Αρχάγγελος Μιχαήλ. Ποιος είναι; Οι περισσότεροι Χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ένας ένδοξος άγγελος. Και ότι υπάρχουν αρκετοί αρχάγγελοι. Λάθος το ένα, λάθος και το άλλο.

Αρχάγγελος υπάρχει μόνο Ένας. Και είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ο Υιός του Θεού.

Παρακάτω θα το αποδείξουμε απλά και όμορφα.

Μόνο ένας αρχάγγελος

Στην Αγία Γραφή υπάρχει μόνο ένας Αρχάγγελος, ο Μιχαήλ. Τελεία και παύλα.

Στην παράδοση υπάρχουν και άλλοι. Πιο γνωστός ο Γαβριήλ. Αναφέρεται τέσσερις φορές στην Αγία Γραφή. Αλλά πουθενά δεν ονομάζεται αρχάγγελος. Ο Γαβριήλ λοιπόν είναι άγγελος, όχι αρχάγγελος.

Οι υπόλοιποι «αρχάγγελοι» της παράδοσης, οι Ραφαήλ, Ουριήλ, Σαλαθιήλ, Ιεγουδιήλ και Βαραχιήλ, ούτε καν αναφέρονται στην Αγία Γραφή.

Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι σύμφωνα με την Αγία Γραφή υπάρχει μόνο ΕΝΑΣ Αρχάγγελος, ο Μιχαήλ.

Τι σημαίνει «αρχάγγελος»;

Η λέξη αρχάγγελος είναι σύνθετη, «αρχή» και «άγγελος». Μπορεί να σημαίνει, «πρώτος άγγελος». Ή μπορεί να σημαίνει «ο Άρχων των αγγέλων».

Στην Αγία Γραφή ισχύει το δεύτερο. Αρχάγγελος είναι ο Άρχων των αγγέλων. Πως το γνωρίζουμε; Απλό. Ο πρώτος άγγελος που δημιουργήθηκε και ο πρώτος άγγελος σε δύναμη και εξουσία ήταν ο Εωσφόρος. Αλλά πουθενά δεν ονομάζεται αρχάγγελος. Άρα, αρχάγγελος δεν είναι ο πρώτος άγγελος, αλλά ο Άρχων των αγγέλων.

Ποιος είναι ο Άρχων των αγγέλων;

Ποιος είναι ο Άρχων των αγγέλων; Μα φυσικά ο ίδιος ο Χριστός!

Στην Αποκάλυψη 19:11-13 ο Χριστός εμφανίζεται ως πολεμιστής επάνω σε άλογο να βγαίνει από τον ουρανό και να έρχεται στη γη. Είναι απεικόνιση της Δευτέρας Παρουσίας.

Αμέσως μετά, στο εδάφιο 14 διαβάζουμε: «τα στρατεύματα, που ήταν στον ουρανό τον ακολουθούσαν επάνω σε λευκά άλογα.» Τα στρατεύματα αυτά είναι οι άγγελοι.

Στο Ματθαίο 16:27 παρομοίως διαβάζουμε: «Ο Yιός τού ανθρώπου πρόκειται νάρθει… μαζί με τους αγγέλους του». Πρόσεξες τι λέει; Ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή ο Χριστός, θα έρθει «μαζί με τους αγγέλους Του». Άρα ο Χριστός είναι ο Άρχων των αγγέλων.

Στον Ιησούς του Ναυή 5:13 ο Χριστός ονομάζεται Αρχιστράτηγος της Δυνάμεως του Κυρίου και δέχεται προσκύνηση, κάτι που ανήκει μόνο στον Πατέρα, στον Υιό, και στο Άγιο Πνεύμα. Ποιες είναι οι «δυνάμεις του Κυρίου;» Οι άγγελοι φυσικά.

Ένα ακόμη εδάφιο. Στην Αποκάλυψη 12:7 διαβάζουμε:

«Kαι έγινε πόλεμος στον ουρανό· ο Mιχαήλ και οι άγγελοί του πολέμησαν ενάντια στον δράκοντα, και ο δράκοντας πολέμησε και οι άγγελοί του.» Βλέπουμε εδώ την κτητική αντωνυμία, «άγγελοί του.» Οι άγγελοι ανήκουν και υποτάσσονται στον Χριστό. Άρα ο Μιχαήλ είναι ο Χριστός.

Ο Χριστός λοιπόν είναι ο Άρχων των αγγέλων, ο Αρχάγγελος. Μα ίσως σκεφτείς. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, το Δεύτερο Μέλος της Αγίας Τριάδας. Δεν είναι άγγελος. Πως είναι δυνατόν να είναι ο Αρχάγγελος;

Σκέψου το εξής. Όταν μια χώρα έχει βασιλιά, ο βασιλιάς ή ο γιός του είναι ο ανώτατος άρχοντας του στρατεύματος. Στην περίπτωση του Θεού, ο Υιός του Θεού, ο Χριστός είναι ο άρχοντας του στρατεύματος του ουρανού, δηλαδή των αγγέλων.

Ο Χριστός λοιπόν είναι ο αρχηγός των αγγέλων. Δεν είναι ο ίδιος άγγελος. Είναι Υιός του Θεού. Αλλά ακριβώς επειδή είναι Υιός του Θεού είναι και αρχηγός των αγγέλων.

Άλλα στοιχεία το αποδεικνύουν

Υπάρχουν αρκετά ακόμα στοιχεία που αποδεικνύουν τα παραπάνω.

Για παράδειγμα, το όνομα Μιχαήλ σημαίνει «Αυτός που είναι σαν τον Θεό». Ποιος άγγελος θα μπορούσε να έχει τέτοιο όνομα; Κανείς. Ο Χριστός όμως, που είναι Υιός του Θεού, μπορεί να έχει αυτό το όνομα επειδή είναι σαν τον Πατέρα Θεό, «ομοούσιος των Πατρί» όπως λέει και το Σύμβολο της Πίστης.

Στην περιγραφή της Δευτέρας Παρουσίας στην Α’ Θεσσαλονικείς 4:17 διαβάζουμε: «Ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού, και αυτοί που πέθαναν εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα.»

Μπορεί ένας άγγελος να αναστήσει νεκρούς με τη φωνή του; Φυσικά και όχι. Εδώ όμως βλέπουμε ότι η φωνή του Αρχαγγέλου θα αναστήσει τους νεκρούς! Γιατί; Επειδή ο Αρχάγγελος είναι ο ίδιος ο Χριστός! Όπως η φωνή του Χριστού κάποτε ανέστησε τον Λάζαρο, έτσι και στη Δευτέρα Παρουσία θα αναστήσει τους πιστούς νεκρούς για να ζήσουν αιώνια.

Ακόμη περισσότερα στοιχεία

Στον Δανιήλ 10:21 ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ονομάζεται «ο άρχοντάς σας» δηλαδή «ο Άρχοντας του λαού του Θεού». Ποιος είναι ο Άρχοντας όλων των πιστών; Μα φυσικά ο Κύριος και Σωτήρας Ιησούς Χριστός.

Ένα ακόμη εδάφιο. Στον Δανιήλ 12:1-2 διαβάζουμε:

«Kαι κατά τον καιρό εκείνο θα εγερθεί ο Μιχαήλ, ο μεγάλος άρχοντας, που στέκεται για τους γιους τού λαού σου· και θα είναι καιρός θλίψης, που ποτέ δεν έχει γίνει αφότου υπήρξε έθνος, μέχρις εκείνον τον καιρό· και κατά τον καιρό εκείνο ο λαός σου θα διασωθεί, κάθε ένας που θα βρεθεί γραμμένος μέσα στο βιβλίο. Kαι πολλοί απ’ αυτούς που κοιμούνται μέσα στο χώμα τής γης, θα εγερθούν.»

Εδώ ο Μιχαήλ ονομάζεται «ο μεγάλος άρχοντας που στέκεται για τους γιους τού λαού σου» δηλαδή για τους πιστούς. Ποιος στέκεται υπέρ των πιστών; Στην προς Εβραίους επιστολή 7:25 βλέπουμε την απάντηση: «Γι’ αυτό, [ο Ιησούς Χριστός] μπορεί και να σώζει ολοκληρωτικά αυτούς που προσέρχονται στον Θεό διαμέσου αυτού, ζώντας πάντοτε για να μεσιτεύει για χάρη τους.»

Συνεχίζοντας στο Δανιήλ 12:1, βλέπουμε ότι ο Μιχαήλ «θα εγερθεί». Που σημαίνει ότι πριν εγερθεί, καθόταν. Τους αγγέλους δεν τους βλέπουμε να κάθονται στον ουρανό. Ως υπηρέτες του Θεού στέκονται έτοιμοι να εκτελέσουν τις προσταγές Του.

Για να κάθεται ο Μιχαήλ, σημαίνει ότι δεν είναι άγγελος, αλλά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επίσης, μόλις εγείρεται αρχίζει η μεγάλη θλίψη και ακολουθεί η ανάσταση των νεκρών, δηλαδή η Δευτέρα Παρουσία. Πως θα μπορούσε ένας άγγελος να εκκινήσει τέτοια κοσμοϊστορικά γεγονότα; Μόνο ο Χριστός μπορεί.

Συμπέρασμα

Ας μην ακολουθούμε λοιπόν ανθρώπινες παραδόσεις και διδασκαλίες που λένε ότι ο Μιχαήλ είναι άγγελος.

Όχι. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν είναι άγγελος. Είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι που στέκεται υπέρ μας, που μεσιτεύει για μας μπροστά στο θρόνο του Θεού, που θα επιστρέψει σύντομα, και που θα αναστήσει όλους τους δίκαιους νεκρούς στην Δευτέρα Του Παρουσία.

Αμήν!

Πες μας τη γνώμη σου για αυτό το άρθρο.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα.