συμβούλιο. Εκεί, το Πνεύμα κατεύθυνε τα ηγετικά στελέχη της εκκλησίας πώς να το αντιμετωπίσουν. Μόνο ένα προσωπικό ον μπορεί να αναλύσει, να σκεφτεί και να προσφέρει μια λύση σε ένα πρόβλημα.

6. Το Άγιο Πνεύμα μεσολαβεί για εμάς;

Και βέβαια!

«Παρόμοια, όμως, και το Πνεύμα συμβοηθάει στις ασθένειές μας· επειδή, το τι να προσευχηθούμε, καθώς πρέπει, δεν ξέρουμε, αλλά το ίδιο το Πνεύμα ικετεύει για χάρη μας με στεναγμούς αλάλητους» (Προς Ρωμαίους 8:26).

Τέτοια είναι η αγάπη Του για εμάς που παρακαλά τον Πατέρα για εμάς πολύ έντονα! Μόνο ένα προσωπικό ον με συναισθήματα και αντιλήψεις θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο.

7. Μπορεί το Άγιο Πνεύμα να διδάξει;

Και βέβαια!

«Kαι ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που ο Πατέρας θα στείλει στο όνομά μου, εκείνος θα σας τα διδάξει όλα, και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα είπα προς εσάς» (Κατά Ιωάννη 14:26).

Μόνο ένα προσωπικό ευφυές ον μπορεί να διδάξει επειδή η διδασκαλία απαιτεί διάκριση και λογικές ικανότητες.

8. Είναι το Άγιο Πνεύμα Θεός;

Και βέβαια!

Όλοι οι πιστοί αποδέχονται τη θεότητα του Πατέρα και μελετήσαμε στην προηγούμενη μελέτη σχετικά με τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Αλλά τι γίνεται με το Πνεύμα; Το Άγιο Πνεύμα είναι πραγματικά Θεός.

«O δε Πέτρος είπε: Ανανία, γιατί γέμισε ο σατανάς την καρδιά σου, ώστε να πεις ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο… Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό» (Πράξεις 5:3-4).

Εδώ, τα ψέματα στο Άγιο Πνεύμα είναι ψέματα στον Θεό.

9. Είναι πανταχού παρόν το Άγιο Πνεύμα;

Και βέβαια!

«Και όλα αυτά τα ενεργεί το ένα και το ίδιο Πνεύμα, το οποίο διανέμει, ξεχωριστά σε κάθε έναν, όπως αυτό θέλει» (Α ́ Κορινθίους 12:11).

«Παρόμοια, όμως, και το Πνεύμα συμβοηθάει στις ασθένειές μας· επειδή, το τι να προσευχηθούμε, καθώς πρέπει, δεν ξέρουμε, αλλά το ίδιο το Πνεύμα ικετεύει για χάρη μας με στεναγμούς αλάλητους» (Προς Ρωμαίους 8:26).

Το ότι το Πνεύμα μπορεί να δίνει χαρίσματα σε κάθε πιστό ή να κατανοεί ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες όλων των πιστών δείχνει ότι είναι πανταχού παρών, επειδή οι πιστοί είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο!

10. Θα συγχωρεθεί η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος;

«Γι’ αυτό, σας λέω: Κάθε αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους· η βλασφημία, όμως, ενάντια στο Πνεύμα, δεν θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους. Kαι όποιος πει έναν λόγο ενάντια στον Yιό του ανθρώπου, θα του συγχωρεθεί· όποιος, όμως, πει ενάντια στο Πνεύμα το Άγιο, δεν θα του συγχωρεθεί, ούτε σε τούτον τον αιώνα ούτε στον μέλλοντα» (Κατά Ματθαίο 12:31-32).

Σε αυτό το κείμενο η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι πιο βαριά από τη βλασφημία κατά του Υιού του Ανθρώπου!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι η συνειδητή, επανειλημμένη, και για μια μακρά και παρατεταμένη χρονική περίοδο απόρριψη της έκκλησης του Πνεύματος για μετάνοια. Δηλαδή, όταν το Άγιο Πνεύμα καλεί τον αμαρτωλό να μετανοήσει και αυτός συνεχώς απορρίπτει τις εκκλήσεις του Πνεύματος, κάποια στιγμή το Άγιο Πνεύμα θα τον αφήσει και μετά δεν υπάρχει πλέον μετάνοια.

«Kαι ο Κύριος είπε: Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου πάντοτε μαζί με τον άνθρωπο, επειδή είναι σάρκα· οι ημέρες του θα είναι ακόμα 120 χρόνια» (Γένεση 6:3).

Αυτό το κείμενο αφορά τους ανθρώπους που ζούσαν πριν τον κατακλυσμό, και οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα αμαρτωλοί. Και όμως το Άγιο Πνεύμα συνέχισε να εργάζεται μαζί τους για 120 χρόνια για να τους φέρει σε μετάνοια. Αλλά όταν τα χρόνια ολοκληρώθηκαν και το Πνεύμα τους άφησε, η ευκαιρία μετάνοιας έφυγε και αφέθηκαν στην καταστροφή τους.

Αυτή είναι η «ασυγχώρητη αμαρτία». Δεν είναι μία συγκεκριμένη πράξη, αλλά η συνεχής σκλήρυνση της καρδιάς.

11. Είναι το Άγιο Πνεύμα ενεργό σε όλη την Αγία Γραφή;

Και βέβαια! Συναντάμε για πρώτη φορά το Άγιο Πνεύμα στη Δημιουργία:

«H δε γη ήταν άμορφη και έρημη· και σκοτάδι υπήρχε επάνω στο πρόσωπο της αβύσσου. Kαι Πνεύμα Θεού φερόταν επάνω στην επιφάνεια των νερών» (Γένεση 1:2).

Συναντάμε το Άγιο Πνεύμα στο τελευταίο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής, στην Αποκάλυψη 22:

«Kαι το Πνεύμα και η νύφη λένε: Έλα» (Αποκάλυψη 22:17).

Εδώ βλέπουμε ότι το Πνεύμα είναι με τη νύφη μέχρι τέλους. Η νύφη εκπροσωπεί τον λαό του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα είναι πάντα με το λαό του Θεού.

12. Ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος στο σχέδιο της σωτηρίας;

Θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα σε μεγαλύτερο βάθος σε μεταγενέστερη μελέτη. Αρκεί εδώ να πούμε ότι έργο Του είναι να εργάζεται με κάθε άνθρωπο στη γη. Είναι το Πνεύμα που καλεί τους άπιστους σε μετάνοια. Και όταν ένα άτομο πιστεύει, το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας και μας οδηγεί στο μονοπάτι της αγιασμού.

«Ή, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από τον Θεό, και δεν είστε κύριοι του εαυτού σας;» (Α ́ Κορινθίους 6:19).

 Τι σημαίνουν αυτά για μένα

Το Άγιο Πνεύμα είναι ένα προσωπικό ον. Είναι Αυτός που μας έλκει στον Ιησού και που μας ενθαρρύνει στον δρόμο της πίστης.

«Ουράνιε Πατέρα ποτέ μην αποσύρεις το Πνεύμα Σου από μένα, αλλά οδήγησέ με με ασφάλεια στη βασιλεία Σου.»

Επιστροφή στην αρχική σελίδα.

Επιστροφή στην ενότητα Βασικές Διδασκαλίες.