Σάββατο – η ημέρα που ανήκει στον Θεό: Εισαγωγή

Ο Θεός κοιτάζει τη γη. Είναι άδεια και έρημη, καλυμμένη με νερό. Και αποφασίζει να κάνει κάτι όμορφο. Αρχίζει να δημιουργεί πράγματα με το λόγο Του. Φως. Ένα καθαρό ουρανό. Στεριά. Φυτά. Ψάρια. Πουλιά. Ζώα. Το κάνει μεθοδικά και αρμονικά, κάτι νέο κάθε μέρα. Για έξι μέρες.

Την έκτη ημέρα, εκτός από τα ζώα, δημιουργεί και τους δύο πρώτους ανθρώπους που περπάτησαν στη γη, τον Αδάμ και την Εύα. Αλλά αυτούς δεν τους δημιουργεί με το λόγο Του όπως όλα τα άλλα. Τους δημιουργεί με τα ίδια Του τα χέρια!

Καθώς τελειώνει η έκτη ημέρα, όλα είναι έτοιμα. «Kαι είδε ο Θεός όλα όσα δημιούργησε· και πράγματι, ήσαν πολύ καλά. Kαι έγινε εσπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα έκτη» (Γένεση 1:31).

Και μετά ξεκινά η έβδομη μέρα. Ο Θεός, ο απόλυτος καλλιτέχνης, παίρνει χρόνο για να θαυμάσει αυτά που έχει δημιουργήσει και να περάσει χρόνο με τα δύο αγαπημένα του πρόσωπα στη γη, τον Αδάμ και την Εύα.

Τι απίθανη ημέρα! Η πιο όμορφη και πιο ευτυχισμένη ημέρα στην ιστορία της γης! Έτσι, ο Θεός ξεχωρίζει αυτή την ημέρα, την έβδομη ημέρα, ως συνεχή υπενθύμιση της ιδιαίτερης σχέσης Του με τους ανθρώπους.

1. Τι έκανε ο Θεός καθώς τελείωσε τη δημιουργία του κόσμου; (περίπου 4.000 π.Χ.)

«Kαι ο Θεός είχε συντελεσμένα κατά την έβδομη ημέρα τα έργα του, που έκανε· και αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα από όλα τα έργα του, που έκανε. Kαι ο Θεός ευλόγησε την έβδομη ημέρα, και την αγίασε· επειδή, σ’ αυτήν αναπαύθηκε από όλα τα έργα του, που έκτισε και έκανε ο Θεός» (Γένεση 2: 2-3).

Ο Θεός έκανε τρία πράγματα. Πρώτον, αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα. Ο Θεός δεν χρειάζεται ανάπαυση. Το έκανε για να μας δώσει παράδειγμα. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για να απολαύσει την ομορφιά των πραγμάτων που είχε δημιουργήσει και να περάσει χρόνο με τον Αδάμ και την Εύα, τους προγόνους μας που είχε μόλις δημιουργήσει την προηγούμενη μέρα. Όπως αναπαύθηκε Αυτός, μας καλεί να αναπαυόμαστε κι εμείς την έβδομη ημέρα.

Δεύτερον, επειδή αναπαύθηκε, ευλόγησε την έβδομη ημέρα. Η ευλογία αυτή δεν αφαιρέθηκε ποτέ. Εκείνοι που αναπαύονται την έβδομη ημέρα, όπως έκανε ο Θεός, λαμβάνουν την ευλογία που έθεσε ο Θεός πάνω σε αυτή την ημέρα.

Τρίτον, αγίασε την ημέρα. Το να αγιάζεις κάτι σημαίνει να το ξεχωρίσεις για άγιο σκοπό. Ο Θεός ξεχώρισε την έβδομη ημέρα από τις άλλες έξι έτσι ώστε να μπορεί να είναι μια αγία ημέρα.

Επομένως, η έβδομη ημέρα της εβδομάδας, το Σάββατο, από την αρχή της ιστορίας της γης ήταν και παραμένει μια αγία και ευλογημένη ημέρα ανάπαυσης.

2. Τι λέει η τέταρτη εντολή; (1.450 π.Χ.)

«NA θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου, για να την αγιάζεις· έξι ημέρες να εργάζεσαι, και να κάνεις όλα τα έργα σου· η ημέρα, όμως, η έβδομη είναι Σάββατο του Κυρίου του Θεού σου· να μη κάνεις σ’ αυτή κανένα έργο, ούτε εσύ ούτε ο γιος σου ούτε η θυγατέρα σου ούτε ο δούλος σου ούτε η δούλη σου ούτε το κτήνος σου ούτε ο ξένος σου, που βρίσκεται μέσα στις πύλες σου· επειδή, σε έξι ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα, και όλα όσα βρίσκονται μέσα σ’ αυτά· και κατά την έβδομη ημέρα αναπαύθηκε· γι’ αυτό ο Κύριος ευλόγησε την ημέρα του Σαββάτου, και την αγίασε» (Έξοδος 20:8-11).

Αυτή είναι η τέταρτη από τις Δέκα Εντολές. Και η πιο μακροσκελής. Ο Θεός μας καλεί να θυμόμαστε ότι το Σάββατο είναι αγία ημέρα. Και επειδή είναι αγία ημέρα πρέπει να την τηρούμε ως αγία, με τον τρόπο που περιγράφει η εντολή.

Στο εδάφιο 11, ο Θεός στρέφει την προσοχή μας στη δημιουργία για να μας θυμίσει για ποιο λόγο το Σάββατο είναι αγία ημέρα. Είναι αγία επειδή έτσι τη θέσπισε ο Θεός στο τέλος της εβδομάδας της δημιουργίας.

Το γεγονός ότι η εντολή ξεκινά με τις λέξεις «να θυμάσαι» δείχνει ότι ο Θεός ήξερε ότι οι άνθρωποι θα ξεχνούσαν την αγιότητα του Σαββάτου. Πράγματι, και δυστυχώς, οι περισσότεροι Χριστιανοί σήμερα έχουν ξεχάσει το Σάββατο και στη θέση του τηρούν την Κυριακή.

3. Ποια ημέρα τηρούσε αγία ο βασιλιάς Δαβίδ; (1.000 π.Χ.)

«Ψαλμός ωδής για την ημέρα του Σαββάτου. EINAI αγαθό το να δοξολογεί κάποιος τον Κύριο, και να ψαλμωδεί στο όνομά σου» (Ψαλμός 92:1).

Όπως είχε διατάξει ο Θεός, ο Δαβίδ μαζί με τον υπόλοιπο λαό του Θεού, τηρούσε το Σάββατο ως αγία ημέρα ανάπαυσης και λατρείας.

4. Ποια ημέρα τηρούσε αγία ο προφήτης Ιερεμίας; (600 π.Χ.)

«Αλλά, αν υπακούσετε σε μένα, λέει o Κύριος, ώστε να μη βάζετε φορτίο μέσα από τις πύλες αυτής της πόλης την ημέρα τoυ Σαββάτου, αλλά να αγιάζετε την ημέρα τoυ Σαββάτου, μη κάνοντας μέσα σ’ αυτή την ημέρα καμία εργασία· τότε, θα μπουν μέσα από τις πύλες αυτής της πόλης βασιλιάδες και άρχοντες, πoυ θα κάθονται επάνω στον θρόνο τoυ Δαβίδ, καβάλα σε άμαξες και άλογα… και αυτή η πόλη θα κατοικείται στον αιώνα.

Αλλά, αν δεν με υπακούσετε, ώστε να αγιάζετε την ημέρα τoυ Σαββάτου, και να μη βαστάζετε φορτίο και τo βάζετε μέσα από τις πύλες της Ιερουσαλήμ την ημέρα τoυ Σαββάτου, τότε θα ανάψω φωτιά στις πύλες της, και θα καταφάει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ, και δεν θα σβήσει» (Ιερεμίας 17:24-25,27).

Ο προφήτης Ιερεμίας, όπως και ο βασιλιάς Δαβίδ, όπως όλοι οι πιστοί, τηρούσαν το Σάββατο άγιο και δίδασκαν τους άλλους να κάνουν το ίδιο.

5. Ποια ημέρα θεωρούσε αγία ο Νεεμίας; (450 π.Χ.)

Το Σάββατο.

«Kαι επέπληξα τους πρόκριτους του Ιούδα και τους είπα: Tι είναι αυτό το κακό πράγμα που εσείς κάνετε, βεβηλώνοντας την ημέρα του Σαββάτου; Δεν έκαναν έτσι οι πατέρες σας, και έφερε ο Θεός μας όλα αυτά τα κακά επάνω μας, και επάνω σ’ αυτή την πόλη; Αλλά, εσείς ξαναφέρνετε οργή επάνω στον Ισραήλ, βεβηλώνοντας το Σάββατο» (Νεεμίας 13:17-18).

 6. Ποια ημέρα τηρούσε ο Ιησούς Χριστός; (27 μ.Χ.)

«Kαι ήρθε [ο Χριστός] στη Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί· και, κατά τη συνήθειά του, μπήκε μέσα στη συναγωγή κατά την ημέρα του Σαββάτου, και σηκώθηκε να διαβάσει» (Λουκάς 4:16).

Ο Ιησούς τηρούσε την ημέρα του Σαββάτου. Όχι μια φορά αλλά με συνέπεια, «κατά την συνήθειά Του».

 7. Ποια ημέρα τηρούσαν οι απόστολοι; (45-65 μ.Χ.)

«Kαι ο Παύλος, κατά τη συνήθειά του, μπήκε μέσα προς αυτούς, και τρία Σάββατα συζητούσε μαζί τους από τις γραφές» (Πράξεις 17: 2).

Εδώ βλέπουμε ότι όπως ο Ιησούς λάτρευε τον Θεό κάθε Σάββατο, το ίδιο έκανε και ο απόστολος Παύλος.

«Kαι κατά την ημέρα του Σαββάτου βγήκαμε έξω από την πόλη κοντά στον ποταμό, όπου συνηθιζόταν να γίνεται προσευχή, και αφού καθήσαμε, μιλούσαμε στις γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί» (Πράξεις 16:13).

«Kαι ερχόταν σε συζήτηση στη συναγωγή κάθε Σάββατο, και έπειθε τους Ιουδαίους και τους Έλληνες» (Πράξεις 18: 4).

Εδώ βλέπουμε ότι όχι μόνο οι Ιουδαίοι, αλλά και οι Έλληνες τηρούσαν το Σάββατο!

8. Ποια ημέρα τηρούσαν οι πρώτοι Χριστιανοί 40 χρόνια μετά το θάνατο και την ανάσταση του Ιησού Χριστού; (70 μ.Χ.)

«Kαι να προσεύχεστε, η φυγή σας να μη γίνει μέσα σε χειμώνα ούτε σε Σάββατο» (Ματθαίος 24:20).

Ο Χριστός εδώ μιλά για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ που έγινε το 70 μ.Χ. Όταν οι Ρωμαίοι ήρθαν να καταστρέψουν την Ιερουσαλήμ, υπήρχαν πολλοί Χριστιανοί στην πόλη.

Γνωρίζοντας ότι θα συνέβαινε αυτό, ο Χριστός τους είχε προειδοποίησε εκ των προτέρων: «Όταν, λοιπόν, δείτε το βδέλυγμα της ερήμωσης… [φύγετε] προς τα βουνά» (Ματθαίος 24:15-16). Το «βδέλυγμα της ερήμωσης» ήταν τα ειδωλολατρικά λάβαρα και ο ρωμαϊκός στρατός. Ο Χριστός προειδοποίησε λοιπόν τους Χριστιανούς, όταν δουν τους Ρωμαίους να πλησιάζουν, να φύγουν στα βουνά.

Και τους ζήτησε να προσευχηθούν να μη γίνει η φυγή τους το χειμώνα ή το Σάββατο. Γιατί; Επειδή το χειμώνα κάνει κρύο στα βουνά. Και το Σάββατο οι Χριστιανοί συγκεντρώνονταν για λατρεία και επομένως θα ήταν δύσκολο να φύγουν.

Τα λόγια του Χριστού δείχνουν ότι μια γενιά μετά το θάνατο και την ανάσταση Του, οι Χριστιανοί τηρούσαν το Σάββατο.

9. Υπάρχουν άλλες μαρτυρίες ότι οι πρώτοι Χριστιανοί τηρούσαν το Σάββατο; (50-300 μ.Χ.)

Βεβαίως!

Το βλέπουμε από τα ονόματα που έδωσαν οι πρώτοι Χριστιανοί στις ημέρες της εβδομάδας στα Ελληνικά και τα Λατινικά, τις δύο γλώσσες που μιλούσαν ευρέως εκείνη την εποχή.

 

Σημερινό όνομα          Πρωτοχριστιανικά ελληνικά        Λατινικά

Κυριακή                       Πρώτη Σαββάτου                            Feria prima (1η μετά την αγία ημέρα)

Δευτέρα                      Δευτέρα Σαββάτου                         Secunda feria (2η μετά την αγία ημέρα)

Τρίτη                            Τρίτη Σαββάτου                               Tertia feria (3η μετά την αγία ημέρα)

Τετάρτη                       Τέταρτη Σαββάτου                          Quarta feria (4η μετά την αγία ημέρα)

Πέμπτη                        Πέμπτη Σαββάτου                           Quinta feria (5η μετά την αγία ημέρα)

Παρασκευή                 Παρασκευή («προετοιμασία»)      Sexta feria (6η μετά την αγία ημέρα)

Σάββατο                      Σάββατο                                             Sabbatum (Σάββατο)

 

Τα στοιχεία είναι τόσο καθαρά που δεν χωράει αντίλογος.

10. Προφήτευσε ο Θεός ότι οι άνθρωποι θα ξεχνούσαν το Σάββατο και θα θέσπιζαν άλλη ημέρα (την λεγόμενη Κυριακή); (321 μ.Χ.)

Ασφαλώς και ναι!

«NA θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου, για να την αγιάζεις» (Έξοδος 20: 8).

Ο Θεός ήξερε ότι οι άνθρωποι θα ξεχνούσαν το Σάββατο και έτσι τους είπε να το θυμούνται.

«Και ύστερα απ’ αυτούς θα σηκωθεί ένας άλλος… Kαι θα μιλήσει λόγια ενάντια στον Ύψιστο, και θα κατατρέχει τους αγίους του Yψίστου, και θα διανοηθεί να μεταβάλλει καιρούς και νόμους» (Δανιήλ 7:24. 25).

Ο προφήτης Δανιήλ εδώ προφήτευσε για μία θρησκευτικό-πολιτική δύναμη, που θα δίωκε τους ανθρώπους του Θεού και θα προσπαθούσε να αλλάξει «καιρούς και νόμους».

Ο νόμος του Θεού είναι οι Δέκα Εντολές. Υπάρχει μια θρησκευτικό-πολιτική εξουσία που αποφάσισε ότι οι Χριστιανοί δεν πρέπει να τηρούν πλέον το Σάββατο, και στη θέση του πρέπει να τηρούν την Κυριακή.

Αυτό συνέβη το 321 μ.Χ. όταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, με την υποστήριξη ορισμένων ηγετών της εκκλησίας, θέσπισε την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, τη λεγόμενη Κυριακή ως ημέρα ανάπαυσης.

Αργότερα, το 363 μ.Χ. η σύνοδος της Λαοδικείας, επέβαλε με εκκλησιαστικό νόμο την τήρηση της Κυριακής. Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και εκκλησιαστική ιεραρχία λοιπόν συνεργάστηκαν για να αναιρέσουν το νόμο του Θεού! Και δυστυχώς οι περισσότεροι Χριστιανοί τους ακολουθούν!

Ο Θεός όμως το είχε προφητεύσει μέσω του προφήτη Δανιήλ.

Τι λες, ποιον πρέπει να ακολουθούμε, το νόμο του Θεού ή τις αποφάσεις των ανθρώπων;

11. Ποια ημέρα θα τηρούν οι αληθινοί πιστοί στις έσχατες μέρες;

«Kαι ανοίχθηκε ο ναός του Θεού μέσα στον ουρανό, και φάνηκε η κιβωτός της διαθήκης του μέσα στον ναό του· και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμός και μεγάλο χαλάζι» (Αποκάλυψη 11:19).

Η Κιβωτός της Διαθήκης ήταν ένα κιβώτιο που περιείχε τις Δέκα Εντολές και ήταν στον επίγειο ναό της Ιερουσαλήμ. Όλα στον επίγειο ναό ήταν αντίγραφα από αυτά που είναι στον ουράνιο ναό.

Στην Αποκάλυψη 11:19, εμφανίζεται η αληθινή ουράνια Κιβωτός της Διαθήκης και γίνονται  «αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμός και μεγάλο χαλάζι» όπως περίπου έγινε όταν ο Θεός έδωσε τις Δέκα Εντολές στο Σινά. Με αυτό τον τρόπο ο Θεός καλεί τους ανθρώπους να επιστρέψουν στις Δέκα Εντολές.

Το Σάββατο βρίσκεται στην καρδιά των Δέκα Εντολών.

«Εδώ είναι η υπομονή των αγίων· εδώ είναι εκείνοι που φυλάττουν τις εντολές του Θεού και την πίστη του Ιησού» (Αποκάλυψη 14:12).

Η Αποκάλυψη 14:12 που αναφέρεται στις έσχατες ημέρες, επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των Δέκα Εντολών.

«Kαι να προσεύχεστε, η φυγή σας να μη γίνει μέσα σε χειμώνα ούτε σε σάββατο.» (Ματθαίος 24:20).

Εξετάσαμε το παραπάνω κείμενο σε σχέση με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και η απόδραση των πιστών στα βουνά είναι σύμβολο του τι θα συμβεί τις έσχατες ημέρες όταν οι άνθρωποι του Θεού θα διώκονται ξανά. Αυτό που ίσχυε για τους πιστούς το 70 μ.Χ., ισχύει για τους πιστούς λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία.

12. Ποια ημέρα θα τηρούμε στους νέους ουρανούς και τη νέα γη;

Το Σάββατο.

«Επειδή, όπως oι καινoύργιoι oυρανoί και η καινoύργια γη, πoυ εγώ θα κάνω, θα διαμένoυν μπρoστά μoυ, λέει o Kύριoς, έτσι θα διαμένει τo σπέρμα σας και τo όνoμά σας. Kαι από ένα νέο φεγγάρι μέχρι τo άλλο, και από ένα Σάββατο μέχρι το άλλο, κάθε σάρκα θα έρχεται και θα προσκυνάει μπροστά μoυ, λέει o Κύριος» (Ησαΐας 66:22, 23).

Τι σημαίνουν αυτά για μένα;

Η εντολή του Θεού που καλεί τους ανθρώπους να τηρούν το Σάββατο ως αγία ημέρα έχει τις ρίζες της στη Δημιουργία και θα ισχύει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, και επίσης στους νέους ουρανούς και τη νέα γη.

Όταν τηρούμε το Σάββατο άγιο ακολουθούμε το παράδειγμα του Θεού που αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα της Δημιουργία της γης, αλλά και του ενσαρκωμένου Θεού, του Ιησού Χριστού, ο οποίος το τήρησε πιστά όταν ήταν στη γη.

Εσύ τι θα κάνεις;

Θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Αποφασίζω να τηρώ το Σάββατο, την αγία ημέρα που θέσπισε ο ίδιος ο Θεό