Δημιουργία του κόσμου: Εισαγωγή

Πριν από μερικά χρόνια, ζούσαμε στη Βόρεια Ιρλανδία και μερικές φορές οδηγούσαμε κατά μήκος της ακτής της κομητείας Άντριμ που είναι μια περιοχή εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς. Καθώς οδηγούσαμε στον μικρό παραλιακό δρόμο με τις πολλές στροφές, συναντούσαμε απίστευτες τοποθεσίες όπου η θάλασσα, τα βράχια, και τα λιβάδια αναμειγνύονταν σε όμορφη αρμονία που προκαλούσε δέος. Πόση ομορφιά υπάρχει ακόμα στον κόσμο μας!

Άφησε το μυαλό σου να ταξιδέψει πίσω στο χρόνο σχεδόν 6.000 χρόνια, στο τέλος μιας απίστευτα εκπληκτικής εβδομάδας. Για έξι ημέρες ο Θεός μεταμορφώνει τη γη από έναν άμορφο και άδειο πλανήτη σε έναν πλανήτη εξαιρετικής ομορφιάς.

Στο τέλος των έξι ημερών της Δημιουργίας φαντάσου ότι στέκεσαι δίπλα στον Θεό καθώς βλέπει τι έχει δημιουργήσει και αναφωνεί ότι είναι όλα πολύ καλά (Γένεση 1:31). Για να δηλώσει ο Θεός ότι κάτι είναι πολύ καλό, πρέπει να ήταν όλα πράγματι καταπληκτικά!

Μετά τις έξι ημέρες δημιουργίας έρχεται η έβδομη ημέρα, το πρώτο Σάββατο στην ιστορία της γης, με τα πάντα να αλληλοεπιδρούν σε τέλεια αρμονία. Ο Θεός επιλέγει να περάσει αυτό το πανέμορφο Σάββατο με τα αγαπημένα του καινούρια πλάσματα, τον Αδάμ και την Εύα.

Τι υπέροχη εβδομάδα! Τι υπέροχη μέρα!

Σε αυτήν τη μελέτη θα μάθουμε για αυτή την πρώτη εβδομάδα και θα δούμε γιατί τα εναλλακτικά μοντέλα προέλευσης δεν έχουν νόημα.

1. Πώς ήταν η γη πριν από την Εβδομάδα Δημιουργίας;

«Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. H δε γη ήταν άμορφη και έρημη· και σκοτάδι υπήρχε επάνω στο πρόσωπο της αβύσσου. Kαι Πνεύμα Θεού φερόταν επάνω στην επιφάνεια των νερών» (Γένεση 1:1-2).

Υπάρχουν τρία σημεία που πρέπει να σημειώσουμε εδώ. Πρώτον, ο Θεός είναι ο Δημιουργός της γης, όπως επίσης και ολόκληρου του σύμπαντος.

Δεύτερον, για κάποιο χρονικό διάστημα αφού ο Θεός δημιούργησε τη γη, η γη ήταν άμορφη και έρημη χωρίς ζωή. Για πόσο καιρό δεν ξέρουμε.

Τρίτον, το έργο της δημιουργίας που περιγράφεται στο υπόλοιπο της Γένεσης 1, με βάση τη χρονολογία της Αγίας Γραφής, πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου 6.000 χρόνια.

Έτσι, ο Θεός δημιουργεί τη γη κάποιο απροσδιόριστο σημείο στο παρελθόν. Για μια μη καθορισμένη περίοδο, η γη παραμένει άμορφη και έρημη. Και περίπου 6.000 χρόνια πριν, ο Θεός επισκέπτεται αυτόν τον άδειο πλανήτη και αρχίζει να του δίνει μορφή και ομορφιά.

2. Ποιος δημιούργησε τη γη;

«ΣTHN αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή προς τον Θεό. Όλα έγιναν διαμέσου αυτού· και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει» (Ιωάννης 1:1-3).

Ο Ιωάννης περιγράφει τον Πατέρα και τον Υιό (που εδώ ονομάζεται Λόγος), να είναι μαζί από την αρχή. Στη συνέχεια δηλώνει ότι όλα τα πράγματα έγιναν «διαμέσου» του Υιού. Αυτό σημαίνει ότι και ο Πατέρας και ο Υιός συμμετείχαν στη Δημιουργία, αλλά ο Υιός ήταν ο ενεργών – όλα έγιναν διαμέσου Αυτού.

«Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. H δε γη ήταν άμορφη και έρημη· και σκοτάδι υπήρχε επάνω στο πρόσωπο της αβύσσου. Kαι Πνεύμα Θεού φερόταν επάνω στην επιφάνεια των νερών» (Γένεση 1:1-2).

Εδώ βλέπουμε ότι το Πνεύμα του Θεού ήταν επίσης παρόν στη Δημιουργία, και φερόταν πάνω από τα νερά.

Έτσι, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ήταν όλοι παρόντες και συνεργάστηκαν στη Δημιουργία, αλλά φαίνεται ότι ο Υιός ήταν το ενεργών πρόσωπο στη διαδικασία. Δηλαδή, η δημιουργική δύναμη της Θεότητας διοχετεύθηκε μέσω του Υιού στη γη. Αυτό είναι σημαντικό, και αυτός είναι ίσως ο λόγος που ο ενσαρκωμένος Υιός, ο Ιησούς Χριστός, ήταν Αυτός που πέθανε οικειοθελώς για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Ως Δημιουργός των ανθρώπων, ανέλαβε να πληρώσει το τίμημα για τη σωτηρία μας.

3. Τι συνέβη στην εβδομάδα δημιουργίας;

Τα υλικά πράγματα που βλέπουμε γύρω μας δημιουργήθηκαν σε έξι ημέρες. Υπάρχει ένα μοτίβο. Ο Θεός δημιουργεί κάτι και στη συνέχεια το γεμίζει:

Πρώτη μέρα: νύχτα και ημέρα

Δεύτερη ημέρα: στερέωμα (δηλαδή η ατμόσφαιρα της γης)

Τρίτη ημέρα: ξηρά και φυτά, θάλασσα

Τέταρτη ημέρα: ήλιος/σελήνη/αστέρια*

Πέμπτη ημέρα: πτηνά κσι ψάρια

Έκτη ημέρα: ζώα και άνθρωπος

* Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στο πρωτότυπο κείμενο υπάρχουν δύο λέξεις για να περιγράψουν τις δημιουργικές πράξεις του Θεού – bara και asah. Η πρώτη αναφέρεται στις δημιουργικές πράξεις του Θεού όταν ο Θεός δημιουργεί κάτι από το τίποτα. Η δεύτερη έχει ευρύτερη έννοια και μπορεί να αναφέρεται όχι μόνο στη δημιουργία αλλά και στην ανάθεση, όταν δηλαδή αναθέτω κάτι σε κάποιον.

Στο κείμενο, η λέξη, bara περιγράφει τις δημιουργικές πράξεις του Θεού. Ωστόσο, στη Γένεση 1:16 όταν αναφέρονται ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια, χρησιμοποιείται η λέξη asah. Αυτό σημαίνει ότι ο ήλιος, το φεγγάρι, και σίγουρα τα αστέρια, δεν δημιουργήθηκαν την τέταρτη ημέρα. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι τα αστέρια υπήρχαν νωρίτερα (Ιώβ 38:7). Ίσως το ίδιο ισχύει και για τον ήλιο και το φεγγάρι, όπως ακριβώς υπήρχε η γη. Την τέταρτη ημέρα λοιπόν δεν δημιουργήθηκαν (bara), απλά καθορίστηκε η σχέση τους σε συνάρτηση με τη γη (asah).

Κοιτάζοντας τις έξι ημέρες της δημιουργίας βλέπουμε ότι υπάρχει αναλογία ανάμεσα στην πρώτη και την τέταρτη, τη δεύτερη και την πέμτη, την τρίτη και την έκτη.

4. Η έβδομη ημέρα

Ενώ η δημιουργία του υλικού κόσμου ολοκληρώθηκε την έκτη ημέρα, η εβδομάδα δημιουργίας περιλαμβάνει και την έβδομη ημέρα.

«Ο Θεός είχε συντελεσμένα κατά την έβδομη ημέρα τα έργα του, που έκανε· και αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα από όλα τα έργα του, που έκανε. Kαι ο Θεός ευλόγησε την έβδομη ημέρα, και την αγίασε· επειδή, σ’ αυτήν αναπαύθηκε από όλα τα έργα του, που έκτισε και έκανε ο Θεός» (Γένεση 2:2-3).

Εδώ βλέπουμε τρία σημαντικά πράγματα.

Πρώτον, την έβδομη ημέρα ο Θεός αναπαύθηκε. Το ρήμα shabat στο πρωτότυπο κείμενο έχει την έννοια της παύσης: σταματώ για να αναπαυθώ και να θαυμάσω. Από το ρήμα shabat προέρχεται η λέξη Σάββατο. Η έβδομη ημέρα της εβδομάδας είναι το Σάββατο και αυτή η ονομασία προέρχεται από την Δημιουργία!

Έχοντας περάσει έξι μέρες δημιουργίας, ο Θεός ως Ύψιστος Καλλιτέχνης, έθεσε κατά μέρος την έβδομη ημέρα για να θαυμάσει τη δημιουργία Του και να περάσει χρόνο με τα δημιουργήματά Του. Έτσι άφησε ένα θαυμάσιο παράδειγμα για να κάνουμε και εμείς το ίδιο.

Δεύτερον, ο Θεός ευλόγησε την έβδομη ημέρα. Η έβδομη ημέρα ευλογήθηκε στη Δημιουργία και αυτή η ευλογία δεν αφαιρέθηκε ποτέ! Όλοι όσοι απολαμβάνουν το Σάββατο όπως έκανε ο Θεός, λαμβάνουν αυτήν την ευλογία από τον Θεό.

Τρίτον, ο Θεός αγίασε την έβδομη ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι ξεχώρισε την έβδομη ημέρα από τις άλλες έξι ημέρες και την κατέστησε αγία. Αυτή η αγιότητα δεν αφαιρέθηκε ποτέ. Όποιος τηρεί την έβδομη ημέρα, το Σάββατο, ως αγία ημέρα βαδίζει στα βήματα του Θεού!

Την έβδομη ημέρα λοιπόν ο Θεός δεν δημιούργησε κάτι υλικό. Δημιούργησε όμως μια επαναλαμβανόμενη αγία ημέρα ανάπαυσης έτσι ώστε η Δημιουργία Του να μπορεί να ξεκουράζεται και να απολαμβάνει την ευλογία που ο Θεός έχει επιθέσει στην έβδομη ημέρα.

Η έβδομη ημέρα βρίσκεται στην κορυφή της εβδομάδας Δημιουργίας.

5. Πώς διαφέρει η δημιουργία του Αδάμ και της Εύας από την υπόλοιπη δημιουργία;

Για την υπόλοιπη δημιουργία, ο Θεός μίλησε και τα πράγματα δημιουργήθηκαν. Με τον Αδάμ και την Εύα, ο Θεός τους δημιούργησε με τα χέρια του!

«Kαι είπε ο Θεός: Aς γίνει φως· και έγινε φως» (Γένεση 1:3).

Βλέπουμε το ίδιο μοτίβο για τις άλλες πράξεις δημιουργίας.

«Kαι είπε ο Θεός…» (Γένεση 1:6, 9, 11, 14, 20, 24).

Αλλά όταν πρόκειται για τον Αδάμ διαβάζουμε:

«Kαι ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα της γης· και εμφύσησε στα ρουθούνια του πνοή ζωής, και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή που ζει» (Γένεση 2:7).

Τι θαυμάσια εμπειρία για τον Αδάμ να ανοίξει τα μάτια του και να δει το ήρεμο και όμορφο πρόσωπο του Δημιουργού να τον κοιτάζει!

Για την Εύα διαβάζουμε:

«Kαι ο Κύριος ο Θεός επέβαλε έκσταση στον Αδάμ, και κοιμήθηκε· και πήρε μία από τις πλευρές του και έκλεισε με σάρκα τον τόπο της. Kαι κατασκεύασε ο Κύριος ο Θεός την πλευρά, που πήρε από τον Αδάμ, σε γυναίκα, και την έφερε στον Αδάμ» (Γένεση 2:21-22).

Επιπλέον, τόσο ο Αδάμ όσο και η Εύα δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την εικόνα του Θεού:

«Kαι είπε ο Θεός: Ας κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση· και ας εξουσιάζει επάνω στα ψάρια της θάλασσας, και επάνω στα πουλιά του ουρανού, και επάνω στα κτήνη, και επάνω σε ολόκληρη τη γη, και επάνω σε κάθε ερπετό, που σέρνεται επάνω στη γη. Kαι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα· σύμφωνα με την εικόνα του Θεού τον δημιούργησε· αρσενικό και θηλυκό τους δημιούργησε» (Γένεση 1:26-27).

Οι άνθρωποι επομένως είναι μια τάξη πιο πάνω από οτιδήποτε άλλο δημιούργησε ο Θεός στη γη. Δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωση του Θεού για να έχουν μια στενή προσωπική σχέση μαζί Του.

6. Ήταν η Εβδομάδα της Δημιουργίας μια κυριολεκτική εβδομάδα; Ή μήπως ήταν χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια;

Ήταν μια κυριολεκτική εβδομάδα, επτά 24-ωρες ημέρες.

Μερικοί Χριστιανοί προτείνουν ότι κάθε μία από τις έξι συν μια ημέρες της Δημιουργίας αντιπροσωπεύει μια μακρά χρονική περίοδο, ίσως χιλιάδες χρόνια. Ότι ίσως η λέξη «ημέρα» να μην αναφέρεται σε κυριολεκτικές ημέρες, αλλά σε κάτι άλλο.

Αυτό δεν ισχύει. Υπάρχουν δύο αποδείξεις στο κείμενο που επιβεβαιώνουν ότι η εβδομάδας της Δημιουργίας ήταν μια κυριολεκτική εβδομάδα. Διαβάζουμε:

«Kαι έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη» (Γένεση 1:5).

«Kαι έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα δεύτερη» (Γένεση 1:8).

Αυτή η φράση επαναλαμβάνεται και για τις επόμενες ημέρες.

Υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να σημειώσουμε. Πρώτον, στην Αγία Γραφή σε όλες τις περιπτώσεις που η λέξη «ημέρα» αριθμείται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, κλπ., πάντα αναφέρεται σε κυριολεκτικές 24-ωρες ημέρες.

Δεύτερον, οι λέξεις «εσπέρα» και «πρωί» είναι στον ενικό. Δεν μιλάει για βραδιές και πρωινά, στον πληθυντικό, αλλά για ένα βράδυ, και ένα πρωί στην κάθε μέρα. Ένα βράδυ και ένα πρωί, κάνουν μια κυριολεκτική μέρα. Δεν υπάρχει λόγος ή περιθώριο να ερμηνεύσουμε τη γλώσσα διαφορετικά.

Ο Θεός είπε και τα πράγματα δημιουργήθηκαν. Έτσι απλά, σε έξι ημέρες συν την έβδομη. Εάν ο Θεός χρειάστηκε χιλιάδες χρόνια, τότε η Δημιουργία δεν είναι τόσο ξεχωριστή. Ακόμη και άνθρωποι με σύγχρονη τεχνολογία μπορούν να δημιουργήσουν πολλά πράγματα σε χιλιάδες χρόνια. Όχι! Η εβδομάδα της Δημιουργίας ήταν μια κυριολεκτική εβδομάδα.

7. Πότε περίπου έγινε η Δημιουργία;

Πριν σχεδόν 6.000 χρόνια.

Με τους καλύτερους ιστορικούς και Βιβλικούς υπολογισμούς, η κατασκευή του ναού στην Ιερουσαλήμ ξεκίνησε περίπου το 966 ή 965 π.Χ.

Η Έξοδος έγινε 480 χρόνια πριν από την έναρξη της κατασκευής του ναού (Α’ Βασιλέων 6:1). Δηλαδή γύρω στο 1445 π.Χ.

Ο Αβραάμ κλήθηκε από τον Θεό 430 χρόνια πριν από την Έξοδο (Γαλάτας 3:15, 17), δηλαδή το 1.875 π.Χ. Τότε ήταν 75 χρονών (Γένεση 12:4). Έτσι, γεννήθηκε περίπου το 1.950 π.Χ.

Ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ 425-7 χρόνια μετά τον κατακλυσμό (Γένεση 11:10-26, 12:4). Αυτό σημαίνει ότι ο κατακλυσμός έγινε γύρω στο έτος 2.300-302 π.Χ.

Με βάση τη Γένεση 5 και 7:6, από τον Αδάμ έως τον Κατακλυσμό ήταν 1.656 χρόνια. Έτσι, η Δημιουργία πρέπει να έχει γίνει γύρω στο 3.956-58 π.Χ.

Αυτές οι ημερομηνίες είναι κατά προσέγγιση και δεν πρέπει να θεωρούνται απόλυτες. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://timeline.biblehistory.com/period/first-generation

Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στη Βίβλο, η Εβδομάδα Δημιουργίας πραγματοποιήθηκε πριν από λιγότερο από 6.000 χρόνια.

8. Αποδέχθηκε ο Ιησούς την ιστορία της Δημιουργίας ως έγκυρη και αληθινή;

Και βέβαια!

Στο Λουκά 3:23-38 συναντάμε τη γενεαλογία του Ιησού που πηγαίνει πίσω μέχρι τον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο.

Ο Ιησούς αναφέρει τον Νώε δύο φορές (Ματθαίος 24:37, 38) υποδεικνύοντας ότι αποδέχθηκε την ιστορική ακρίβεια της Γένεσης.

Αναφέρει επίσης τη δημιουργία του Σαββάτου: «Kαι τους έλεγε: Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Ώστε, ο Yιός του ανθρώπου είναι κύριος και του Σαββάτου» (Μάρκος 2:27-28).

Και στην Αποκάλυψη 21:5 δηλώνει: «Αυτός που κάθεται επάνω στον θρόνο είπε: Προσέξτε, κάνω καινούργια τα πάντα. Kαι μου λέει: Γράψε· επειδή, αυτά τα λόγια είναι αληθινά και πιστά.»

Το γεγονός ότι ο Ιησούς έχει τη δύναμη να αναδημιουργήσει τον ουρανό και τη γη («κάνω καινούργια τα πάντα») επιβεβαιώνουν το ρόλο Του ως Δημιουργός.

9. Αποδέχτηκαν οι Απόστολοι την ιστορία της Δημιουργίας ως έγκυρη και αληθινή;

Και βέβαια!

«Ο θάνατος βασίλευσε από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή και επάνω σε όλους όσους δεν αμάρτησαν σύμφωνα με την ομοιότητα της παράβασης του Αδάμ, που είναι τύπος του μέλλοντος» (Ρωμαίους 5:14).

«Επειδή, όπως όλοι πεθαίνουν λόγω συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι και όλοι θα ζωοποιηθούν ερχόμενοι σε συγγένεια με τον Χριστό» (Α’ Κορινθίους 15:22).

Σε αυτά τα δύο κείμενα ο απόστολος Παύλος αναγνωρίζει τον Αδάμ ως τον πρώτο δημιουργημένο άνθρωπο και την αμαρτία του ως την αιτία δια της οποίας ήρθε ο θάνατος.

«Επειδή, ο Αδάμ πλάστηκε πρώτος, έπειτα η Εύα» (Α’ Τιμοθέου 2:13).

Θα μπορούσαν να αναφερθούν πολλά περισσότερα εδάφια. Τα παραπάνω μας δείχνουν ότι οι απόστολοι αποδέχονταν την ιστορία της Δημιουργίας ως αυθεντική και αληθινή.

10. Ο κόσμος σήμερα απέχει πολύ από τον τέλειο κόσμο που περιγράφεται στη Γένεση 1. Τι πήγε στραβά;

Αμαρτία. Αυτή η λέξη προκάλεσε καταστροφή στην τέλεια γη που δημιούργησε ο Θεός. Θα μιλήσουμε περισσότερο για την αμαρτία σε επόμενη μελέτη.

«Γι’ αυτό, όπως διαμέσου ενός ανθρώπου η αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο, και με την αμαρτία ο θάνατος, και με τον τρόπο αυτό ο θάνατος πέρασε μέσα σε όλους τους ανθρώπους, για τον λόγο ότι όλοι αμάρτησαν» (Ρωμαίους 5:12)

11. Θα επιστρέψει ποτέ η γη στην αρχική της τελειότητα και ομορφιά;

Βεβαίως!

Θα μελετήσουμε περισσότερα σχετικά με αυτό το θέμα σε επόμενη μελέτη. Αλλά ας δούμε εν συντομία μια περιγραφή και υπόσχεση που προέρχεται από τα χείλη του ίδιου του Θεού:

«Είδα έναν καινούργιο ουρανό και μία καινούργια γη· επειδή, ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε· και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Kαι εγώ ο Ιωάννης είδα την άγια πόλη, την καινούργια Ιερουσαλήμ, που κατέβαινε από τον Θεό, από τον ουρανό, ετοιμασμένη σαν νύφη στολισμένη για τον άνδρα της, και άκουσα μία δυνατή φωνή από τον ουρανό, που έλεγε: Δέστε, η σκηνή του Θεού μαζί με τους ανθρώπους, και θα σκηνώσει μαζί τους, και αυτοί θα είναι λαοί του, και αυτός ο Θεός θα είναι μαζί τους ο Θεός τους. Ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον· ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον· επειδή, τα πρώτα παρήλθαν.

Kαι αυτός που κάθεται επάνω στον θρόνο είπε: Προσέξτε, κάνω καινούργια τα πάντα. Kαι μου λέει: Γράψε· επειδή, αυτά τα λόγια είναι αληθινά και πιστά» (Αποκάλυψη 21:1-5).

12. Η θεωρία της εξέλιξης είναι συμβατή με τη Βίβλο;

Ούτε κατά διάνοια!

Μερικοί Χριστιανοί προσπαθούν να εντάξουν τη Θεωρία της Εξέλιξης στην κοσμοθεωρία τους για μην φαίνονται αντιεπιστημονικοί. Πιστεύουν ότι ο Θεός χρησιμοποίησε την Εξέλιξη για να δημιουργήσει τη γη. Αυτό ονομάζεται Θεϊστική Εξέλιξη. Η πραγματικότητα είναι ότι τα δύο συστήματα, Θεωρία της Εξέλιξης και Δημιουργία, είναι εντελώς ασύμβατα. Σκέψου τα ακόλουθα:

– Η Αγία Γραφή μιλά για Δημιουργία σε επτά ημέρες στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν. Η εξέλιξη μιλά για δισεκατομμύρια χρόνια. Εάν χρειάστηκε δισεκατομμύρια χρόνια ο Θεός για να δημιουργήσει τον κόσμο, πώς θα τον αναδημιουργήσει, όπως υπόσχεται η Αποκάλυψη 21:1-5; Θα χρειαστεί πάλι μερικά δισεκατομμύρια χρόνια;

– Η Αγία Γραφή λέει ότι ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Στην Εξέλιξη ο θάνατος είναι μέρος της διαδικασίας της εξέλιξης. Αν δεχτούμε τη Θεϊστική Εξέλιξη και αποδεχτούμε τον θάνατο ως μέρος του σχεδίου του Θεού, τότε γιατί πέθανε ο Ιησούς για να μας λυτρώσει από το θάνατο;

– Η Αγία Γραφή περιγράφει τη δημιουργημένη γη ως απόλυτης αρμονίας και ομορφιάς. Το χάος που βλέπουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Η Εξέλιξη στηρίζεται στη βία και είναι χαοτική στην ανάπτυξη. Αν ο Θεός χρησιμοποίησε την Εξέλιξη που είναι βίαιη, τότε μήπως θα υπάρχει βία σε όλη την αιωνιότητα; Στους νέους ουρανούς και στη νέα γη;

– Η Αγία Γραφή περιγράφει έναν Θεό που φροντίζει ενεργά τη ζωή των πλασμάτων που δημιούργησε, των ανθρώπων, των ζώων, και των φυτών. Η εξέλιξη βασίζεται σε απρόσωπες δυνάμεις και τυχαία συμβάντα για πρόοδο. Θα είναι ο Θεός απόμακρος σε όλη την αιωνιότητα; Ή θα Τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, όπως υπόσχεται η Αγία Γραφή; Ο προσωπικός Θεός της Βίβλου είναι ασύμβατος με τις απρόσωπες δυνάμεις στις οποίες πιστεύει η Θεωρίας της Εξέλιξης.

Όχι. Η Αγία Γραφή δεν είναι καθόλου συμβατή με τη Θεωρία της Εξέλιξης. Αγία Γραφή και Εξέλιξη είναι τα απολύτως αντίθετα.

Τι σημαίνουν αυτά για μένα;

Ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Ο Υιός μας δημιούργησε με τα χέρια Του. Όταν μας δημιούργησε ο Υιός, ο κόσμος ήταν τέλειος. Ο Υιός θέσπισε το Σάββατο ως αγία ημέρα για να θυμόμαστε την υψηλή καταγωγή μας.

Η αμαρτία έκανε μεγάλη ζημιά στη δημιουργία του Θεού. Αλλά ανυπομονούμε για την ημέρα που ο Θεός θα σβήσει την αμαρτία, θα αναδημιουργήσει τα πάντα, και θα ζήσουμε σε μια νέα γη χωρίς κανένα κακό και χωρίς πόνο, χωρίς τις ασχήμιες που βλέπουμε σήμερα.

Είναι προνόμιο να γνωρίζω ότι δεν είμαι προϊόν ατυχήματος και τυχαίων δυνάμεων, αλλά μια καλά σχεδιασμένη πράξη του Θεού, και δημιουργήθηκα σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωσή Του για στενή επικοινωνία μαζί Του.

Επιλέγω να ζήσω τη ζωή μου υπό την καθοδήγηση του Δημιουργού μου και θέλω να γίνω μέρος της νέας γης που θα αναδημιουργήσει!

Επιστροφή στην αρχική σελίδα.

Επιστροφή στην ενότητα Βασικές Διδασκαλίες.