Τα εδάφια για την ομοφυλοφιλία.

Στα εδάφια: Ρωμαίους 1:23-28 βλέπουμε το Θεό για κάποιους που δεν απέδωσαν δόξα προς Αυτόν να τους αφήνει να ενδώσουν στο πάθος της ομοφυλοφιλίας. Αυτό το πράττει ο Θεός για να τους τιμωρήσει, αφήνοντάς τους να ατιμάζουν τα σώματά τους μέσα από την ομοφυλοφιλία και να υποβιβάζονται στα μάτια των άλλων όπως αυτοί δεν εξύψωσαν και δεν δόξασαν το Θεό.

Τι είπε ο Χριστός

Ο Χριστός είπε όποιος θέλει ας με ακολουθήσει Μάρκον 8:34. Δεν υποχρεώνει κανένα να γίνει χριστιανός και να τηρεί το νόμο του Θεού. Ακόμη βλέπουμε το Χριστό να αρνείται να λιθοβολήσει μια μοιχαλίδα Ιωάννην 8:3-11. Με αυτή την πράξη Του ο Χριστός έδωσε παράδειγμα στους ανθρώπους. Ότι δεν πρέπει να τιμωρούν αυτούς που προβαίνουν σε σεξουαλικά αμαρτήματα που γίνονται κοινή συναινέσει: μοιχεία, πορνεία ή ομοφυλοφιλία. Από τα πιο πάνω εδάφια βγαίνει το συμπέρασμα ότι η εκκλησία μπορεί να συμβουλεύει. Όχι όμως και να υποχρεώνει δύο ομοφυλόφιλους να μη συνευρίσκονται μαζί ή να μην παντρεύονται. Φυσικά όχι στην εκκλησία, διότι η ομοφυλοφιλία είναι αμάρτημα.

Ακόμη, ένας χριστιανός δεν πρέπει να παρευρίσκεται ως καλεσμένος σε πολιτικό γάμο ομοφυλόφιλων Β’ Κορινθίους 6:14. Το ότι ο Χριστός δεν λιθοβόλησε τη μοιχαλίδα, δεν σημαίνει ότι Αυτός αποδεχόταν τα σεξουαλικά αμαρτήματα που γίνονται κοινή συναινέσει: μοιχεία, κ.ά., διότι είπε στη μοιχαλίδα να μην αμαρτάνει πλέον Ιωάννην 8:11. Εδώ ο Χριστός απλώς έδωσε παράδειγμα ότι οι ανθρώποι δεν μπόρουν να τιμωρούν αυτά τα πρόσωπα (μοιχούς, πόρνους ή ομοφυλόφυλους). Φυσικά αν οι ομοφυλόφιλοι δεν μετανοήσουν και δεν σταματήσουν να αμαρτάνουν αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουν ατιμώρητοι και από το Θεό Α’ Κορινθίους 6:9.

Άλλες σκέψεις

Ένας βουλευτής που είναι πιστός χριστιανός πρέπει να ψηφίζει ενάντια σε ένα νομοσχέδιο για πολιτικό γάμο ομοφυλόφιλων. Αν ο βουλευτής ψηφίσει υπέρ ενός τέτοιου νομοσχεδίου, τότε αμαρτάνει και ο ίδιος. Επειδή δίνει τα μέσα (τον πολιτικό γάμο), να αμαρτάνουν οι ομοφυλόφιλοι που θα παντρεύονται μαζί.

Τα δικαιώματα που δίνει η πολιτεία στους ομοφυλόφιλους πρέπει να έχουν και κάποια όρια. Η πολιτεία δεν πρέπει να αφήνει τους ομοφυλόφιλους να υιοθετούν παιδιά, διότι έτσι παραβιάζονται τα δικαιώματα των παιδιών. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να ζήσουν και να μεγαλώσουν σε μια φυσιολογική οικογένεια. Όπως έχουν το δικαίωμα μόρφωσης, στέγασης κ.ά. Είναι κανόνας στη δημοκρατία ότι τα δικαιώματα κάποιου (π.χ. των ομοφυλόφιλων) σταματούν εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα των άλλων (π.χ. των παιδιών).

Πες μας τη γνώμη σου για το άρθρο: Εδάφια για την ομοφυλοφιλία.