Η αληθινή εκκλησία

Η αληθινή εκκλησία. Ως Έλληνες μπορούμε να πούμε ότι οι απόστολοι κήρυξαν το ευαγγέλιο στην Ελλάδα, την Κύπρο, και την (σε μεγάλο βαθμό) ελληνική Μικρά Ασία. Η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στα ελληνικά. Μεγάλη θρησκευτική κληρονομιά. Μήπως οι Έλληνες Ορθόδοξοι έχουν γίνει ο περιούσιος λαός του Θεού;

Χριστιανοί από άλλες εκκλησίες έχουν διαφορετική άποψη. Οι Καθολικοί, για παράδειγμα, πιστεύουν στα πρωτεία του πάπα. Όποιος δεν τον αναγνωρίζει ως πνευματικό πατέρα, δεν ανήκει στην πραγματική εκκλησία.

Οι Προτεστάντες από την άλλη λένε ότι όποιος δεν ακολουθεί τη Γραφή όπως τη διδάσκουν αυτή, δεν είναι πραγματικός Χριστιανός.

Ποιος έχει δίκιο; Ποια είναι η αληθινή εκκλησία;

Τι λέει η Γραφή

Το κεφάλαιο 12 της Αποκάλυψης είναι ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην Αγία Γραφή. Σε αυτό ο ευαγγελιστής Ιωάννης, ο αγαπητός μαθητής του Χριστού, είδε συνοπτικά την ιστορία της ανθρωπότητας από την αρχή ως το τέλος, μέσα από τρία σύμβολα, μία γυναίκα, ένα κόκκινο δράκο, και ένα μικρό αγόρι.

Ο δράκος συμβολίζει τον διάβολο: «Και ρίχτηκε ο μεγάλος δράκοντας, το αρχαίο φίδι, που αποκαλείται ο διάβολος, και ο σατανάς, που πλανάει ολόκληρη την οικουμένη, ρίχτηκε στη γη· και οι άγγελοί του ρίχτηκαν μαζί του» (Αποκάλυψη 12:9).

Το μικρό αγόρι συμβολίζει τον Χριστό: «[Η γυναίκα] γέννησε ένα αρσενικό παιδί, το οποίο πρόκειται να ποιμάνει όλα τα έθνη με σιδερένια ράβδο· και το παιδί της αρπάχτηκε προς τον Θεό και τον θρόνο του» (Αποκάλυψη 12:5).

Η γυναίκα συμβολίζει το λαό του Θεού ανά τους αιώνες, τον λαό Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη που ήταν ο περιούσιος λαός, και την Χριστιανική εκκλησία στην Καινή Διαθήκη. Μάλιστα η καθαρή εκκλησία παρουσιάζεται ως αγνή νύφη του Χριστού (π.χ. Αποκάλυψη 12:1, 21:2) ενώ εκκλησίες που διδάσκουν ψεύδη παρομοιάζονται με γυναίκα πόρνη (π.χ. Αποκάλυψη 17:1).

Η γυναίκα και τα παιδιά της

Το μίσος του δράκοντα είναι πρώτιστα ενάντια στον Χριστό. Αλλά αφού δεν μπορεί να βλάψει τον Χριστό στρέφει το μένος του ενάντια στην εκκλησία την οποία υπεραγαπά ο Χριστός. Αφού την διώκει για 1260 συμβολικές ημέρες, χωρίς να τη νικήσει στρέφει το μένος του ενάντια στα παιδιά της.

«Ο δράκοντας οργίστηκε ενάντια στη γυναίκα, και πήγε να κάνει πόλεμο με τα υπόλοιπα παιδιά της, αυτούς που τηρούν τις εντολές τού Θεού και έχουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού» (Αποκάλυψη 12:17).

Η εκκλησία του Χριστού είναι μία αλλά έχει πολλά παιδιά, πολλά άτομα και ομάδες που ονομάζονται Χριστιανοί. Ο δράκοντας αδιαφορεί για τους περισσότερους. Γιατί; Ίσως γιατί θεωρεί ότι τους έχει στο τσεπάκι του. Στρέφει λοιπόν το μένος του σε μία συγκεκριμένη ομάδα, «αυτούς που τηρούν τις εντολές του Θεού, και έχουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού».

Εδώ βλέπουμε δύο συστατικά που έχουν οι πραγματικοί Χριστιανοί, αυτοί τους οποίους ο διάβολος μισεί: τηρούν τις εντολές και έχουν τη μαρτυρία του Ιησού. Οι εντολές του Θεού είναι οι Δέκα Εντολές. Ο πραγματικός Χριστιανός λοιπόν, αποδέχεται και ακολουθεί τις Δέκα Εντολές.

Οι Δέκα Εντολές

Αν το έλεγε αυτό μία φορά η Γραφή ίσως να το παραβλέπαμε. Έλα όμως που το επαναλαμβάνει πολλές φορές. Μερικά από τα πολλά παραδείγματα:

«Εδώ είναι η υπομονή των αγίων· εδώ είναι εκείνοι που φυλάττουν τις εντολές τού Θεού και την πίστη τού Ιησού» (Αποκάλυψη 14:12). Εδώ αυτοί που τηρούν τις εντολές ονομάζονται άγιοι.

«Μακάριοι αυτοί που πράττουν τις εντολές του, για να έχουν εξουσία επάνω στο δέντρο τής ζωής, και να μπουν διαμέσου των πυλώνων μέσα στην πόλη» (Αποκάλυψη 22:14). Αυτοί που τηρούν τις εντολές θα μπούνε στην ουράνια πόλη. Αυτοί που δεν τηρούν, δεν θα μπουν.

«Δεν θα μπει μέσα στη βασιλεία των ουρανών καθένας που λέει σε μένα: Κύριε, Κύριε· αλλά αυτός που πράττει το θέλημα του Πατέρα μου, ο οποίος είναι στους ουρανούς. Πολλοί θα μου πουν κατά την ημέρα εκείνη: Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου, και στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια, και στο όνομά σου κάναμε πολλά θαύματα; Και, τότε, θα ομολογήσω σ’ αυτούς, ότι: Ποτέ δεν σας γνώρισα· φεύγετε από μένα εσείς που εργάζεστε την ανομία» (Ματθαίο 7:21-23).

Ανομία είναι παράβαση του νόμου του Θεού, των Δέκα Εντολών. Αυτούς που συνειδητά παραβαίνουν τις εντολές ο Χριστός θα τους πει, «φεύγετε από μένα.» Αιχμηρά λόγια!

«Και τούτη είναι η αγάπη, να περπατάμε σύμφωνα με τις εντολές του» (Β’ Ιωάννη 1:6).

«Και με τούτο γνωρίζουμε ότι τον γνωρίσαμε, αν τηρούμε τις εντολές του. Εκείνος που λέει ότι: Τον γνώρισα, και δεν τηρεί τις εντολές του, είναι ψεύτης, και μέσα σ’ αυτόν η αλήθεια δεν υπάρχει· όποιος, όμως, τηρεί τον λόγο του, η αγάπη τού Θεού μέσα σ’ αυτόν έφτασε πραγματικά» (Α’ Ιωάννη 2:3-5).

Ο Χριστός είπε: «Αν θέλεις να εισέλθεις στην [αιώνια] ζωή, φύλαξε τις εντολές» (Ματθαίο 19:17).

Οι εκκλησίες

Σήμερα υπάρχουν σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι που ονομάζονται Χριστιανοί διαφόρων αποχρώσεων, το 1/3 του πληθυσμού της γης. Με τόσους Χριστιανούς θα έπρεπε η γη να είναι παράδεισος. Αλλά αρκεί να κοιτάξουμε γύρω μας για να καταλάβουμε ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική.

Οι περισσότερες εκκλησίες δίνουν το παράδειγμα ανομίας προς τις εντολές του Θεού παραβαίνοντας τη μία από αυτές. Ποια;

Την Τέταρτη Εντολή που θεσπίζει το Σάββατο ως ημέρα ανάπαυσης και λατρείας. Αν’ αυτού οι περισσότερες εκκλησίες έχουν θεσπίσει την λεγόμενη Κυριακή. Που η Γραφή ποτέ δεν αναγνωρίζει ως ιδιαίτερη ημέρα.
    Και σα να μην έφτανε αυτό, στην Ελλάδα και την Κύπρο υπάρχει κατάφορη και επίσημη παραβίαση της Δεύτερης Εντολής που απαγορεύει την προσκύνηση των εικόνων.
Αν οι εκκλησίες επίσημα παραβαίνουν τη μία ή τις δύο από τις Δέκα, πως περιμένουν τους πιστούς να τις τηρούν;

Το πιστό υπόλοιπο

Στην Αποκάλυψη 12:17 διαβάσαμε: «Ο δράκοντας οργίστηκε ενάντια στη γυναίκα, και πήγε να κάνει πόλεμο με τα υπόλοιπα παιδιά της, αυτούς που τηρούν τις εντολές τού Θεού και έχουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού.»

Εδώ ο Ιωάννης μιλάει για τα «υπόλοιπα» παιδιά της. Δηλαδή τα περισσότερα τραβήξαν έναν δρόμο, αλλά υπάρχει ένα πιστό υπόλοιπο που συνεχίζει να τηρεί τις εντολές του Θεού. «Υπόλοιπο» σημαίνει λίγο, αυτοί οι λίγοι που έχουν μείνει πιστοί.

Αυτοί οι λίγοι όχι μόνο τηρούν τις εντολές, αλλά έχουν και τη μαρτυρία του Ιησού. Τι σημαίνει αυτό; Υπάρχει μία σύνδεση ανάμεσα στις δύο φράσεις, αιτία και αιτιατό. Επειδή ακριβώς τηρούν τις εντολές, ο Χριστός τους αναγνωρίζει ως δικούς και μαρτυρεί υπέρ αυτών.

Τι σημαίνουν αυτά για εμάς

Εσύ αγαπητέ αναγνώστη τηρείς τις εντολές του Θεού; Και τις Δέκα; Ανήκεις στην εκκλησία που τις τηρεί; Αν ναι, δόξα τω Θεώ. Αν όχι, δεν είναι αργά. Πάρε το σήμερα απόφαση και ο Θεός θα σε ευλογήσει.

 

Πες μας τη γνώμη σου για αυτό το άρθρο: Η Αληθινή Εκκλησία