Αντίχριστος σημαίνει αυτός που είναι ενάντια στον Χριστό ή αυτός που έρχεται αντί του χριστού, πλανώντας τον κόσμο ότι είναι ο χριστός, ο μεσσίας ή ο θεός. Η λέξη αντίχριστος υποδηλώνει το διάβολο και γενικά τη σατανική τριάδα.

Η σατανική τριάδα είναι ο δράκοντας, το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης Αποκάλυψη 16:13. Πιο κάτω βλέπουμε τα τρία πρόσωπα της σατανικής τριάδας και τις διάφορες ονομασίες που έχει το κάθε πρόσωπο ξεχωριστά:

α) Ο δράκοντας, ή αλλιώς ο όφις ο αρχαίος, ή διάβολος, ή σατανάς Αποκάλυψη 20:2. Ο διάβολος είναι ο αρχηγός των δαιμονίων Ματθαίον 12:24.

β) Το θηρίο Αποκάλυψη 13:1, 16:13, 20:10.

γ) Ο ψευδοπροφήτης Αποκάλυψη 16:13, ή το άλλο (το δεύτερο) θηρίο Αποκάλυψη 13:11.

Οι δύο ελεύσεις−βασιλείες του αντίχριστου

Ο αντίχριστος έρχεται δύο φορές στη γη να βασιλέψει καταδιώκοντας την εκκλησία και τους πιστούς Αποκάλυψη 13:7. Την πρώτη φορά έρχεται το πρώτο θηρίο Αποκάλυψη 13:1 που είναι άνθρωπος και ο αριθμός αυτού αν λογαριαστεί είναι χξς’ (666) Αποκάλυψη 13:18. Αυτός ενεργεί με τη δύναμη που του δίνει ο διάβολος Αποκάλυψη 13:2. Μετά, το πρώτο θηρίο πληγώνεται θανατηφόρα και φεύγει από την εξουσία Αποκάλυψη 13:3.

Ακολούθως το πρώτο θηρίο θεραπεύεται και επιστρέφει για δεύτερη φορά στην εξουσία μέσω του δεύτερου θηρίου (του ψευδοπροφήτη) Αποκάλυψη 13:11,12 (το δεύτερο θηρίο ενέργει με τη δύναμη που του δίνει το πρώτο θηρίο Αποκάλυψη 13:12 και κατ’ επέκταση με τη δύναμη που του δίνει ο διάβολος Αποκάλυψη 13:2).

Η πρώτη έλευση του αντίχριστου (το πρώτο θηρίο Αποκάλυψη 13:1-10) ήδη έγινε όπως θα διαβάσουμε πιο κάτω. Τώρα αναμένουμε τη δεύτερη και τελευταία έλευσή του (το δεύτερο θηρίο Αποκάλυψη 13:11-18) που θα είναι και η τελευταία ανθρώπινη βασιλεία πριν τη Δευτέρα Παρουσία.

Η πρώτη έλευση του αντίχριστου

Η πρώτη έλευση του αντίχριστου που ήδη έγινε και το πρόσωπο στο οποίο ανήκουν όλα τα χαρακτηριστικά που δίνει η Αγία Γραφή για τον αντίχριστο
Όπως θα δούμε πιο κάτω στον πάπα και γενικά στην καθολική εκκλησία, αντιστοιχούν όλα τα χαρακτηριστικά του αντίχριστου:

Ο αριθμός 666

1. Όταν λογαριάσουμε τον αριθμό του αντίχριστου χξς’ (666). Αυτός είναι αριθμός ανθρώπου Αποκάλυψη 13:18. Αυτό το εδάφιο μας λέει ότι πρέπει να λογαριάσουμε τον αριθμό για να βγει 666 και όχι να το δούμε άμεσα σε κάτι που φοράει κάποιος, ή στον αριθμό του σπιτιού του, του αυτοκινήτου του κ.τ.λ. Οι αρχαίοι συνήθιζαν να λογαριάζουν τα γράμματα του ονόματός τους, εφόσον το κάθε γράμμα αντιστοιχούσε σε ένα αριθμό. Αν προσθέσουμε τους αριθμούς των γραμμάτων ενός ονόματος, τότε για το κάθε όνομα αντιστοιχεί ένας αριθμός. Ένας πολύ γνωστός τίτλος του πάπα είναι: VICARIUS FILII DEI που σημαίνει ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Αν λογαριάσουμε τα γράμματα αυτού του τίτλου βγαίνει ο αριθμός 666. Πιο κάτω βλέπουμε αυτό τον τίτλο στα ρωμαϊκά και τους αριθμούς που αντιστοιχούν στο κάθε γράμμα. Σε ορισμένα ρωμαϊκά γράμματα δεν αντιστοιχεί κανένας αριθμός:

42 μήνες

2. Το θηρίο (ο αντίχριστος) θα κάνει πόλεμο με τους αγίους για 42 μήνεςΑποκάλυψη 13:4-7. 42 μήνες επί 30 ημέρες μάς κάνουν 1260 μέρες Αποκάλυψη 12:4-6. Αυτές μετατρέπονται σε 1260 χρόνια, διότι όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή κάθε προφητική ημέρα αντιστοιχεί σε ένα χρόνο Ιεζεκιήλ 4:6. Επίσης εκείνη την εποχή έδιναν σε όλους τους μήνες 30 μέρες, όσο διαρκεί περίπου ο σεληνιακός μήνας. Η παπική εξουσία διάρκεσε για 1260 χρόνια, όπως είναι και το χρονικό διάστημα που δίνει η Αγία Γραφή για την πρώτη έλευση του αντίχριστου Αποκάλυψη 13:1-10. Συγκεκριμένα η παπική εξουσία άρχισε το 538 μ.Χ. όταν ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός καθιέρωσε τον πάπα ως τον απόλυτο θρησκευτικό ηγέτη στη δυτική Ευρώπη μετά την καταστροφή των Ερούλων, των Βάνδαλων και των Οστρογότθων, και η παπική εξουσία συνεχίστηκε μέχρι το 1798 μ.χ. όταν ένας στρατηγός του Ναπολέοντα αιχμαλώτησε τον πάπα.

Ο αντίχριστος καταδιώκει

3. Ο αντίχριστος θα καταδιώκει τους αγίους Δανιήλ 7:25. Είναι γνωστά τα βασανιστήρια και η θανάτωση πιστών από την Iερά Eξέταση της παπικής εκκλησίας κατά το μεσαίωνα.

Βλάσφημα λόγια

4. Ο αντίχριστος θα πει λόγια μεγάλα και βλάσφημα Αποκάλυψη 13:5. Είναι γνωστή η αλαζονεία και τα μεγάλα λόγια από τον κάθε πάπα, όπου θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι αλάθητοι όταν αποφαίνονται από καθέδρας και δύνανται να αλλάξουν νόμους μέσα από την Αγία Γραφή (π.χ. αντικατέστησαν το Σαββάτο που αναγράφεται στην τέταρτη εντολή ως μέρα ανάπαυσης και λατρείας Έξοδος 20:8−11 και έθεσαν την σημερινή ονομαζόμενη ως «Κυριακή»).

Θα προσπαθήσει να αλλάξει καιρούς και νόμους

5. Ο αντίχριστος θα μεταβάλει καιρούς και νόμους Δανιήλ 7:25. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως η παπική εκκλησία άλλαξε την τέταρτη εντολή που μιλούσε συγκεκριμένα για το Σάββατο και έφτιαξε μια νέα εντολή που λέει αόριστα ότι πρέπει να τηρούμε την ιερή μέρα του Κυρίου. Επίσης κατήργησε και αφαίρεσε τη δεύτερη εντολή που λέει ότι δεν πρέπει να κατασκευάζουμε και να προσκυνάμε το ομοίωμα (εικόνα, άγαλμα ή φωτογραφία) κανενός Έξοδος 20:4-6, διότι οι καθολικοί προσκυνάνε αγάλματα που παριστάνουν το Χριστό ή τους αγίους. Ακόμη τη 10η εντολή την χώρισε σε δύο μέρη σε 9η και 10η εντολή, για να είναι και πάλι 10 οι εντολές, μετά που αφαίρεσε τη 2η εντολή.

Διωγμός της γυναίκας

6. Στην Αγία Γραφή υπάρχει η προφητεία που μας λέει: Η γυναίκα που γέννησε τον άρρενα εκδιώχθηκε από τον δράκοντα στην έρημο Αποκάλυψη 12:13−14. Η γυναίκα συμβολίζει την εκκλησία, ο άρρενας τον Χριστό και ο δράκοντας τον διάβολο, τον αντίχριστο. Η γυναίκα που εκδιώχθηκε στην έρημο συμβολίζει την ερήμωση της εκκλησίας, όπου η παπική εκκλησία στον μεσαίωνα δεν επέτρεπε να μεταδίδεται το ευαγγέλιο και ο απλός ο κόσμος να έχει την Αγία Γραφή, παρά μόνο οι κληρικοί.

Τα τέσσερα ζώα

7. Η προφητεία στο κεφάλαιο Δανιήλ 7 καταλήγει στον αντίχριστο και στην παπική εξουσία. Η προφητεία ξεκινά με τα τέσσερα ζώα Δανιήλ 7:3-7 που συμβολίζουν τις τέσσερις αυτοκρατορίες που διαδέχθηκαν η μία την άλλη: Βαβυλώνα, Μηδοπερσία, Ελλάδα και Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Παρόμοια προφητεία υπάρχει και με την προφητεία του αγάλματος Δανιήλ 2:31−45. Από την ιστορία και από την Αγία Γραφή γνωρίζουμε ότι τη Βαβυλώνα διαδέχθηκε η Μηδοπερσία Δανιήλ 5:18-28 και τη Μηδοπερσία η Ελλάδα Δανιήλ 8:5-7, 20-21. Ακόμη από την ιστορία γνωρίζουμε ότι την Ελληνική αυτοκρατορία διαδέχθηκε η Ρωμαϊκή. Η προφητεία στο Δανιήλ 7 συνεχίζει και λέει ότι η τέταρτη αυτοκρατορία θα χωρισθεί σε δέκα βασΙλεια. Από τα τρία βασίλεια εξ αυτών θα προέλθει μία εξουσία που θα κατατρέχει τους αγίους (ο αντίχριστος) Δανιήλ 7:25. Από την ιστορία γνωρίζουμε με ακρίβεια ότι η ρωμαϊκή αυτοκρατορία χωρίσθηκε σε δέκα τμήματα / βασίλεια. Τα τρία βασίλεια καταστράφηκαν και τότε προήλθε η παπική εξουσία:

Αλαμάνοι – Γερμανία Αγγλοσάξονες – Αγγλία
Φράγκοι – Γαλλία Βησιγότθοι – Ισπανία
Βουργουνδοί – Ελβετία Έρουλοι – καταστράφηκαν 
Λομβαρδοί – Ιταλία Βάνδαλοι – καταστράφηκαν
Σουάβοι – Πορτογαλία Οστρογότθοι – καταστράφηκαν

Η δεύτερη έλευση του αντίχριστου και η παγκόσμια κυβέρνηση που θα ιδρύσει στη γη

Η παγκόσμια κυβέρνηση του αντιχρίστου θα είναι η τελευταία βασιλεία στη γη πριν έλθει το τέλος του υλικού κόσμου και η Δευτέρα Παρουσία. Δεν θα έλθει το τέλος του υλικού κόσμου πριν έλθει ο υιός της απώλειας (ο αντίχριστος) παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως Θεό Β’ Θεσσαλονικείς 2:3-4. Η παγκοσμιοποίηση και η ένωση ολόκληρου του κόσμου που άρχισε να πραγματοποιείται, όταν πραγματοποιηθεί ολοκληρωτικά λίγο πριν το τέλος του υλικού κόσμου, αυτό θα οδηγήσει στην παγκόσμια κυβέρνηση του αντιχρίστου. Ο αντίχριστος θα είναι ο παγκόσμιος πολιτικός και θρησκευτικός ηγέτης και θα κατέχει στα χέρια του την παγκόσμια οικονομία. Ουδείς θα μπορεί να αγοράζει, να πουλάει, ή να δανείζεται χωρίς να έχει το χάραγμα και την άδεια του αντίχριστου Αποκάλυψη 13:16-17. Φυσικά αυτό το χάραγμα θα το λαμβάνει κάποιος μόνο αν υποταχθεί στον αντίχριστο.

Άλλοι θα ακολουθήσουν τον αντίχριστο διότι θα τους ξεγελάσει με θαύματαΑποκάλυψη 13:13-15, Μάρκον 13:22 ότι είναι ο θεός και άλλοι θα τον ακολουθήσουν για να μπορούν να κάνουν αγοροπωλησίες και να επιβιώσουν Αποκάλυψη 13:16-17. Ακόμη θα τον ακολουθήσουν για να μη βασανιστούν ή θανατωθούν από τα βασανιστήρια που θα υπάρχουν για όσους δεν τον ακολουθήσουν Αποκάλυψη 13:15.

Ουδείς μπορεί να αποτρέψει την παγκόσμια κυβέρνηση του αντιχρίστου, εφόσον αναγράφεται στις προφητείες της Αγίας Γραφής ότι θα πραγματοποιηθεί Αποκάλυψη 13 και θα έλθει ο υιός της απώλειας (ο αντίχριστος) πριν το τέλος του υλικού κόσμου όπου ζούμε τώρα Β’ Θεσσαλονικείς 2:3. Αυτό που μπορούν να κάνουν οι ανθρώποι είναι όταν έλθει ο αντίχριστος να μην τον ακολουθήσουν. Όποιος ακολουθήσει τον αντίχριστο μπορεί να μη βασανιστεί ή θανατωθεί από αυτόν και να ζήσει ακόμη λίγο στον υλικό κόσμο, θα χάσει όμως την αιώνια και ευτυχισμένη ζωή που υπόσχεται ο Θεός στους πιστούς του.