Κανόνες για να ερμηνεύουμε ορθά την Αγία Γραφή

Πιο κάτω παρουσιάζονται κάποιοι βασικοί κανόνες / βήματα που πρέπει να ακολουθούμε για να ερμηνεύουμε ορθά την Αγία Γραφή. Οι κανόνες και οι υποδιαιρέσεις τους είναι αρκετοί και δεν μπορούν να παρουσιαστούν όλοι σε ένα άρθρο όπως αυτό, γι’ αυτό εδώ παρουσιάζονται μόνο τα βασικά:

Προσευχή

1. Πρέπει να προσευχόμαστε και να ζητάμε από το Θεό που δίνει σοφία Εφεσίους 1:16,17 και αποκαλύπτει μυστήρια Δανιήλ 2:26-28 να μας οδηγήσει προς την αλήθεια και την ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής Λουκάν 24:45. Το να ζητάμε και να έχουμε τη βοήθεια του Θεού, είναι και το βασικότερο για να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε ορθά την Αγία Γραφή. Αν δεν έχουμε τη βοήθεια του Θεού, τότε όσους κανόνες κι αν χρησιμοποιήσουμε για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής – που ορισμένοι κανόνες παρουσιάζονται πιο κάτω – δεν θα πετύχουμε τελικά.

Ποια είναι τα βιβλία της Γραφής;

2. Πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα έγκυρα βιβλία της Αγίας Γραφής για να λαμβάνουμε μόνο αυτά υπόψη μας, όταν αναζητούμε τις αληθινές (θεόπνευστες) διδαχές της Αγίας Γραφής. Π.χ., αρκετά χριστιανικά δόγματα θεωρούν ότι μόνο 39 βιβλία ανήκουν στην Παλαιά Διαθήκη και είναι θεόπνευστα. Κάποια άλλα βιβλία, τα λεγόμενα απόκρυφα ή δευτεροκανονικά, δεν ανήκουν στην Παλαιά Διαθήκη. Διότι δεν ήταν στον κανόνα που αποδεχόταν ο Χριστός και οι απόστολοι.

Στα αρχαία

3. Θα πρέπει να μελετάμε και τα πρωτότυπα κείμενα στα εβραϊκά και στα αρχαία ελληνικά, διότι αρκετές μεταφράσεις δεν είναι ακριβείς. Ειδικά οι μεταφράσεις που έγιναν από ήδη υπάρχουσες μεταφράσεις, όπου σε ένα λάθος προστίθενται και άλλα λάθη. Επίσης αρκετές μεταφράσεις που έχουν ερμηνευτική απόδοση μπορεί να έχουν λάθος ερμηνείες. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να ανατρέχουμε και σε αυτές, διότι μπορεί να βρούμε κάποιες σωστές ερμηνείες.

Σημασία των λέξεων

4. Πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι σήμαινε στα εβραϊκά ή αραμαϊκά ή αρχαία ελληνικά μια λέξη γενικά την εποχή που γράφτηκε ένα συγκεκριμένο βιβλίο της Αγίας Γραφής, ή τι σήμαινε μια λέξη ειδικά στην Αγία Γραφή. Κάποιες λέξεις σε ένα εδάφιο μπορούμε να τις γράψουμε στο εργαλείο αναζήτησης σε ηλεκτρονικά βιβλικά προγράμματα για να δούμε με ποια σημασία χρησιμοποιούνται αλλού.ή να ανατρέξουμε σε βιβλικά λεξικά (χωρίς να σημαίνει ότι αυτά δίνουν σε όλες τις λέξεις την ορθή ετυμολογία τους, τον ορθό ορισμό τους).

Κοίτα τα γύρω εδάφια

5. Δεν πρέπει να μελετάμε ένα εδάφιο μεμονωμένα, αλλά πρέπει να μελετάμε επίσης τα πιο πάνω και τα πιο κάτω εδάφια. Επίσης θα πρέπει να μελετάμε όλα τα εδάφια της Αγίας Γραφής που έχουν σχέση με ένα θέμα πριν βγάλουμε τελικά συμπεράσματα (Λέξεις κλειδιά που σχετίζονται με ένα θέμα μπορούμε να τις γράψουμε στο εργαλείο αναζήτησης του ηλεκτρονικού υπολογιστή για να βρούμε και άλλα εδάφια που έχουν σχέση με το θέμα μας. Φυσικά αυτή η μέθοδος δεν μας δίνει όλα τα εδάφια που έχουν σχέση με το θέμα μας, διότι μπορεί να μην περιέχουν τις λέξεις κλειδιά που γράψαμε).

Κυριολεκτικά ή συμβολικά;

6. Θα πρέπει να εξετάζουμε αν ένα εδάφιο μιλάει στην κυριολεξία ή συμβολικά. Αν μιλάει συμβολικά, τότε η ερμηνεία του θα υπάρχει μάλλον σε άλλα εδάφια της Αγίας Γραφής, διότι η Αγία Γραφή ερμηνεύεται μόνη της.

Πως ερμηνεύουν άλλοι

7. Θα πρέπει να γνωρίσουμε όσο το δυνατό περισσότερες ερμηνείες / εξηγήσεις υπάρχουν σε ένα θέμα και δεν διστάζουμε να υιοθετήσουμε μια σωστή ερμηνεία, έστω και αν ανήκει σε άλλο χριστιανικό δόγμα. (Δεν σημαίνει ότι πρέπει να υιοθετήσουμε ολόκληρο το άλλο δόγμα, διότι μπορεί σε μια ερμηνεία να είναι ορθό και σε άλλες όχι). Ένα σύνηθες λάθος που συναντάμε ακόμη και σε φοιτητές θεολογίας που έπρεπε να εργάζονται αμερόληπτα στις ακαδημαϊκές τους μελέτες και όταν γράφουν τη διατριβή τους, είναι να προσπαθούν να αποδείξουν της ερμηνείες του δικού τους δόγματος και όχι να φθάσουν στην αλήθεια, όποια κι αν είναι. Δεν θεωρούν μόνο την Αγία Γραφή ως αλάθητη (θεόπνευστη), αλλά επίσης θεωρούν ως αλάθητους και τους ιδρυτές του δόγματός τους και τις ερμηνείες που δίνουν.

Συντακτικό

8. Για την εξήγηση ενός εδαφίου έχει σημασία το συντακτικό. Π.χ. ακόμη και ένα κόμμα – που δεν έβαζαν κόμματα την επόχη που γράφτηκε η Καινή Διαθήκη – μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το νόημα ενός εδαφίου ανάλογα με το πού είναι τοποθετημένο αυτό το κόμμα σε μια μετάφραση. Αν το κόμμα τοποθετηθεί στην αρχή ή στο τέλος μιας λέξης, τότε αυτή η λέξη μεταφέρεται στην επόμενη ή στην προηγούμενη φράση αλλάζοντας το νόημα της φράσης.

Ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο

9. Λαμβάνουμε υπόψη τις συνθήκες, την κουλτούρα, τα πιστεύω κ.ά. της εποχής που γράφτηκε η Αγία Γραφή. Π.χ. την εποχή που γράφτηκε η Αγία Γραφή υπήρχε το οικονομικό σύστημα της δουλείας, και η Αγία Γραφή προέτρεπε τους αφέντες να συμπεριφέρονται καλύτερα στους δούλους τους. Ακόμη προέτρεπε τους δούλους να ανέχονται τους αφέντες τους. Σήμερα που εξελίχθηκαν τα οικονομικά συστήματα, είναι απαράδεκτο να υπάρχει το σύστημα της δουλείας, έστω κι αν οι αφέντες συμπεριφέρονταν καλύτερα στους δούλους τους.

Αρμονία

10. Η Αγία Γραφή, ως θεόπνευστο βιβλίο που είναι, δεν φάσκει και αντιφάσκει (Δεν υπάρχουν συγκρουόμενα εδάφια). Το λάθος υπάρχει σε αυτόν που ερμηνεύει έτσι την Αγία Γραφή. Επίσης η Αγία Γραφή δεν μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους, όπως θεωρούν ορισμένοι, εφόσον η αλήθεια είναι μια. Εφόσον η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστος κατ’ επέκταση μόνο μια αληθινή ερμηνεία υπάρχει για ένα συγκεκριμένο θέμα.

Τους πιο πάνω κανόνες μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε τις ορθές ερμηνείες στα εξής:

α) Ταξινόμηση και ερμηνεία των διάφορων διδαχών, ιστοριών, γεγονότων κ.ά.

β) Ταξινόμηση των νόμων (Ηθικοί, πολιτειακοί, νόμοι θυσιών και προσφορών, εορτές, εθιμοτυπικοί ή συμβολικοί νόμοι κ.ά.)

γ) Ποιοι νόμοι ισχύουν ακόμη και ποιοι όχι και γιατί καταργήθηκαν

δ) Εξήγηση των γεγονότων για τα οποία μιλούν οι προφητείες.

ε) Ταξινόμηση των προφητειών ανάλογα με τη σειρά εκπλήρωσής τους και ανάλογα με το αν εκπληρώθηκαν ή όχι.

ς) Οι συμβολισμοί και οι ερμηνείες εδαφίων που υπάρχουν σε άλλα εδάφια. Η Αγία Γραφή ερμηνεύεται μόνη της. Η ερμηνεία ενός δυσνόητου εδαφίου σηνήθως υπάρχει σε άλλο εδάφιο.

Συμπέρασμα

Με αυτούς τους κανόνες μπορούμε να ερμηνεύουμε σωστά την Αγία Γραφή.

Ακόμη ένα άρθρο που σχετίζεται με την ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής είναι:

Πώς φθάνουμε στην αλήθεια

Πες μας τη γνώμη σου γι’ αυτό το άρθρο.