Η ένθερμη προσευχή

Η ένθερμη προσευχή που γίνεται με πίστη είναι το ισχυρότερο όπλο που διαθέτει ο άνθρωπος για να πετύχει τους στόχους του Μάρκον 11:22-24, Ιακώβου 5:13-18. (Νοουμένου ότι οι στόχοι του είναι μέσα σε χριστιανικά πλαίσια και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού Α’ Ιωάννου 5:14,15).

Για ό,τι είμαστε, έχουμε ή πετυχαίνουμε στη ζωή μας, δεν μπορούμε να περηφανευτούμε και να καυχηθούμε ότι το πετύχαμε από μόνοι μας χωρίς τη βοήθεια του Θεού Δευτερονόμιον 8:17,18, Ιερεμίας 9:23,24. Επομένως πρέπει να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού μέσω της προσευχής για να πετύχουμε τους στόχους μας. Μόνο όταν πράττουμε κάτι το κακό το πετυχαίνουμε από μόνοι μας ή με τη βοήθεια του διαβόλου!

Όταν προσευχόμαστε και αιτούμαστε κάτι, μιλάμε εμείς προς το Θεό. Ενώ ο Θεός μιλάει προς εμάς όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, η οποία είναι θεόπνευστος και είναι ο λόγος του Θεού Β’ Τιμόθεον 3:15,16. Ακόμη ο Θεός κατά κάποιο τρόπο μιλάει προς εμάς, όταν μας απαντήσει στην προσευχή μας λύνοντάς μας ή όχι ένα πρόβλημα. Όταν δεν μας λύσει το πρόβλημα, είναι και αυτό μια σωπηρή απάντηση ότι πρέπει να παραμείνει ως έχει η κατάσταση, ή δεν έφθασε ακόμη ο καιρός για να λυθεί το πρόβλημα.

Ένα παράδειγμα

Ένα παράδειγμα όπου ο Θεός δεν ήθελε να επίλυσει ένα πρόβλημα, ήταν με τον απόστολο Παύλο όπου αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας. Ο απόστολος Παύλος παρόλο που προσευχήθηκε τρεις φορές και ζήτησε από το Θεό να το θεραπεύσει, ο Θεός δεν το έπραξε. Για να μην αισθανόταν δυνατός ο Παύλος όταν θεραπευόταν και μετά να περηφανευόταν Β’ Κορινθίους 12:7-10. Ακόμη ο Θεός μπορεί να μη μας λύσει ένα πρόβλημα για να μην παραμείνουμε εκεί, διότι έχει κάτι καλύτερο για μας.

Θετική απάντηση στην προσευχή μας, δεν υπάρχει μόνο όταν ο Θεός μας βοηθήσει να αποκτήσουμε αυτό που ζητάμε. Αλλά και όταν μας προσφέρει κάτι άλλο και δεν χρειαζόμαστε πλέον αυτό που ζητούσαμε. Ακόμη η βοήθεια του Θεού υπάρχει και όταν μας βοηθήσει να πάψουμε να επιθυμούμε κάτι που δεν είναι αναγκαίο. Π.χ. όταν επιθυμούμε ένα αντικείμενο πολυτελείας. Ο Θεός μπορεί να μη μας κάνει εκατομμυριούχους, αλλά αν μας δώσει σοφία και ταπεινοφροσύνη. Τότε δεν θα χρειάζεται να γίνουμε εκατομμυριούχοι για να είμαστε ευτυχισμένοι.

Τι να ζητάμε

Τα αιτήματα στις προσευχές μας μπορεί να είναι:

α) ζητάμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού που είναι και το σημαντικότερο Ματθαίον 6:33 και την πραγματοποίηση του θελήματός Του, όπως στον ουρανό, έτσι και επάνω στη γη Ματθαίον 6:10,

β) να μας προσφέρει τον καρπό του πνεύματος (Αγάπη, χαρά, ειρήνη κ.ά.) Γαλάτες 5:22, όπως επίσης να μας προσφέρει και τα χαρίσματα του πνεύματος Α’ Κορινθίους 12:27-31,

γ) να μας βοηθήσει στο ιεραποστολικό μας έργο και στη μετάδοση του ευαγγελίου Εφεσίους 6:18-20,

δ) να μας βοηθήσει στον πόλεμο μεταξύ καλού και κακού Εφεσίους 6:10-20,

ε) να μας προσφέρει σοφία να κατανοήσουμε τα πνευματικά Εφεσίους 1:16-18,

ς) να μας καλύψει τις υλικές μας ανάγκες Ματθαίον 7:7-11,

ζ) να μας θεραπεύσει Ιακώβου 5:13-15, η) να μας λύσει τα οποιαδήποτε προβλήματά μας Φιλιππησίους 4:6,7,

θ) να μας βοηθήσει να αντισταθούμε στον πειρασμό Ματθαίον 6:13,

ι) να μας βοηθήσει να πάψουμε να αμαρτάνουμε Δανιήλ 9:13,

ια) να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας Ματθαίον 6:12 και

ιβ) να μας σώσει και να μας προσφέρει την αιώνια ζωή Λουκάν 23:42.

Έκτος από μας όταν προσευχόμαστε, και το Άγιο Πνεύμα ικετεύει για χάρη μας και συμβοηθάει στις ασθένειές μας, επειδή δεν γνωρίζουμε πώς πρέπει να προσευχόμαστε Ρωμαίους 8:26. Πιο κάτω θα δούμε διάφορα εδάφια που μας δείχνουν πώς πρέπει να προσευχόμαστε για να αποκτήσουμε αυτά που αιτούμαστε.

Πως να προσευχόμαστε
Τη Βασιλεία του Θεού

1. Πρέπει να ζητάμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και τα υπόλοιπα, όπως τα αναγκαία υλικά αγαθά και τη λύση των προβλημάτων μας, θα μας τα προσφέρει και αυτά ο Θεός. Αυτός γνωρίζει από πριν Του ζητήσουμε κάτι, τι έχουμε ανάγκη Ματθαίον 6:31-33.

Στο όνομα του Χριστού

2. Όταν προσευχόμαστε, αυτά που ζητάμε, πρέπει να τα ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού Ιωάννην 16:23,24. Αυτό δηλώνει και την πίστη μας προς τον Χριστό. Και η πίστη μας προς το Χριστό, χρειάζεται για να πάρουμε αυτά που ζητάμε Ιωάννην 14:12. Όταν προσευχόμαστε δεν αγχωνόμαστε και δεν σκεφτόμαστε συνεχώς αν θα μας βοηθήσει ο Θεός. Αυτό θα έδειχνε ότι προσευχόμαστε χωρίς να πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει. Όταν προσευχόμαστε πιστεύοντας ότι θα μας βοηθήσει, τότε θα μας βοηθήσει Μάρκον 11:22-24. Ο Θεός είναι παντοδύναμος Ιώβ 37:23, Ρουθ 1:20 και μπορεί να μας βοηθήσει όσο δύσκολο κι αν φαίνεται αυτό που ζητάμε Μάρκον 11:23.

Ταπεινά

3. Όταν προσευχόμαστε δεν πρέπει να καυχιόμαστε ενώπιον του Θεού, λέγοντάς Του τα καλά που πράξαμε για να κερδίσουμε την εύνοιά Του, αλλά θα πρέπει να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας και να ζητάμε το έλεός Του Λουκάν 18:9-14. Αν μετανοήσουμε, εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας και πάψουμε να αμαρτάνουμε, τότε ο Θεός εισακούει τις προσευχές μας Παροιμίες 28:13.

Να συγχωρούμε

4. Θα πρέπει να συγχωράμε τους συνανθρώπους μας, για να συγχωρέσει και ο Θεός εμάς και να εισακούσει τις προσευχές μας Μάρκον 11:25,26.

Χωρίς πολυλογία

5. Δεν πρέπει να πολυλογούμε και να επαναλαμβάνουμε τα ίδια όταν προσευχόμαστε, νομίζοντας ότι έτσι θα μας εισακούσει καλύτερα ο Θεός Ματθαίον 6:7,8.

Μόνοι ή με άλλους;

6. Ο Χριστός όταν προσευχόταν κατέφευγε στην ερημιά για να μην αποσπάται η προσοχή του. Αλλά να έχει πλήρη επικοινωνία με το Θεό Λουκάν 5:16. (Αρκετοί χριστιανοί όταν προσεύχονται, συνηθίζουν να κλείνουν τα μάτια τους για να μην αποσπάται η προσοχή τους όταν μιλάνε προς το Θεό). Σε κάποιες περιπτώσεις ο Χριστός μάς συστήνει να κλεινόμαστε μόνοι μας στο δωμάτιό μας και να προσευχόμαστε Ματθαίον 6:5,6. Σε άλλες περιπτώσεις μας συστήνει να προσευχόμαστε ομαδικά: «… για κάθε πράγμα, για το οποίο θα έκαναν αίτηση, θα γίνει σ’ αυτούς … Επειδή, όπου είναι δύο ή τρεις συγκεντρωμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ ανάμεσά τους.» Ματθαίον 18:19,20.

Για θεραπεία

7. Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε πως αν κάποιος ασθενεί, τότε να καλέσει τους πρεσβύτερους της εκκλησίας να τον αλείψουν με λάδι στο όνομα του Κυρίου· και η προσευχή με πίστη θα σώσει τον πάσχοντα Ιακώβου 5:13-15.

Ένθερμη προσευχή

8. Όπως αναφέραμε και στην αρχή, η ένθερμη προσευχή που γίνεται με πίστη είναι το ισχυρότερο όπλο που διαθέτει ο άνθρωπος για να πετύχει τους στόχους του Μάρκον 11:22-24, Ιακώβου 5:13-18 (Νοουμένου ότι οι στόχοι του είναι μέσα σε χριστιανικά πλαίσια και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού Α’ Ιωάννου 5:14,15).

Με ύμνους

9. Η προσευχή μπορεί να συνδυαστεί με ύμνους, ψαλμούς και ευχαριστίες προς το Θεό Ψαλμοί 67, Εφεσίους 5:19,20, ή όταν ευθυμούμε μπορούμε να ψάλλουμε προς τον Θεό και όταν έχουμε προβλήματα να προσευχόμαστε να μας βοηθήσει Ιακώβου 5:13.

Νωρίς το πρωί

10. Ο Χριστός συνήθιζε να προσεύχεται από νωρίς το πρωί Μάρκον 1:35, διότι χρειαζόταν τη βοήθεια του Θεού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπως και εμείς. Αρκετές φορές για να προλάβουμε τις εργασίες μας αποφεύγουμε να προσευχόμαστε, θεωρώντας ότι έτσι εξοικονομούμε χρόνο. Πόσες φορές όμως αποτύχαμε σε αυτό που κάναμε παρόλο το χρόνο που διαθέταμε, διότι δεν προσευχηθήκαμε και δεν είχαμε τη βοήθεια του Θεού. Θα πρέπει να προσευχόμαστε σε κάθε καιρό Εφεσίους 6:18, αδιάκοπα Α’ Θεσσαλονικείς 5:17,18, για όλα τα ζητήματά μας Φιλιππησίους 4:6.

Χωρίς παράπονα

11. Για να μας δοθούν αυτά που αιτούμαστε στις προσευχές μας δεν πρέπει να ονειδίζουμε και να παραπονούμαστε προς το Θεό ότι δεν μας βοήθησε προηγουμένως Ιακώβου 1:5. Οι Ισραηλίτες όταν διέσχιζαν την έρημο Σιν γόγγυζαν και παραπονιούνταν στο Θεό με αποτέλεσμα να απολεσθούν και όχι να λάβουν βοήθεια από το Θεό Α’ Κορινθίους 10:5-10.

Πάτερ ημών

12. Τέλος να παρουσιάσουμε με μετάφραση καθομιλουμένη, την προσευχή που δίδαξε ο Χριστός να κάνουμε:

Ματθαίον 6:9-13 9 … Πατέρα μας, που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά Σου•
10 ας έρθει η βασιλεία Σου• ας γίνει το θέλημά Σου, όπως στον ουρανό, έτσι και επάνω στη γη•
11 το καθημερινό μας ψωμί δώσε μας σήμερα•
12 και συγχώρεσε σε μας τις αμαρτίες μας, όπως κι εμείς συγχωρούμε σ’ αυτούς που αμαρτάνουν σε μας•
13 και μη μας φέρεις μέσα σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό, επειδή δική Σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα στους αιώνες. Αμήν.

Πες μας τη γνώμη σου για αυτό το άρθρο.