Πιο κάτω θα δούμε τις Δέκα Εντολές όπως αναγράφονται στην Αγία Γραφή και ακολούθως θα δούμε τις δέκα εντολές όπως τις τροποποίησε η Καθολική εκκλησία.

Οι Δέκα Εντολές όπως αναγράφονται στην Αγία Γραφή
Πρώτη Εντολή

Έξοδος 20:2-17 2 Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που σε έβγαλε από τη γη τής Αιγύπτου, από οίκο δουλείας. 3 ΜΗ έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα.

Δεύτερη Εντολή

4 ΜΗΝ κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο μήτε ομοίωμα κάποιου, από όσα είναι στον ουρανό επάνω ή όσα είναι στη γη κάτω ή όσα είναι στα νερά κάτω από τη γη• 5 μη τα προσκυνήσεις μήτε να τα λατρεύσεις• επειδή, εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος, που ανταποδίδω τις αμαρτίες των πατέρων επάνω στα παιδιά, μέχρι τρίτης και τετάρτης γενεάς εκείνων που με μισούν• 6 και κάνω έλεος σε χιλιάδες γενεές εκείνων που με αγαπούν, και τηρούν τα προστάγματά μου.

Τρίτη Εντολή

7 ΜΗΝ πάρεις το όνομα του Κυρίου τού Θεού σου μάταια• επειδή, δεν θα αθωώσει ο Κύριος εκείνον που παίρνει μάταια το όνομά του.

Τέταρτη Εντολή

8 ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ την ημέρα του σαββάτου, για να την αγιάζεις• 9 έξι ημέρες να εργάζεσαι, και να κάνεις όλα τα έργα σου• 10 η ημέρα, όμως, η έβδομη είναι σάββατο του Κυρίου τού Θεού σου• μη κάνεις σ’ αυτή κανένα έργο, ούτε εσύ ούτε ο γιος σου ούτε η θυγατέρα σου ούτε ο δούλος σου ούτε η δούλη σου ούτε το κτήνος σου ούτε ο ξένος σου, που βρίσκεται μέσα στις πύλες σου• 11 επειδή, σε έξι ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα, και όλα όσα βρίσκονται σ’ αυτά• και κατά την έβδομη ημέρα αναπαύθηκε• γι’ αυτό ο Κύριος ευλόγησε την ημέρα τού σαββάτου, και την αγίασε.

Πέμπτη Εντολή

12 ΤΙΜΑ τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να γίνεις μακροχρόνιος επάνω στη γη, που σου δίνει ο Κύριος ο Θεός σου.

Έκτη Εντολή

13 ΜΗ φονεύσεις.

Έβδομη Εντολή

14 ΜΗ μοιχεύσεις.

Όγδοη Εντολή

15 ΜΗΝ κλέψεις.

Ένατη Εντολή

16 ΜΗΝ ψευδομαρτυρήσεις ενάντια στον πλησίον σου με ψεύτικη μαρτυρία.

Δέκατη Εντολή

17 ΜΗΝ επιθυμήσεις το σπίτι τού πλησίον σου• μην επιθυμήσεις τη γυναίκα τού πλησίον σου• ούτε τον δούλο του ούτε τη δούλη του ούτε το βόδι του ούτε το γαϊδούρι του ούτε καθετί που είναι του πλησίον σου.

Οι δέκα εντολές όπως τις τροποποίησε η καθολική εκκλησία

1. Εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός σου. Δεν θα έχετε άλλους θεούς εκτός από μένα

2. Δεν θα πρέπει να πάρεις το όνομα του Κυρίου του Θεού μάταια

3. Θυμηθείτε να κρατήσετε ιερή ημέρα του Κυρίου

4. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου

5. Ου φονεύσεις

6. Δεν πρέπει να μοιχεύσεις

7. Μην κλέψεις

8. Δεν θα ψευδομαρτυρήσεις

9. Μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου

10. Μην επιθυμήσεις τα αγαθά του πλησίον σου

Συμπέρασμα

Όπως βλέπουμε πιο πάνω η καθολική εκκλησία κατάργησε τη δεύτερη εντολή που λέει να μη φτιάχνουμε και προσκυνάμε το ομοίωμα (άγαλμα, εικόνα ή φωτογραφία) κανενός Έξοδος 20:4-6, για να μπορούν οι καθολικοί να προσκυνάνε αγάλματα αγίων. Επίσης τροποποίησαν την τέταρτη εντόλη που λέει να αναπαυόμαστε το Σάββατο και έγραψαν αόριστα να κρατάμε την ιερή μέρα του Κυρίου, ούτως ώστε να μπορούν οι καθολικοί να αναπαύονται την πρώτη μέρα της εβδομάδας (την σημερινή ονομαζόμενη Κυριακή) αντί το Σάββατο. Τη 10η εντολή την χώρισαν σε δύο μέρη σε 9η και 10η εντολή, για να είναι και πάλι 10 οι εντολές, μετά που αφαίρεσαν τη 2η εντολή.

Η Ορθόδοξη εκκλησία δεν έφτιαξε τροποποιημένο κατάλογο με τις δέκα εντολές, όπως έφτιαξαν πιο πάνω οι Καθολικοί και παρουσιάζουν στον κόσμο να τηρεί αυτές τις τροποποιημένες εντολές. Όμως η ορθόδοξη εκκλησία δεν τηράει κι αυτή την 4η εντολή όπως οι Καθολικοί, εφόσον δεν τηράει το Σάββατο και επίσης δεν τηράει τη 2η εντολή, εφόσον αποδέχεται την προσκύνηση εικόνων.

Ποια είναι η μέρα ανάπαυσης και λατρείας, το Σάββατο ή η «Κυριακή»

Η προσκύνηση εικόνων