Η απιστία ανάμεσα στους Χριστιανούς.

Η πίστη μας ενδυναμώνεται όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή Ρωμαίους 10:17, Β’ Τιμοθέον 3:15. Όχι μόνο από τα θαύματα που αναγράφονται, αλλά και από τις προφητείες της που βλέπουμε να εκπληρώνονται. Και επίσης από τη σοφία που υπάρχει στις διδαχές της. Αυτά αποδεικνύουν ότι είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο και ότι υπάρχει ο Θεός.

Το παράδειγμα του Χριστού

Ο Ιησούς εκτός του ότι έκανε θαύματα για να βοηθήσει τους ανθρώπους θεραπεύοντάς τους, έκανε επίσης θαύματα για να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας / ο Χριστός Ιωάννην 20:30,31. Όμως ο Χριστός δεν επιδίωκε την πίστη των ανθρώπων μόνο μέσα από τα θαύματα. Αλλά και μέσα από τη μελέτη της Αγίας Γραφής διδάσκοντας στην παραβολή με το Λάζαρο: «Εάν τον Μωϋσήν και τους προφήτας δεν ακούωσιν, ουδέ εάν τις αναστηθή εκ νεκρών θέλουσι πεισθή» Λουκάν 16:31. Εδώ βλέπουμε το Χριστό να λέγει ότι την πραγματική πίστη, αν δεν την αποκτήσει κάποιος μελετώντας την Αγία Γραφή και τους προφήτες, δεν θα την αποκτήσει ούτε βλέποντας θαύματα.

Αν δει κάποιος θαύματα, αυτά απλώς θα του προκαλέσουν μια ασθενή πίστη παρά τίποτα. Θα πιστεύει απλώς ότι υπάρχει Θεός ή μια ανώτερη δύναμη. Διαβάζοντας όμως κάποιος την Αγία Γραφή έχει πιθανότητες να αποκτήσει ολοκληρωμένη πίστη. Και εκτός του ότι θα πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, θα πιστεύει επίσης ότι οι εντολές και διδαχές του Θεού είναι ορθές και θα τις ακολουθεί. Όταν έχουμε ολοκληρωμένη πίστη, τότε πιστεύουμε ότι οι εντολές του Θεού είναι καλές και τις τηρούμε Δευτερονόμιον 10:13, Παροιμίες 30:5. Επίσης πιστεύουμε στις διδαχές της Αγίας Γραφής, όπως π.χ. την σπουδαιότερη διδαχή της Αγίας Γραφής που μας λέει ότι ο άνθρωπος κερδίζει την αιώνια ζωή όταν πιστεύει στον Υιό του Θεού (στον Ιησού Χριστό) Ιωάννην 3:16.

Η Αγία Γραφή

Το ότι οι χριστιανοί δεν μελετούν και δεν κατανοούν τις διδαχές της Αγίας Γραφής, αυτό μειώνει την πίστη τους. Γι’ αυτό αναζητούν σημείο (θαύμα) για να πιστέψουν Ματθαίον 12:38-40. Όπως μας λέει η Αγία Γραφή για τα άτομα που δεν έχουν πίστη ότι αυτοί είναι γενεά πονηρή και μοιχαλίδα. Δηλαδή ακολουθούν άλλους θεούς ή το Θεό της Αγίας Γραφής, με ασθενή όμως πίστη. Ανατρέχουν όπου ακούσουν ότι έγινε κάποιο θαύμα, όπως μια εικόνα που θαυματούργησε. Και φυσικά κάποιοι επιτήδειοι το εκμεταλλεύονται αυτό. Ακόμη αντί της Αγίας Γραφής διαβάζουν συνήθως βιβλία με μοναχούς, στα οποία περιγράφονται διάφορα θαύματα. Φυσικά την πίστη μας δεν μπορούμε να την βασίζουμε μόνο σε θαύματα. (Εξάλλου και ο διάβολος κάνει θαύματα για να ξεγελάσει τον κόσμο Αποκάλυψη 13:11-14). αλλά την πίστη μας πρέπει να την ενδυναμώνουμε επίσης μέσα από τη μελέτη της Αγίας Γραφής, όπως αναφέραμε προηγουμένως.

Επίσης η πίστη μας ενδυναμώνεται με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος Γαλάτες 5:22. Ακόμη η πίστη μας ενδυναμώνεται όταν συναναστρεφόμαστε με άλλους πιστούς Εβραίους 10:22-25. Έτσι αλληλομεταδίδουμε την πίστη μας και δεν αφήνουμε να εξασθενήσει η πίστη εκείνων που την έχουν. Η συνεχής συναναστροφή μόνο με κοσμικούς, ίσως να μας παρασύρει στο δικό τους τρόπο ζωής και στα δικά τους πιστεύω, επηρεάζοντας αρνητικά την πίστη μας. Φυσικά μπορεί να συμβεί και το αντίθετο και εμείς να μεταδώσουμε την πίστη μας σε κάποιους κοσμικούς.

Πες μας τη γνώμη σου για το άρθρο αυτό, η απιστία ανάμεσα στους Χριστιανούς.