Οι Δέκα Εντολές: Εισαγωγή

Φαντάσου ότι είσαι βασιλιάς σε μια όμορφη χώρα. Πώς θα κυβερνούσες; Θα επέτρεπες την αναρχία; Ή θα νομοθετούσες νόμους; Αν έβαζες νόμους, τι είδους νόμους θα διάλεγες; Πόσο αυστηρά θα τους επέβαλες; Πώς θα τιμωρούσες τους κατά περιστασιακούς παραβάτες; Τους κατά συρροή;

Ο Θεός είναι Θεός τάξης. Όταν δημιούργησε τον κόσμο, όλα λειτουργούσαν όμορφα και αρμονικά. Όταν ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, η αμαρτία μόλυνε τον τέλειο κόσμο που είχε φτιάξει ο Θεός. Η αμαρτία έφερε διχόνοια και πόνο.

Ο Θεός όμως μας καλεί να βιώσουμε μέρος της αρχικής αρμονίας ζώντας σύμφωνα με τις αρχές που καθιέρωσε, τις Δέκα Εντολές.

 1. Ποιος έγραψε τις Δέκα Εντολές;

«KAI έδωσε στον Μωυσή, αφού τελείωσε να μιλάει σ’ αυτόν επάνω στο βουνό Σινά, δύο πλάκες του μαρτυρίου, πέτρινες πλάκες, γραμμένες με το δάχτυλο του Θεού» (Έξοδος 31:18).

«Kαι οι πλάκες ήταν έργο του Θεού, και η γραφή ήταν γραφή του Θεού, χαραγμένη επάνω στις πλάκες» (Έξοδος 32:16).

Οι Δέκα Εντολές γράφτηκαν από το ίδιο το χέρι του Θεού! Απείρως υψηλότερης αξίας και βαρύτητας από εκκλησιαστικούς κανόνες και παραδόσεις!

 2. Σε τι είδους πέτρας έγραψε ο Θεός τις Δέκα Εντολές;

Σε πέτρα σάπφειρου!

«Tότε, ανέβηκε ο Μωυσής και ο Aαρών, ο Ναδάβ, και ο Αβιούδ, και 70 από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ. Kαι είδαν τον Θεό του Ισραήλ· και κάτω από τα πόδια του ήταν σαν έδαφος στρωμένο από πέτρα σαπφείρου, και σαν το στερέωμα του ουρανού σε καθαρότητα» (Έξοδος 24:9-10).

Οι πρεσβύτεροι είδαν τον Θεό επάνω στο θρόνο Του σε πέτρα σάπφειρου. Ο σάπφειρος έχει συνήθως ένα όμορφο μπλε χρώμα. Το μπλε στην Αγία Γραφή αντιπροσωπεύει τη δικαιοσύνη του Θεού.

«Kαι ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Ανέβα σε μένα στο βουνό, και να είσαι εκεί· και θα σου δώσω τις πέτρινες πλάκες, και τον νόμο, και τις εντολές που έγραψα, για να τους διδάσκεις» (Έξοδος 24:12).

Δύο εδάφια μετά την αναφορά στην πέτρα σάπφειρου ο Θεός αναφέρει «τις πέτρινες πλάκες». Στο κεφάλαιο δεν αναφέρεται καμιά άλλη πέτρα, οπότε πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι οι πέτρινες πλάκες όπου έγραψε ο Θεός τις Δέκα Εντολές ήταν φτιαγμένες από την ίδια πέτρα που αναφέρεται δύο εδάφια πριν, την πέτρα σάπφειρου πάνω στην οποία ήταν ο θρόνος του Θεού.

Αυτό σημαίνει ότι οι Δέκα Εντολές γράφτηκαν σε ένα κομμάτι από την ίδια τη βάση του θρόνου του Θεού!

Το ακόλουθο εδάφια επιβεβαιώνει:

«H δικαιοσύνη και η κρίση είναι η βάση του θρόνου σου· το έλεος και η αλήθεια θα προπορεύονται μπροστά από το πρόσωπό σου» (Ψαλμός 89:14).

Εδώ «η δικαιοσύνη και η κρίση» του Θεού, που εκφράζονται στις Δέκα Εντολές, είναι «η βάση» του θρόνου του Θεού, εκεί δηλαδή που ήταν η πέτρα σάπφειρου.

3. Οι Δέκα Εντολές αντικατοπτρίζουν τον χαρακτήρα του Θεού

Τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στις Δέκα Εντολές είναι παράλληλα με τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στον Θεό:

Ο Θεός είναι                Ο νόμος Του είναι

Καλός                          Λουκάς 18:19             Α’ Τιμοθέου 1:8

Άγιος                           Ησαΐας 5:16                Ρωμαίους 7:12

Τέλειος                        Ματθαίος 5:48            Ψαλμός 19:7

Αγνός                           Α’ Ιωάννη 3:2,3           Ψαλμός 19:8

Δίκαιος                        Δευτερονόμιο 32:4     Ρωμαίους 7:12

Αληθινός                     Ιωάννης 3:33               Ψαλμός 19:9

Πνευματικός              Α’ Κορινθίους 10:4      Ρωμαίους 7:14

Δικαιοσύνη                 Ιερεμίας 23:6              Ψαλμός 119:172

Πιστός                         Α’ Κορινθίους 1:9        Ψαλμός 119:86

Αγάπη                         Α’ Ιωάννη 4:8              Ρωμαίους 13:10

Αμετάβλητος               Ιάκωβος 1:17              Ματθαίος 5:18

Αιώνιος                        Γένεση 21:33               Ψαλμός 111:7,8

4. Είναι οι Δέκα Εντολές σε αρμονία με τον χαρακτήρα του Χριστού;

Και βέβαια!

Πρώτον, τις Δέκα Εντολές τις έδωσε ο Υιός, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός πριν έρθει στη γη. Πώς το ξέρουμε; Στην Έξοδο 24:9-10 λέει τα εξής:

«Tότε, ανέβηκε ο Μωυσής και ο Aαρών, ο Ναδάβ, και ο Αβιούδ, και 70 από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ. Kαι είδαν τον Θεό του Ισραήλ· και κάτω από τα πόδια του ήταν σαν έδαφος στρωμένο από πέτρα σαπφείρου, και σαν το στερέωμα του ουρανού σε καθαρότητα» (Έξοδος 24:9-10).

Ο Μωυσής και οι λοιποί «είδαν τον Θεό του Ισραήλ». Αλλά ο Ιησούς μας λέει αργότερα ότι «κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό [τον Πατέρα]» (Ιωάννης 1:18). Έτσι, ο Μωυσής και οι άλλοι δεν είδαν τον Θεό Πατέρα, αλλά τον Υιό, που αργότερα ήρθε στη γη και έγινε άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός έδωσε τις Δέκα Εντολές.

Δεύτερον, ο Ιησούς ονομάζεται «Λόγος»:

«ΣTHN αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος» (Ιωάννης 1:1).

Στο πρωτότυπο κείμενο, οι Δέκα Εντολές ονομάζονται debarim, «τα λόγια» (π.χ. Έξοδος 20:1). Ο Ιησούς είναι ο Λόγος, που μας έδωσε τα Δέκα Λόγια!

5. Τι σκοπό έχουν οι Δέκα Εντολές;

«Έπειτα, παίρνοντας το βιβλίο της διαθήκης, το διάβασε σε επήκοον του λαού· και εκείνοι είπαν: Όλα όσα μίλησε ο Kύριος θα τα κάνουμε, και θα υπακούμε. Kαι ο Mωυσής, παίρνοντας το αίμα, ράντισε επάνω στον λαό, και είπε: Δέστε το αίμα της διαθήκης, την οποία ο Kύριος έκανε σε σας, σύμφωνα με όλα αυτά τα λόγια» (Έξοδος 24:7-8).

Διαθήκη στα αρχαία είναι μία συμφωνία. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η συμφωνία που έκανε ο Θεός με το λαό Του. Η διαθήκη είχε δύο μέρη: (α) τις Δέκα Εντολές (και κάποιες άλλες διατάξεις) και (β) το αίμα της διαθήκης.

Οι Δέκα Εντολές καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο λαός του Θεού καλείται να ζει τη ζωή του.

Το αίμα της διαθήκης συμβολίζει τη χάρη του Θεού που μας προσφέρει όταν κάνουμε λάθη.

Η υπακοή είναι αυτό που υποσχόμαστε στο Θεό. Η χάρη είναι αυτό που μας προσφέρει ο Θεός όταν αποτυγχάνουμε.

 6. Οι Δέκα Εντολές είναι ευλογία ή κάνουν τη ζωή μας δύσκολη;

Είναι ευλογία!

«Είναι δε μακάριoς, εκείνος πoυ φυλάττει τoν νόμο» (Παροιμίες 29:18).

«ΓIE μoυ, να μη λησμονείς τους νόμους μoυ, και η καρδιά σoυ ας τηρεί τις εντολές μoυ· επειδή, θα σoυ πρoσθέσoυν μακρότητα ημερών, και χρόνια ζωής, και ειρήνη» (Παροιμίες 3:1-2).

«To έλεος, όμως, τoυ Κυρίου είναι από τoν αιώνα και μέχρι τoν αιώνα, επάνω σ’ αυτούς πoυ τoν φοβούνται· και η δικαιοσύνη τoυ επάνω στους γιους των γιων· επάνω σ’ εκείνους πoυ τηρούν τη διαθήκη τoυ, και σ’ εκείνους που θυμούνται τις εντολές του, για να τις εκπληρώνουν» (Ψαλμός 103:17-18).

Αυτά τα τελευταία εδάφια είναι πολύ σημαντικά. Ενώ το έλεος του Θεού είναι διαθέσιμο σε όλους, επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε εκείνους που παίρνουν τις εντολές Του στα σοβαρά.

«ΜAKAPIΟΣ ο άνθρωπος, που δεν περπάτησε σε θέλημα ασεβών, και σε δρόμο αμαρτωλών δεν στάθηκε, και σε καθέδρα χλευαστών δεν κάθισε αλλά, στον νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του, και στον νόμο του μελετάει ημέρα και νύχτα» (Ψαλμός 1:1-2).

7. Οι Δέκα Εντολές δείχνουν τι είναι αμαρτία

Σύμφωνα με τη Βίβλο, τι είναι αμαρτία;

«Η αμαρτία είναι η ανομία» (Α’ Ιωάννη 3:4).

«Ανομία» σημαίνει να αγνοήσουμε το νόμο του Θεού, τις Δέκα Εντολές. Η ανομία καταδικάζεται πάντα στην Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει ούτε ένα κείμενο που να υπαινίσσεται ότι η ανομία είναι εντάξει.

Ευτυχώς, ο Ιησούς, μέσω του θανάτου Του στο σταυρό, μας προσφέρει άφθονη συγχώρεση. Αλλά μήπως αυτό σημαίνει ότι είμαστε ελεύθεροι να αμαρτάνουμε επειδή η συγχώρεση είναι διαθέσιμη; Φυσικά και όχι.

«Tι θα πούμε, λοιπόν; Θα επιμένουμε στην αμαρτία, για να περισσεύσει η χάρη; Μη γένοιτο» (Ρωμαίους 6:1-2).

Πράγματι, τα άτομα που συνειδητά και με περήφανη καρδιά συνεχίζουν να ζουν στην αμαρτία, κινδυνεύουν να χάσουν το δικαίωμα να είναι παιδιά του Θεού.

8. Ποια η σχέση ανάμεσα στις Δέκα Εντολές, και σε άλλους νόμους της Αγίας Γραφής;

Να εξηγήσω.

Α. Κάποτε ρώτησαν τον Χριστό ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή. Ο Χριστός υπέδειξε τις δύο εντολές αγάπης.

«‘Θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου από όλη την καρδιά σου, και από όλη την ψυχή σου, και από όλη τη διάνοιά σου.’ Αυτή είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δεύτερη, όμως, όμοια μ’ αυτή είναι: ‘Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου.’ Σ’ αυτές τις δύο εντολές κρέμονται ολόκληρος ο νόμος και οι προφήτες» (Ματθαίος 22:37-40).

Ο Ιησούς δηλώνει ότι τα πάντα στην Αγία Γραφή στηρίζονται σε δύο εντολές ή αρχές: (α) αγάπη προς τον Θεό με όλη την καρδιά, και (β) αγάπη για τον συνάνθρωπο. Αυτές οι δύο αρχές είναι το θεμέλιο.

Β. Οι Δέκα Εντολές είναι μια πρακτική έκφραση αυτών των δύο εντολών αγάπης. Από τις Δέκα Εντολές, οι πρώτες τέσσερις μας λένε πώς να δείχνουμε την αγάπη μας για τον Θεό. Οι υπόλοιπες έξι εντολές μας δείχνουν πώς να δείχνουμε την αγάπη μας για τους συνανθρώπους μας.

Γ. Στη συνέχεια, πέρα από τις Δέκα Εντολές, ο Θεός έδωσε πολλούς πρακτικούς κανονισμούς για το πως να εφαρμόζονται οι Δέκα Εντολές. Ορισμένοι από αυτούς τους κανονισμούς είναι χρήσιμοι για σήμερα, αλλά ορισμένοι δεν έχουν άμεση σχέση.

Για παράδειγμα, η 8η Εντολή λέει, «NA MH κλέψεις» (Έξοδος 20:15). Αφού έδωσε την εντολή ο Θεός εξήγησε στον Μωυσή ότι αν κάποιος πιανόταν να κλέβει, θα έπρεπε να επιστρέψει ό,τι είχε κλέψει συν να πληρώσει πρόστιμο 20% επιπλέον (Λευιτικό 6:1-5). Ένας δικαστής στο λαό Ισραήλ που αντιμετώπιζε μια υπόθεση κλοπής, θα είχε επομένως ένα πολύ σαφή κανονισμό για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Ο κανονισμός του +20% είναι σίγουρα καλός. Ωστόσο, οι χώρες σήμερα έχουν νομικά συστήματα που δεν βασίζονται άμεσα στην Αγία Γραφή. Οπότε η αποκατάσταση του επιπλέον 20% στο αδικημένο μέρος δεν μπορεί να εφαρμοστεί νομικά.

 9. Ο Ιησούς κατήργησε τις Δέκα Εντολές;

Φυσικά και όχι!

«Μη νομίσετε ότι ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες· δεν ήρθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω. Επειδή, σας διαβεβαιώνω, μέχρις ότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ένα γιώτα ή μία κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο, έως ότου όλα εκπληρωθούν» (Ματθαίος 5:17, 18).

Ο Ιησούς ήταν ο μόνος άνθρωπος που τήρησε τις Δέκα Εντολές στο ακέραιο. Μας άφησε ένα παράδειγμα υπακοής που καλά θα κάνουμε να ακολουθήσουμε.

10. Οι απόστολοι κατήργησαν τις Δέκα Εντολές;

Φυσικά και όχι!

Κατ’ αρχήν δεν είχαν το δικαίωμα να το κάνουν. Όταν κάποιος νομοθετεί κάτι, μόνο ο ίδιος ή κάποιος με το ίδιο επίπεδο εξουσίας μπορεί να το αλλάξει ή να το ακυρώσει.

Αφού ο Θεός νομοθέτησε τις Δέκα Εντολές, μόνο Αυτός έχει το δικαίωμα να τις καταργήσει ή να τις αλλάξει. Κανένας άλλος.

Γι’ αυτό και οι απόστολοι ποτέ δεν τόλμησαν να αναιρέσουν ούτω μία από τις Δέκα Εντολές. Αντίθετα, τις επιβεβαιώνουν επανειλημμένα:

«Ώστε, ο μεν νόμος είναι άγιος, και η εντολή άγια και δίκαιη και αγαθή» (Ρωμαίους 7:12).

Ο απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί ενεστώτα χρόνο: «είναι άγιος». Δεν λέει, «ήταν άγιος» υπονοώντας ότι κάποτε ίσχυε αλλά τώρα καταργήθηκε. Λέει, «είναι άγιος».

«Σε κανέναν να μη οφείλετε τίποτε, παρά μονάχα το να αγαπάτε ο ένας τον άλλον· επειδή, εκείνος που αγαπάει τον άλλον, εκπληρώνει τον νόμο. Δεδομένου ότι, το: ‘Mη μοιχεύσεις, Mη φονεύσεις, Mη κλέψεις, Mη ψευδομαρτυρήσεις, Mη επιθυμήσεις,’ και κάθε άλλη εντολή, συμπεριλαμβάνεται μέσα σε τούτο τον λόγο, στο: ‘Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου’» (Ρωμαίους 13:8-9).

Ο Παύλος εξηγεί ότι η αληθινή αγάπη εκπληρώνει όλες τις εντολές. Αναφέρει πέντε από τις Δέκα και υπονοεί τις υπόλοιπες πέντε («και κάθε άλλη εντολή»).

«Kαι με τούτο γνωρίζουμε ότι τον γνωρίσαμε, αν τηρούμε τις εντολές του» (Α’ Ιωάννη 2:3).

«Eκείνος που λέει ότι: Tον γνώρισα, και δεν τηρεί τις εντολές του, είναι ψεύτης, και μέσα σ’ αυτόν η αλήθεια δεν υπάρχει» (Α’ Ιωάννη 2:4).

«Από τούτο γνωρίζουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού, όταν αγαπάμε τον Θεό και τηρούμε τις εντολές του. Επειδή, αυτή είναι η αγάπη του Θεού, στο να τηρούμε τις εντολές του· και οι εντολές του δεν είναι βαριές» (Α’ Ιωάννη 5:2-3).

 11. Οι Δέκα Εντολές θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές τις έσχατες ημέρες;

Και βέβαια.

«Kαι ο δράκοντας οργίστηκε ενάντια στη γυναίκα, και πήγε να κάνει πόλεμο με τους υπόλοιπους από το σπέρμα της, που τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού» (Αποκάλυψη 12:17).

Μιλώντας για τις έσχατες ημέρες, η Αποκάλυψη λέει ότι ο δράκος (Σατανάς) θα είναι θυμωμένος συγκεκριμένα με μια ομάδα ανθρώπων – αυτούς «που τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού».

Σκέψου το. Θα προτιμούσες ο Σατανάς να είναι θυμωμένος μαζί σου, ή ευτυχισμένος μαζί σου;

«Εδώ είναι η υπομονή των αγίων· εδώ είναι εκείνοι που φυλάττουν τις εντολές του Θεού και την πίστη του Ιησού» (Αποκάλυψη 14:12).

«Kαι ανοίχθηκε ο ναός του Θεού μέσα στον ουρανό, και φάνηκε η κιβωτός της διαθήκης του μέσα στον ναό του· και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμός και μεγάλο χαλάζι» (Αποκάλυψη 11:19).

Λίγο πριν τη Δεύτερη Παρουσία λοιπόν, ο ουρανός ανοίγει και η ουράνια «Κιβωτός της Διαθήκης» φαίνεται. Η Κιβωτός της Διαθήκης ήταν το κουτί στο οποίο φυλάσσονταν οι Δέκα Εντολές. Ο Θεός είχε πλήρη επίγνωση ότι πολλοί Χριστιανοί ανά τους αιώνες θα ξεχνούσαν τις Δέκα Εντολές και έτσι στις έσχατες ημέρες δίνει μια πολύ ισχυρή υπενθύμιση της εγκυρότητας και της παρουσίας τους στον ουράνιο θρόνο του Θεού!

12. Θέλω να ακολουθήσω τις Δέκα Εντολές, αλλά κάνω λάθη. Θα τα καταφέρω ποτέ;

Ο Θεός έδωσε την ακόλουθη υπόσχεση:

«Θα βάλω τον νόμο μου στα ενδόμυχά τους, και θα τον γράψω στις καρδιές τους· και θα είμαι Θεός τους, και αυτοί θα είναι λαός μου» (Ιερεμίας 31:33).

Αν έχω τις Δέκα Εντολές μόνο σε πέτρινες πλάκες (ή σε χαρτί όταν διαβάζω την Αγία Γραφή) είναι καλό. Αλλά δεν αρκεί. Γιατί; Επειδή με το νου μου θέλω να τις ακολουθήσω, αλλά η καρδιά μου μπορεί να φεύγει αλλού εξαιτίας των πειρασμών.

Αυτό συνέβη με τους Ισραηλίτες στο όρος Σινά. Υποσχέθηκαν να τηρούν τις Δέκα Εντολές αλλά μέσα σε λίγες μέρες έφτιαξαν το χρυσό μοσχάρι και έκαναν άλλα αμαρτωλά πράγματα. Ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν, αλλά οι αμαρτωλές επιθυμίες τους τράβηξαν μακριά.

Οι Δέκα Εντολές στην καρδιά

Όταν όμως ο Θεός γράφει το νόμο Του στην καρδιά μας, τότε η ζωή μας θα έρθει σε αρμονία με το Νόμο του Θεού. Για τον Χριστό ο Δαβίδ προφήτευσε:

«Xαίρομαι, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου· και ο νόμος σου είναι στο κέντρο τής καρδιάς μου» (Ψαλμός 40:8).

Το ίδιος θέλει να κάνει ο Θεός και στην δική μας καρδιά. Γράφει ο απόστολος Παύλος:

«Και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή του Χριστού, που έγινε με τη διακονία μας, καταγραμμένη όχι με μελάνη, αλλά με το Πνεύμα του ζωντανού Θεού, όχι σε πέτρινες πλάκες, αλλά σε σάρκινες πλάκες της καρδιάς» (Β ́ Κορινθίους 3:3).

Και προσθέτει: «Το γράμμα θανατώνει, ενώ το πνεύμα ζωοποιεί» (Β’ Κορινθίους 3:6).

Αν έχω μόνο «το γράμμα» των Δέκα Εντολών, δηλαδή τις βλέπω γραμμένες μπροστά μου, αλλά η καρδιά μου είναι αλλού, τότε το γράμμα σκοτώνει, επειδή οι Εντολές θα με ανακηρύξουν αμαρτωλό. Και ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος.

Αλλά αν καλέσω το Άγιο Πνεύμα να γράψει το νόμο του Θεού στην καρδιά μου, τότε η ζωή μου θα έρθει σε αρμονία με το νόμο του Θεού και θα απολαύσω την πλήρη ζωή που ο Θεός σκόπευε να έχουμε όταν μας έδωσε τις εντολές Του.

Ο Θεός θα γράψει το νόμο Του στις καρδιές μας με την πλήρη έννοια, στη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα αφαιρέσει κάθε αμαρτωλή επιθυμία και θα ζούμε πλήρως εναρμονισμένοι με το νόμο Του.

Αλλά μπορούμε και σήμερα να καλέσουμε τον Θεό να στείλει το Πνεύμα Του για να ξεκινήσει από τώρα αυτή τη διαδικασία στην καρδιά μας.

 Τι σημαίνουν αυτά για μένα;

Οι Δέκα Εντολές είναι το θέλημα του Θεού για το πώς πρέπει να ζούμε τη ζωή μας. Το να ζεις αγνοώντας τες σημαίνει να ζεις ηθελημένα στην αμαρτία. Το να ζεις σε αρμονία με τις εντολές σημαίνει να απολαμβάνεις την πλήρη ζωή που επιθυμεί ο Θεός να έχεις. Είσαι έτοιμος να δοκιμάσεις τη ζωή με τον Θεό;

Επιλέγω να ζω σύμφωνα με τις Δέκα Εντολές όπως επιθυμεί ο Θεός και να του ζητήσω να τις γράψει στην καρδιά μου. Αμήν.