Αγία Τριάδα – ο Τριαδικός Θεός

Στο Σύμβολο της Πίστης, άρθρα 1, 2, και 8 διαβάζουμε: “Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς* ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν”

Ένας Τριαδικός Θεός

Από μικρά παιδιά λέμε αυτά τα λόγια: “Πιστεύω εις ένα Θεό…”. Μάθαμε ότι ο Θεός είναι Ένας, αλλά ενώ είναι Ένας Θεός εκδηλώνεται σε τρία πρόσωπα: Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι κάτι το ακατανόητο και γι’ αυτό το λόγο ονομάζεται μυστήριο. Το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να το καταλάβει. Σίγουρα, χρειάζεται πίστη, πίστη στα όσα είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο. Να, τι είπε κάποτε ο Χριστός στους αποστόλους: “Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος” (Ματθαίος 28:19).

Αυτά τα τρία πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, τα ονομάζουμε Αγία Τριάδα. Η λέξη τριάδα απλώς σημαίνει τρία πρόσωπα ή πράγματα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ζητά τη προσκύνηση και τη λατρεία μας, γιατί είμαστε τα πλάσματα του Θεού. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται εδώ: η προσκύνηση και η λατρεία μας πρέπει να απευθύνονται στη Αγία Τριάδα και μόνο στη Τριάδα.

 Η πρώτη οικουμενική σύνοδος

Όταν έγινε η πρώτη οικουμενική σύνοδος, το 325 μ.Χ, το φλέγον θέμα ήταν το θέμα της Τριάδας. Το μεγαλύτερο μέρος από το “Πιστεύω” έχει να κάνει με τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Το “Πιστεύω” λέει καθαρά ότι η προσκύνηση και η λατρεία μας ανήκουν στη Τριάδα αποκλειστικά.

Είναι γεγονός ότι υπάρχει μέσα στον άνθρωπο κάτι που τον ωθεί στο να θέλει να λατρεύει κάποιο Θεό. Ακόμη και οι λεγόμενοι άθεοι κάτι έχουν στην ζωή τους που τους είναι σαν θεός. Οι πρόγονοί μας είχαν φαντασθεί ότι υπήρχαν 12 θεοί στον Όλυμπο και προσπαθούσαν με διαφόρους τρόπους να τους εξευμενίσουν.

Ο Θεός αγαπά τους Έλληνες

Είναι ευτύχημα ότι ο Καλός Θεός δεν άφησε τους αρχαίους Έλληνες στην άγνοια. Με την επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου, ο άγνωστος Θεός έγινε γνωστός και άρχισαν να προσκυνούν και να λατρεύουν τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Όταν γνώρισαν τον αληθινό Θεό εγκατέλειψαν τους θεούς του Ολύμπου, που είχαν δημιουργήσει με τη φαντασία τους. Ποτέ δεν ήταν ικανοποιημένοι με αυτούς τους θεούς, και σαν αποτέλεσμα είχαν στήσει εκείνο το βωμό με τα λόγια, “ΤΩ ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ”.

Οι πρόγονοί μας κατάλαβαν ότι οι θεοί του Ολύμπου δεν υπήρχαν και δέχθηκαν την αληθινή λατρεία του Θεού.

Προσκύνηση μόνο στον Θεό

Γεννάται, όμως μια μεγάλη απορία: Η δική μας προσκύνηση και λατρεία αποδίδεται στη Τριάδα μόνο; Μήπως η Αγία Τριάδα έχει γίνει Τετράδα, Πεντάδα, Δεκάδα, ή ακόμη και Δωδεκάδα – όπως είχαν οι πρόγονοί μας; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα σήμερα.

Οι 12 θεοί του Ολύμπου είναι ένα παράδειγμα από το οποίο βλέπουμε το τι δημιουργεί ο άνθρωπος με τη φαντασία του. Οι θεοί του Ολύμπου είχαν διάφορες ειδικότητες. Ο Ποσειδώνας ήταν ο θεός της θάλασσας, ενώ η Αθηνά ήταν η θεά της σοφίας και των γυναικείων τεχνών. Επίσης ο Απόλλων ήταν ο θεός του ήλιου και της μουσικής, ο Άρης ο θεός του πολέμου, ενώ η Ήρα εξουσίαζε τον ουρανό και τα άστρα. Υπεράνω όλων ήταν ο Ζεύς, ο πατέρας των ανθρώπων και των θεών.

Ο Θεός και οι άγιοι

Αλλά ο σημερινός Χριστιανισμός δεν απέχει πολύ από τους θεούς του Ολύμπου! Βλέπει κανείς ότι όταν οι ναυτικοί παλεύουν με τα κύματα της θάλασσας καταφεύγουν για βοήθεια σε κάποιον που μπορεί να μην ονομάζεται Ποσειδώνας πια, αλλά Άγιος Νικόλαος. Φαντάζονται οι ναυτικοί ότι ο Άγιος Νικόλαος μπορεί ν’ ασκήσει κάποια δύναμη πάνω στην αγριεμένη θάλασσα. Και ο στρατιώτης που πηγαίνει να πολεμήσει για την πατρίδα, δεν στρέφεται στον Άρη, τον παλιό θεό του πολέμου, ή στην παρθένο Αθηνά για να ζητήσει βοήθεια, αλλά είναι πολύ πιθανό να ζητήσει τη βοήθεια μιας άλλης παρθένου που λέγεται Παναγία.

Τι σημαίνουν αυτά για μένα

Δεν είναι παράξενη αυτή η κατάσταση; Ενώ λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, μήπως βρισκόμαστε πάλι στην ειδωλολατρία και στην πολυθεΐα όπως ήταν οι πρόγονοί μας κάποτε; Εμείς οι Έλληνες πολεμήσαμε για το δόγμα της Αγίας Τριάδας, και κάθε φορά που λέμε το “Πιστεύω” ομολογούμε ότι η προσκύνηση και η λατρεία μας ανήκουν μόνο στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η ορθή δοξασία, η σωστή πίστη.

Τι το όφελος να φέρουμε το όνομα ή να λέμε το Σύμβολο της Πίστεως, χωρίς να έχουμε την ορθή λατρεία; Ο Παντοδύναμος μας παρακαλεί να επιστρέψουμε στη σωστή πίστη και λατρεία. Να επιστρέψουμε στη πίστη της πρώτης αποστολικής εκκλησίας. Είθε να το πράξουμε

Πες μας τη γνώμη σου για αυτό το άρθρο.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα.