Δεύτερη Εντολή

NA MH κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο μήτε ομοίωμα κάποιου, από όσα είναι στον ουρανό επάνω ή όσα είναι στη γη κάτω ή όσα είναι στα νερά κάτω από τη γη· 
να μη τα προσκυνήσεις μήτε να τα λατρεύσεις· επειδή, εγώ ο Kύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος, που ανταποδίδω τις αμαρτίες των πατέρων επάνω στα παιδιά, μέχρι τρίτης και τέταρτης γενεάς εκείνων που με μισούν· και κάνω έλεος σε χιλιάδες γενεές εκείνων που με αγαπούν, και τηρούν τα προστάγματά μου.
Έξοδος 20:4-6.

Όχι ομοιώματα και εικόνες

 Η 1η εντολή από τις Δέκα Εντολές μας λέει ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός. Η δεύτερη εντολή μας λέει τι δεν είναι πρέπον στη λατρεία. Δεν επιτρέπονται είδαλω ή ομοιώματα. Κάτω από τη λέξη «είδωλο» το βικιλεξικό αναφέρει μεταξύ άλλων, «ομοίωμα,» «εικόνα,» «αντικείμενο λατρείας.»

Η 2η εντολή λοιπόν απαγορεύει ρητά την κατασκευή και προσκύνηση εικόνων, ή άλλων λατρευτικών αντικειμένων όπως λείψανα, οστά αγίων κλπ. Η προσκύνηση και η λατρεία ανήκει ΜΟΝΟ στο Θεό. Οπουδήποτε αλλού προσφέρεται, είναι απρεπές γιατί παίρνουμε κάτι που ανήκει στον Θεό και το δίνουμε κάπου αλλού.

Δυστυχώς, στην Ελλάδα και την Κύπρο αυτή την εντολή την καταπατούν οι άνθρωποι συνεχώς. Και αυτό είναι μέγα λάθος. Η 2η εντολή είναι και η δεύτερη μακροσκελέστερη (μετά την 4η που αυτή καταπατείται συστηματικά) από τις Δέκα Εντολές, και άρα σημαντική στα μάτια του Θεού.

Την καταπάτησή της ο Θεός την παίρνει πολύ σοβαρά υπόψιν: «επειδή, εγώ ο Kύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος, που ανταποδίδω τις αμαρτίες των πατέρων επάνω στα παιδιά, μέχρι τρίτης και τέταρτης γενεάς». Αν θέλεις να ξέρεις έναν από τους λόγους που ο ελληνισμός έχει περάσει τόσα δεινά, η απάντηση είναι εδώ.

Πως μπήκαν οι εικόνες στις εκκλησίες

Οι πρώτοι Χριστιανοί δεν είχαν εικόνες στις εκκλησίες και ούτε επιτρεπόταν η λατρεία οποιουδήποτε αντικειμένου.  Η παράδοση σύμφωνα με την οποία ο ευαγγελιστής Λουκάς ήταν ο πρώτος εικονογράφος δεν έχει ιστορική βάση και είναι αιώνες μεταγενέστερη.

Οι εικόνες εμφανίζονται κατά τον 3ο και κυρίως 4ο αιώνα. Η χρήση τους δικαιολογείται ως εκπαιδευτική. Από τη στιγμή που πολλοί Χριστιανοί δεν ήξεραν να διαβάζουν, βλέποντας τις εικόνες, υποτίθεται, θα μάθαιναν τις ιστορίες της Αγίας Γραφής.  Βέβαια, τις ιστορίες της Γραφής τις μάθαιναν από τη διδασκαλία που γινόταν στις εκκλησίες. 

Αλλά ακόμα και αν υπήρχε θεμιτή διδακτική χρήση, σύντομα άρχισε η λατρεία και η προσκύνησή τους κατά παράβαση της 2ης εντολής.

Ενστάσεις υπέρ των εικόνων

Ως απάντηση στην απαγόρευση της Αγίας Γραφής στη χρήση εικόνων, προσφέρονται μερικές φορές τα εξής επιχειρήματα.

Μα δε λατρεύουμε την εικόνα αλλά το πρόσωπο.
Ο Χριστός απαντά: «Tον Kύριο τον Θεό σου θα προσκυνήσεις και μονάχα αυτόν θα λατρεύσεις» (Ματθαίο 4:10). Η λατρεία λοιπόν και η προσκύνηση ανήκουν ΜΟΝΟ στο Θεό, όχι σε αγίους, αγγέλους, ή θνητούς ανθρώπους. Και ούτε φυσικά στις εικόνες τους.

Μα οι εικόνες κάνουν θαύματα.
Το αν κάποιος κάνει ή δεν κάνει θαύματα δεν σημαίνει τίποτε. Και οι Ινδουιστές λένε ότι κάνουν θαύματα, και οι Βουδιστές, και οι ανιμιστές, και η Βουντού, και οι μάγοι στην Αίγυπτο κάναν θαύματα ενάντια στον Μωυσή. Να τους ακολουθήσουμε και αυτούς;

Και ο ίδιος ο αντίχριστος θα κάνει θαύματα για να πλανήσει τους εκλεκτούς! Θαύματα κάνει και ο διάβολος. Οπότε το αν γίνονται θαύματα ή όχι μικρή σημασία έχει. Ως Χριστιανοί ακολουθούμε το Λόγο του Θεού.

Οι εικόνες είναι στην παράδοση της Ορθοδοξίας.
Η παράδοση είναι αποδεκτή μόνο εφόσον δεν πηγαίνει ενάντια στο Λόγο του Θεού. Και οι Φαρισαίοι είχαν τις παραδόσεις τους και ο Χριστός τους είπε τα εξής: «Kαι τους έλεγε: Ωραία αθετείτε την εντολή τού Θεού, για να τηρείτε την παράδοσή σας» (Μάρκο 7:9). Όταν μία παράδοση πηγαίνει ενάντια στις εντολές του Θεού, κρατάμε τις εντολές και αφήνουμε την παράδοση.

Στις εικόνες προσφέρουμε τιμητική και όχι λατρευτική προσκύνηση.
Αυτό το διαβάζω συχνά, αλλά είναι ένα επιχείρημα άνευ ουσίας. Γιατί; Επειδή η 2η εντολή απαγορεύει όχι μόνο τη λατρεία των εικόνων, αλλά και την προσκύνηση: «να μη τα προσκυνήσεις μήτε να τα λατρεύσεις» (Έξοδος 20:5). Οπότε είτε η προσκύνηση είναι τιμητική, είτε λατρευτική (και δε νομίζω υπάρχει ουσιαστική διαφορά) η 2η εντολή την απαγορεύει.

Ένα ενδιαφέρον περιστατικό

Όταν ο λαός Ισραήλ ήταν στην έρημο, είχαν πρόβλημα με δηλητηριώδη φίδια που τους τσιμπούσαν και πέθαιναν. Ο Θεός τότε πρόσταξε τον Μωυσή να φτιάξει ένα χάλκινο φίδι, και να το βάλει σε ένα ξύλο ψηλά. Όταν κάποιον τον δάγκωνε φίδι και κοιτούσε στο χάλκινο φίδι, γινόταν καλά.

Το φίδι αυτό συμβόλιζε τον Χριστό ο οποίος στο σταυρό έγινε κατάρα για μας, και όποιος προσβλέπει σε Αυτόν, θεραπεύεται από την κατάρα της αμαρτίας (Ιωάννη 3:14).

Με τον καιρό όμως, και αφού πέθανε ο Μωυσής, οι Ισραηλίτες άρχισαν να προσκυνούν το φίδι επειδή εξαιτίας των θαυμάτων. Βέβαια, τα θαύματα δεν τα είχε κάνει το χάλκινο φίδι, αλλά ο Θεός. Παρόλα αυτά, οι Ισραηλίτες το φίδι άρχισαν να λατρεύουν. Τότε ο βασιλιάς Εζεκίας, ένας καλός και Θεοφοβούμενος βασιλιάς, διέταξε να καταστρέψουν αυτό το φίδι, γιατί αντί να είναι αντικείμενο διδασκαλίας που θα δίδασκε τους Ισραηλίτες για τον ερχόμενο Σωτήρα Χριστό, είχε γίνει αντικείμενο λατρείας (Β’ Βασιλέων 18:4).

Τα λόγια του προφήτη Ιερεμία

Κλείνοντας θα παραθέσω τα λόγια του προφήτη Ιερεμία. Γράφτηκαν ενάντια στα είδωλα, αλλά κρίνε αν ισχύουν και αλλού:

«Έτσι λέει o Kύριoς: Mη μαθαίνετε τoν δρόμo των εθνών, και στα σημεία τoύ oυρανoύ να μη φoβάστε, επειδή τα έθνη τα φoβoύνται. Δεδομένου ότι, τα νόμιμα των λαών είναι μάταια.

Επειδή, κόβoυν ξύλo από τo δάσoς, εργασία χεριών ενός μαραγκoύ με τoν πέλεκυ. To καλλωπίζoυν με ασήμι και με χρυσάφι· τo στερεώνoυν με καρφιά και με σφυριά, για να μη κινείται.

Eίναι όρθια σαν τoν φoίνικα, αλλά δεν μιλoύν· έχoυν ανάγκη να βαστάζoνται, επειδή δεν μπoρoύν να περπατήσoυν. Nα μη τα φoβάστε· επειδή, δεν μπoρoύν να κακoπoιoύν oύτε είναι δυνατόν σ’ αυτά να αγαθoπoιήσoυν.

Kύριε, δεν υπάρχει όμoιoς με σένα· είσαι μέγας, και τo όνoμά σoυ είναι μέγα σε δύναμη» (Ιερεμίας 10:2-6).

Συμπέρασμα

Η δεύτερη εντολή είναι ξεκάθαρη και δε χωράει παρερμηνεία. Μας λέει ότι η προσκύνηση και η λατρεία ανήκουν ΜΟΝΟ στον τριαδικό Θεό. Η χαρά του Χριστιανού έγκειται στο να ακολουθεί το θέλημα του Θεού. Οτιδήποτε άλλο, δεν θα έχει την ευλογία του Θεού.

Πες μας τη γνώμη σου για αυτό το άρθρο.