Στην Αγία Γραφή αναγράφεται ο λόγος του Θεού που το Άγιο Πνεύμα ενέπνευσε τους προφήτες και τους αποστόλους να γράψουν Β’ Τιμόθεον 3:16, Β’ Πέτρου 1:20,21. Όταν διαβάζουμε την Αγ. Γραφή μιλάει ο Θεός προς εμάς, ενώ όταν προσευχόμαστε ή ψάλλουμε μιλάμε εμείς προς το Θεό.

Βίβλος

Η Αγία Γραφή ονομάζεται και Βίβλος. Αποτελείται από την Παλαιά Διαθήκη που γράφτηκε π.Χ. από τους προφήτες στα εβραϊκά και στα αραμαϊκά. Και την Καινή (νέα) Διαθήκη που γράφτηκε μ.Χ. από τους αποστόλους στα αρχαία ελληνικά. Στην Παλαιά Διαθήκη αναγράφεται μεταξύ άλλων και ο τελετουργικός νόμος με τις θυσίες ζώων. Αυτές συμβόλιζαν τη σταύρωση και θυσία του Χριστού Εβραίους 10:1-18. Στην Καινή Διαθήκη αναγράφεται η κληρονομιά Εβραίους 9:14-16, η οποία είναι η αιώνια ζωή που πήραν οι άνθρωποι όταν σταυρώθηκε και θανατώθηκε ο Χριστός (Όταν θανατώθηκε την τρίτη ημέρα αναστήθηκε Ματθαίον 16:21). Την κληρονομιά της αιώνιας ζωής την κερδίζουν όσοι πιστεύουν στον Υιό του Θεού Ιωάννην 3:16.

Η Παλαιά Διαθήκη αποτελείται από 39 βιβλία και η Καινή από 27. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που θεωρούνται θεόπνευστα και ότι ανήκουν στην Παλαιά Διαθήκη, είναι όσα βιβλία ανήκαν στον κανόνα που αποδεχόταν ο Χριστός και οι απόστολοι. Εκτός από τα 39 βιβλία στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχουν επίσης τα ονομαζόμενα απόκρυφα ή δευτεροκανονικά. Βιβλία που τα περισσότερα χριστιανικά δόγματα δεν τα αποδέχονται διότι δεν ανήκαν στον κανόνα όπως έχουμε αναφέρει.

40 Συγγραφείς

Η Αγία Γραφή γράφτηκε από 40 περίπου πρόσωπα. Αυτοί δεν έζησαν την ίδια εποχή για να συνεννοούνται μεταξύ τους να μη γράφουν αντίθετα πράγματα. Επίσης δεν υπήρχε η τυπογραφία για να κατέχουν ή γνωρίζουν ο καθένας, όλα τα προηγούμενα βιβλία της, ούτως ώστε να ξέρουν πώς να γράψουν τα επόμενα. Παρόλα ταύτα η Αγία Γραφή δεν περιέχει αντίθετες διδαχές / πιστεύω και είναι σαν να γράφτηκε από ένα πρόσωπο.

Οι συγγραφείς της Αγ. Γραφής έζησαν σε διαφορετικές εποχές, με μία διαφορά 1600 ετών (1500 π.Χ. – 100 μ.Χ.). Άρα αυτοί εμπνέονταν από ένα πρόσωπο όπως ο Θεός, που ζούσε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός τους συντόνιζε να γράφουν ένα αρμονικό βιβλίο χωρίς αντιφάσεις. Άλλες θρησκείες βλέπουμε να γράφτηκαν από ένα μόνο πρόσωπο. Που είχε την αλαζονεία να πιστεύει ότι μόνο αυτό κατέχει την όλη αλήθεια. Αυτά τα πρόσωπα έγραφαν συνήθως ένα θρησκευτικό βιβλίο για να ελκύσουν την προσοχή και τη δόξα προς το πρόσωπό τους. Και να εξαπλώσουν τη δική τους κοσμοθεωρία και τρόπο ζωής.

Το σύνταγμα της Χριστιανικής θρησκείας

Την Αγία Γραφή μπορούμε να την αποκαλέσουμε και ως το σύνταγμα της χριστιανικής θρησκείας. Αν οποιοδήποτε χριστιανικό δόγμα δώσει νέες διδαχές και κανόνες που δεν συμφωνούν με την Αγ. Γραφή, αυτά πρέπει να απορρίπτονται. Όπως συμβαίνει π.χ. και στη βουλή. Αν η βουλή συντάξει ένα νόμο που συγκρούεται με το σύνταγμα, αυτός ο νόμος απορρίπτεται τελικά.

Όσο μεγάλο και αν είναι το αξίωμα κάποιου, όπως ο πάπας ή οι οικουμενικές συνόδοι ή τα παγκόσμια συμβούλια οποιουδήποτε δόγματος, δεν πρέπει να θεωρούνται έγκυρες οι αποφάσεις τους (διδαχές ή εντολές) που δίνουν, αν είναι αντίθετες με τα όσα διδάσκει η Αγία Γραφή. Στο εδάφιο Β’ Τιμόθεον 3:16 διαβάζουμε πως κάθε γραφή θεόπνευστος όπως είναι η Αγία Γραφή, είναι ωφέλιμος προς διδασκαλία, και όχι μόνο ένα μέρος της και τα υπόλοιπα μπορούμε να τα καταργήσουμε ή τροποποιήσουμε. Σε αντίθεση με κάποια δόγματα που είναι περήφανα για την ιερά παράδοσή τους, η οποία αποτελείται από διδαχές και κανόνες που δεν αναγράφονται στην Αγία Γραφή, αλλά τις έγραψαν τα διάφορα χριστιανικά δόγματα μόνα τους, ο Χριστός κατηγορούσε την παράδοση Ματθαίον 15:1-9, διότι είναι επινοήσεις και διδασκαλίες ανθρώπων και όχι θεόπνευστες.

Πρώτα η Γραφή

Όταν δεν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, αλλά διαβάζουμε μόνο διάφορα χριστιανικά βιβλία και φυλλάδια, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι θα φθάσουμε στην αλήθεια. Διότι σε κάποια σημεία μπορεί να μη μιλούν σύμφωνα με το λόγο του Θεού όπως αυτός αναγράφεται στην Αγία Γραφή. Μπορούμε να διαβάζουμε και άλλα θρησκευτικά βιβλία και φυλλάδια, αλλά συνάμα πρέπει να διαβάζουμε και την Αγία Γραφή. Έτσι θα μπορούμε να ελέγχουμε αν τα υπόλοιπα θρησκευτικά κείμενα μιλούν σύμφωνα με το λόγο του Θεού και την Αγία Γραφή Ησαΐας 8:20, Πράξεις 17:11. Ακόμη πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, διότι κανένα άλλο βιβλίο δεν περιέχει ολόκληρο το λόγο του Θεού.

Το εδάφιο Ιησούς του Ναυή 1:8 μας λέει ότι πρέπει να διαβάζουμε την Αγ. Γραφή ήμερα και νύκτα. Έτσι θα μπορούμε να γνωρίζουμε το λόγο του Θεού και να τον εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Όταν γνωρίζουμε το λόγο του Θεού που αναγράφεται στην Αγία Γραφή, αυτό μας φωτίζει σε σωτηρία διαμέσου τής πίστης μας στον Ιησού Χριστό Β’ Τιμόθεον 3:15. Επίσης όταν γνωρίζουμε το λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή και τα εμπιστευόμαστε, αυτά αποτελούν ασπίδα σε μας Παροιμίες 30:5. Όσοι δεν γνωρίζουν την Αγία Γραφή πλανώνται Ματθαίον 22:29. Αυτοί που δεν μελετούν την Αγία Γραφή, για να γνωρίσουν την αλήθεια και τις ορθές απαντήσεις στα ερωτήματά τους, πλανώνται με ψευδοδιδασκαλίες από άλλες θρησκείες και φιλοσοφίες Εβραίους 13:9.