Η υπέρτατη γνώση

Η υπέρτατη γνώση που έχει δοθεί στην ανθρωπότητα είναι η γνώση για το πώς σώζεται ο άνθρωπος. «Επειδή, με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μη χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή» Ιωάννην 3:16. Ακόμη κι αν φτιάξουμε διαστημόπλοια και πάμε στην άκρη του σύμπαντος. Οι γνώσεις που θα αποκτήσουμε θα είναι μηδέν μπροστά στην προαναφερθείσα υπέρτατη γνώση. Τι όφελος θα έχουμε ακόμη αν γνωρίσουμε και κερδίσουμε ολόκληρο τον υλικό κόσμο, αλλά χάσουμε την αιώνια ζωή Ματθαίος 16:26.

Ο Θεός να σε ευλογεί!