Μέσα από τη θεωρία για τη μετενσάρκωση διαστρεβλώνεται η αλήθεια και οι διδαχές που αναγράφονται στην Αγία Γραφή, για το τι απογίνεται ο άνθρωπος όταν πεθάνει. Για κάθε αλήθεια υπάρχει και το αντίστοιχο ψεύδος που σπείρει ο διάβολος.Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε ότι ο διάβολος πλανά τον κόσμο Αποκάλυψη 12:9. Ακόμη διαβάζουμε ότι πλανώνται όσοι δεν γνωρίζουν τίς γραφές Ματθαίον 22:29. Δηλαδή αυτοί που δεν μελετούν την Αγία Γραφή, για να γνωρίσουν την αλήθεια και τις ορθές απαντήσεις στα ερωτήματά τους, πλανώνται με ψευδοδιδασκαλίες από άλλες θρησκείες και φιλοσοφίες Εβραίους 13:9.

Πιο κάτω θα διαβάσουμε τι διδάσκει η Αγία Γραφή για το τι απογίνεται ο άνθρωπος όταν πεθάνει. Ακολούθως θα διαβάσουμε τι λέει η θεωρία της μετενσάρκωσης και του πνευματισμού γι’ αυτό το θέμα. Στο τέλος θα δούμε γιατί ο χριστιανισμός είναι η αληθινή θρησκεία. Και ότι μόνο τις δικές του διδαχές μπορούμε να δεχθούμε ως αληθείς. Και όχι όπως στην προκειμένη περίπτωση τη θεωρία της μετενσάρκωσης και του πνευματισμού.

Ανάσταση ή Μετενσάρκωση

Η Αγία Γραφή διδάσκει την ανάσταση. Στο εδάφιο: Α’ Θεσσαλονικείς 4:16 διαβάζουμε ότι οι νεκροί ανασταίνονται στη Δευτέρα Παρουσία. Πριν τη Δευτέρα Παρουσία οι νεκροί δεν πράττουν τίποτα. Δεν

Η Βίβλος μιλά για ανάσταση

Η Βίβλος μιλά για ανάσταση

λογίζονται (δεν σκέφτονται / δεν αισθάνονται), ή γνωρίζουν οτιδήποτε, ή έχουν σοφία Εκκλησιαστής 9:10. Εφόσον οι νεκροί δεν πράττουν τίποτα, αυτό σημαίνει ότι δεν επιστρέφουν να ξαναζήσουν μια νέα υλική ζωή στην γη (σύμφωνα με τη θεωρία της μετενσάρκωσης), ή ζουν μια πνευματική ζωή στον ουρανό πριν την Δευτέρα Παρουσία (σύμφωνα με τη θεωρία του πνευματισμού). Οι νεκροί κοιμούνται τον ύπνο του θανάτου Ιωάννην 11:11-14. Έναν ύπνο δίχως όνειρα, εφόσον δεν λογίζονται (δεν σκέφτονται – δεν αισθάνονται) Εκκλησιαστής 9:10. Κοιμούνται μέχρι τη δευτέρα παρουσία όπου θα αναστηθούν / εγερθούν από τον ύπνο τους Ρωμαίους 13:11.

Η διαστρέβλωση με τη μετενσάρκωση. Αυτή η θεωρία λέει ότι η ψυχή είναι αθάνατη και πως οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν μετά θάνατον, εφόσον επιστρέφουν πίσω στη γη και ξαναζούν μια νέα υλική ζωή. Το πνεύμα του νεκρού επιστρέφει και ξαναγεννάται σε ένα νέο υλικό σωμά (στο σώμα ενός εμβρύου ή ενός νεογέννητου) και οι άνθρωποι ζουν περισσότερες από μια ζωές, όσες χρειάζονται μέχρι να τελειοποιηθούν.

Μετενσάρκωση – Προέλευση

Η θεωρία της μετενσάρκωσης προέρχεται από τον ινδουϊσμό / βουδισμό. Έρχεται σε σύγκρουση με την Αγία Γραφή που διδάσκει ότι οι νεκροί δεν επιστρέφουν πίσω Ιώβ 10:21. Δεν μπορούν να ξαναζήσουν μια νέα υλική ζωή· και ούτε πράττουν τίποτα Εκκλησιαστής 9:10. Ούτε ζουν μια πνευματική ζωή στον ουρανό πριν την Δευτέρα Παρουσία και την ανάσταση νεκρών. Ακόμη η Αγία Γραφή διδάσκει ότι οι άνθρωποι άπαξ (μια φορά) πεθαίνουν Εβραίους 9:27. Δηλαδή δεν ζουν περισσότερες από μια υλικές ζωές και πεθαίνουν περισσότερες από μια φορές.

Η θεωρία για τη μετενσάρκωση και τον πνευματισμό που θα εξετάσουμε αργότερα, μιλούν για αθανασία της ψυχής και έρχονται σε σύγκρουση με την Αγία Γραφή που λέει ότι μόνο ο Θεός έχει την αθανασία Α’ Τιμοθέο 6:16. Για τους άνθρωπους λέει ότι η ψυχή η αμαρτήσασα πρέπει να αποθάνει Ιεζεκιήλ 18:4. Έτσι εφόσον όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί Ρωμαίους 3:23, πεθαίνουν. Παραμένουν στον τάφο μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία και την ανάσταση των νεκρών.

Μετενσάρκωση και Διαστρεύλωση

Μέσα από τη θεωρία της μετενσάρκωσης διαστρεβλώνονται οι πιο κάτω αλήθειες:

1. Τελειοποίηση

Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι οι άνθρωποι δεν τελειοποιούνται από μόνοι τους ο καθένας σε διαφορετικό χρόνο, αλλά όλοι μαζί τελοιοποιούνται με τη βοήθεια του Θεού όταν αναστηθούν στη Δευτέρα Παρουσία Εβραίους 11:39-40. Οι άνθρωποι όταν αναστηθούν αποκτούν ένα τέλειο σώμα εφόσον είναι άφθαρτο και αθάνατο Α’ Κορινθίους 15:52-54. Επίσης οι άνθρωποι στον παράδεισο θα πάψουν να αμαρτάνουν. Όχι διότι θα τελειοποιηθούν από μόνοι τους, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, ο οποίος προσφέρει πνευματικά χαρίσματα όπως σοφία κ.ά. Εφεσίους 1:17.

Η διαστρέβλωση: Η θεωρία της μετενσάρκωσης διδάσκει ότι ο άνθρωπος τελειοποιείται από μόνος του μέσα από διάφορες υλικές ζωές που ζει. Σε κάθε νέα υλική ζωή που ζει αποκτά όλο και περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες. Αυτές τον κάνουν συνέχως καλύτερο μέχρι να τελειοποιηθεί και να πάει στον παράδεισο. (Φυσικά αν ίσχυε η θεωρία της μετενσάρκωσης, θα έπρεπε ο πληθυσμός της γης να μειωνόταν συνεχώς και όχι να αυξάνεται, διότι κάποιοι μετά από κάποιο αριθμό μετενσαρκώσεων θα τελειοποιούνταν και θα πήγαιναν να ζήσουν στον παράδεισο.)

2. Πνευματικά χαρίσματα

Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι το ταλέντο, οι ικανότητες και τα χαρίσματα, δίνονται από το Θεό, όπως π.χ. τα δημιουργικά επαγγέλματα Έξοδος 31:3-5, πνευματικά χαρίσματα / ικανότητες Α’ Κορινθίους 12:8-9, ή ακόμη και οι απλές ικανότητες και εργασίες όπως ο θερισμός Ησαΐας 28:24-28.

Η διαστρέβλωση: Η θεωρία της μετενσάρκωσης διδάσκει ότι το ταλέντο και αρκετές γνώσεις και ικανότητες, τις φέρνει μαζί του ο άνθρωπος από προηγούμενη υλική ζωή που έζησε.

3. Τα αίτια της δυστυχίας

Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι η δυστυχία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος οφείλονται σε διάφορους λόγους όπως π.χ. για παιδεία Εβραίους 12:7, για να μην αισθάνεται δυνατός όταν δεν έχει προβλήματα και περηφανευτεί Β’ Κορινθίους 12:7-10, λόγω του προπατορικού αμαρτήματος όπου εκδιώχθηκε ο άνθρωπος από τον παράδεισο Γένεση 3:16-19, διότι πληρώνει τις αμαρτίες των γονέων του Έξοδος 20:5, διότι πληρώνει τις δικές του αμαρτίες που έπραξε στην υλική ζωή που ζει τώρα και όχι σε προηγούμενη Πράξεις 13:8-11, κ.τ.λ.

Η διαστρέβλωση: Η θεωρία της μετενσάρκωσης διδάσκει το κάρμα, δηλ. κάποιος μπορεί να υποφέρει διότι πληρώνει αμαρτίες που έπραξε σε προηγούμενη υλική ζωή που έζησε.

4. Η σωτηρία

Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι ο άνθρωπος δεν σώζεται από μόνος του, αλλά μέσω του Ιησού Χριστού Ρωμαίους 6:23. Ο Χριστός σταυρώθηκε για να σώσει τον άνθρωπο και να τον πάρει μαζί του στον παράδεισο. Παρόλο που ο ίδιος ο Χριστός ήταν αναμάρτητος, τιμωρήθηκε και σταυρώθηκε Αυτός για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Σήκωσε πάνω Του τις αμαρτίες των ανθρώπων Εβραίους 9:28.

Ο Ιησούς σε έσωσε

Ο Ιησούς σε έσωσε

Αυτό για να μην τιμώρηθουν οι ίδιοι οι άνθρωποι για τις αμαρτίες τους και να χάσουν την αιώνια ζωή. Με το αίμα που έχυσε ο Χριστός όταν σταυρώθηκε καθάρισε τις αμαρτίες των ανθρώπων Αποκάλυψη 1:5. Το αίμα του προσφέρθηκε ως λύτρα για να απελευθερώσει τον άνθρωπο από το θάνατο. Και έτσι να κερδίσει την αιώνια ζωή Ματθαίον 20:28.

Η διαστρέβλωση. Η θεωρία της μετενσάρκωσης διδάσκει ότι ο άνθρωπος σώζεται από μόνος του, μέσα από τις διάφορες υλικές ζωές που ζει. Σε κάθε νέα υλική ζωή που ζει, γίνεται και καλύτερος μέχρι που τελειοποιείται και δεν επιστρέφει πλέον πίσω στη γη. Αντίθετα πηγαίνει να ζήσει στον παράδεισο.

5. Οι ευκαιρίες που δίνονται στον άνθρωπο για να κερδίσει την αιώνια ζωή

Η αγία γραφή διδάσκει ότι μια μόνο ευκαιρία / υλική ζωή δίνεται στον άνθρωπο για να κερδίσει την αιώνια ζωή στον παράδεισο. Συγκεκριμένα διαβάζουμε ότι: άπαξ (μια φορά) πεθαίνει ο άνθρωπος και μετά υπάρχει κρίση Εβραίους 9:27, δηλαδή μια μόνο φορά γεννάται και πεθαίνει ο άνθρωπος – ζει μόνο μια υλική ζωή – και μετά υπάρχει κρίση (δίκη). Αν ήταν πιστός στη μια υλική ζωή που του δόθηκε, τότε θα κερδίζει την αιώνια ζωή. Ακόμη διαβάζουμε ότι: τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα ημέρα σωτηρίας Α’ Κορινθίους 6:2, δηλαδή στη σημερινή ημέρα και υλική ζωή που ζούμε, δίνεται η ευκαιρία για σωτηρία. Δεν θα υπάρξουν άλλες.

Η διαστρέβλωση: Η θεωρία της μετενσάρκωσης, λέει ότι δίνονται περισσότερες από μια ευκαιρίες / υλικές ζωές στον άνθρωπο, για να γίνει καλός και να κερδίσει την αιώνια ζωή στον παράδεισο.

Μετενσάρκωση και Παρερμηνείες

Παρερμηνείες εδαφίων που λανθασμένα θεωρούνται ότι μιλούν για μετενσάρκωση.

Ο Ιωάννης …. θα έρθει με πνεύμα και δύναμη Ηλία Λουκάν 1:13-17. Επειδή όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτευσαν μέχρι τον ιωάννη, και αν θέλετε να το δεχθείτε αυτός είναι ο Ηλίας που επρόκειτο να έρθει Ματθαίον 11:13-14. …. ο Ηλίας ήρθε ήδη, και δεν το γνώρισαν …. τότε οι μαθητές κατάλαβαν ότι τους είπε για τον Ιωάννη το Βαπτιστή Ματθαίον 17:12-13. Τα πιο πάνω εδάφια παρερμηνεύονται ότι μιλούν για μετενσάρκωση, ότι δηλαδή ο Ιωάννης ήταν η μετενσάρκωση του Ηλία.

Αυτή η ερμηνεία απορρίφθηκε από τον ίδιο τον Ιωάννη. Όταν τον ρώτησαν αν είναι ο Ηλίας είπε όχι Ιωάννην 1:21. Ακόμη όταν εμφανίστηκε να συνομιλούν ο Μωυσής και ο Ηλίας με το Χριστό Ματθαίον 17:3, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ήδη γεννημένος, δηλαδή ο Ηλίας δεν εμφανίστηκε πλέον ως Ιωάννης – δεν υπήρχε μετενσάρκωση – αλλά εμφανίστηκε και πάλι ως Ηλίας. Επίσης υπάρχουν δεκάδες άλλα εδάφια, όπου ορισμένα από αυτά που διαβάσαμε προηγουμένως, μιλούν ότι δεν υπάρχει μετενσάρκωση: Ιώβ 10:21, Εκκλησιαστής 9:10.

Ο Ηλίας

Επομένως κάποιες ορθότερες ερμηνείες μπορούν να δοθούν στα εδάφια Ματθ. 11:13-14, 17:12-13, χωρίς να παρερμηνεύονται ότι μιλάνε για μετενσάρκωση. Τέτοιες ερμηνείες είναι:

1. Θα επέστρεφε το μήνυμα του Ηλία και όχι ο ίδιος ο Ηλίας. Τόσο ο Ηλίας όσο και ο Ιωάννης αργότερα μετέφεραν το ίδιο μήνυμα και είχαν την ίδια αποστολή, να προετοιμάζουν το λαό για τον ερχομό του Κυρίου Λουκάν 1:17.

2. Ο Ιωάννης …. θα έρθει με πνεύμα και δύναμη Ηλία Λουκάν 1:13-17. Το ίδιο πνεύμα και δύναμη (το Άγιο Πνεύμα) καθοδηγούσε και τον Ηλία και τον Ιωάννη, να μεταδίδουν το ίδιο μήνυμα, να προετοιμάζουν το λαό για τον ερχομό του Κυρίου.

3. Ο Ηλίας που ανήκει στις εξαιρέσεις και ζει ήδη στον ουρανό πριν από τη Δευτέρα Παρουσία και την ανάσταση νεκρών Β’ Βασιλέων 2:9-11, καθοδηγούσε τον Ιωάννη να προετοιμάζει το λαό για τον ερχομό του Κυρίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πνεύμα του Ιωάννη ήταν το πνεύμα του Ηλία — δηλαδή υπήρχε μετενσάρκωση – αλλά ο Ηλίας καθοδηγούσε τον Ιωάννη από τον ουρανό όπως καθοδηγούν τους ανθρώπους οι άγγελοι ή ο Θεός.

Οι Νεκροί Κοιμούνται

Από τον κανόνα που λέει ότι οι νεκροί κοιμούνται μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία όπου θα αναστηθούν, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Ορισμένα άτομα τα ανάστησε ήδη ο Θεός πριν από τη Δευτέρα Παρουσία. Στο εδάφιο Ιούδα 9 βλέπουμε τον αρχάγγελο Μιχαήλ να φιλονικεί με το διάβολο. Επειδή ήθελε να πάρει το νεκρό σώμα του Μωυσή και να το αναστήσει. Επίσης ο Ενώχ και ο Ηλίας μετατέθηκαν / αρπάχθηκαν ζωντανοί από τη γη Εβραίους 11:5, Α’ Βασιλέων 2:11. Εκατοντάδες χρόνια μετά βλέπουμε τον Μωυσή και τον Ηλία να ζουν και να συνομιλούν με το Χριστό Ματθαίον 17:3. Αυτοί ήταν απαρχές, ήταν όπως οι πρώτοι καρποί του θερισμού που προσφέρονταν στο Θεό Λευιτικόν 23:10. Γι’ αυτό και η ανάσταση νεκρών συμβολίζεται με το θερισμό Ματθαίον 13:36-42).

Ορισμένοι ερμηνεύουν τα εδάφια όπου μιλούσε ο Χριστός με τον Μωυσή και τον Ηλία Ματθαίον 17:3, ότι ήταν απλώς μια όραση και όχι η πραγματικότητα, εφόσον απορρίπτουν ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας ζούσαν μέχρι εκείνη την εποχή. Αν δεχθούμε αυτή τη λανθασμένη ερμηνεία, τότε σημαίνει ότι ο Χριστός ήταν ένας λαοπλάνος και πλανούσε τους ιουδαίους μεταδίδοντάς τους ψευδείς οράσεις, όπως πράττει ο διάβολος που πλανά την οικουμένη Αποκάλυψη 12:9. Ο διάβολος μεταδίδει ψευδείς οράσεις στα μέντιουμ και νεκρομάντεις Ζαχαρίας 10:2, οι οποίοι νομίζουν ότι βλέπουν ζωντανούς κάποιους νεκρούς, που υποτίθεται ότι ζουν ήδη στον ουρανό πριν τη Δευτέρα Παρουσία και την ανάσταση νεκρών.

Μέντιουμ;

Σε πνευματιστικές συναντήσεις θεωρείται ότι τα μέντιουμ βοηθούν άτομα να επικοινωνούν με τους νεκρούς συγγενείς τους. Ακόμη στην αναδρομική ύπνωση θεωρείται ότι κάποιος θυμάται σκηνές από προηγούμενη υλική ζωή που έζησε. Το τι συμβαίνει πραγματικά στις πιο πάνω περιπτώσεις μπορούμε να το αντιληφθούμε μέσα από την Αγία Γραφή. Η Γραφή μας λέει ότι τα μέντιουμ βλέπουν ψευδείς οράσεις Ζαχαρίας 10:2. Έτσι ο διάβολος που είναι ο πατήρ του ψεύδους Ιωάννην 8:44, μπορεί να μεταδίδει ψευδείς οράσεις, που να δείχνουν κάποιο νέκρο ότι είναι ζωντανός στον ουρανό.

Ακόμη ο διάβολος μπορεί να μεταδίδει ψευδείς οράσεις σε κάποιο, ο οποίος νομίζει ότι θυμάται σκηνές από υποτιθέμενη προηγούμενη υλική ζωή που έζησε. Ακόμη και αν αληθεύουν οι σκηνές που νομίζει ότι θυμάται κάποιος, αυτές οι σκηνές δεν αφορούν δική του προηγούμενη ζωή, αλλά κάποιου άλλου προσώπου που έζησε προηγουμένως και που μεταδίδει σκηνές από τη ζωή του ο διάβολος. Η Αγία Γραφή καταδικάζει τα μέντιουμ και τους νεκρομάντεις διότι είναι βδελυρό και διαβολικό το έργο τους Δευτερονόμιο 18:9-12.

Τελειώνοντας την αναφορά μας για τη θεωρία της μετενσάρκωσης, θα αναφερθούμε σε ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν όσοι θέλουν να εισάξουν αυτή τη θεωρία ανάμεσα στο χριστιανικό κόσμο. Αυτοί ισχυρίζονται πως και μέσα στην Αγία Γραφή εδιδάσκετο η μετενσάρκωση, αλλά κάποιοι αφαίρεσαν αυτά τα εδάφια. Φυσικά κάποιος χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους επιχειρήματα μπορεί να λέει ό,τι θέλει, είτε δικές του θεωρίες, είτε θεωρίες από άλλες θρησκείες ή φιλοσοφίες και για να τους προσδώσει κύρος, να λέει ότι αναγράφονταν και στην Αγία Γραφή αυτά, αλλά αφαιρέθηκαν. Η Αγία Γραφή όχι μόνο δεν περιείχε εδάφια που μιλούσαν για μετενσάρκωση και αφαιρέθηκαν, αλλά αντίθετα περιέχει εδάφια που λένε ότι δεν υπάρχει η μετενσάρκωση: Ιώβ 10:21, Εκκλησιαστής 9:10 κ.ά.

Πνευματισμός

Η διαστρέβλωση με τον πνευματισμό. Εκτός από τη διαστρέβλωση με τη μετενσάρκωση, υπάρχει και η διαστρέβλωση με τη θεωρία του πνευματισμού. Ο πνευματισμός λέει ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Συγκεκριμένα η θεωρία του πνευματισμού λέει ότι οι ανθρώποι δεν πεθαίνουν. Απλώς φεύγουν και εξακολουθούν να ζουν μια πνευματική ζωή στον ουρανό πριν τη Δευτέρα Παρουσία και την ανάσταση νεκρών. Μέσα από αυτή τη θεωρία, ο θάνατος είναι απλώς ένα πέρασμα, ένα μεταβατικό στάδιο από την υλική ζωή στην πνευματική.

Όπως διαβάσαμε προηγουμένως, η Αγία Γραφή διδάσκει ότι οι νεκροί δεν πράττουν τίποτα. Ούτε λογίζονται (δεν σκέφτονται / δεν αισθάνονται) Εκκλησιαστής 9:10. Άρα δεν ζουν ήδη μια πνευματική ζωή στον ουρανό πριν τη Δευτέρα Παρουσία. και την ανάσταση νεκρών. Η θεωρία του πνευματισμού, που δεν προέρχεται από την Αγία Γραφή, έχει εισχωρήσει και σε ορισμένα χριστιανικά δόγματα. Αυτά διδάσκουν ότι οι νεκροί ήδη ζουν μια πνευματική ζωή στον ουρανό πριν τη Δευτέρα Παρουσία και την ανάσταση νεκρών. Και συνάμα διδάσκουν ότι στη Δευτέρα Παρουσία θα υπάρχει ανάσταση νεκρών, όπως διδάσκει η Αγία Γραφή. Αυτό όμως είναι παράλογο. Αν οι νεκροί ήδη ζούν στον ουρανό, τότε στη Δευτέρα Παρουσία θα επέστρεψουν πάλι στον τάφο για να αναστηθούν; Θα ήταν περιττό να υπάρχει ανάσταση νεκρών όπως διδάσκει η Αγία Γραφή, άν οι νεκροί ήδη ζούσαν στον ουρανό.

Στο άρθροΓιατί ο χριστιανισμός είναι η αληθινή θρησκείαδιαβάζουμε τους λόγους που ο χριστιανισμός είναι η αληθινή θρησκεία. Ούτως ώστε μόνο τις δικές του διδαχές μπορούμε να δεχθούμε ως αληθείς. Και όχι όπως στην προκειμένη περίπτωση τη θεωρία της μετενσάρκωσης και του πνευματισμού.

Πες μας τη γνώμη σου για αυτό το άρθρο.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα.