Το ιεραποστολικό έργο

Το ιεραποστολικό έργο. Οι τρεις κατηγορίες ανθρώπων που συναντάμε στο ιεραποστολικό μας έργο:

α) Αυτοί που ανήκουν σε διαφορετική ιδεολογία (οι υλιστές / οι άθεοι),

β) Αυτοί που ανήκουν σε διαφορετική θρησκεία,

γ) Αυτοί που ανήκουν σε διαφορετικό χριστιανικό δόγμα.

Άθεοι

Για την καθεμιά από τις πιο πάνω κατηγορίες ανθρώπων πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά θέματα και εδάφια από την Αγία Γραφή για να τους πείσουμε, όπως: 

α) Για τους άθεους πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στα συνήθη ερωτήματα που τίθενται από αυτούς, όπως: 

• Αν υπάρχει Θεός γιατί δεν φανερώνεται;

• Αν υπάρχει Θεός πώς έχει δημιουργηθεί ή πώς υπήρχε πάντοτε ο Θεός χωρίς να έχει δημιουργηθεί;

• Αν υπάρχει Θεός γιατί δεν εξοντώνει τους εγκληματίες;

• Αν υπάρχει Θεός γιατί αφήνει να υπάρχει το άδικο;

• Αν υπάρχει Θεός γιατί αφήνει να υπάρχουν τα προβλήματα και ο θάνατος στην ανθρωπότητα;

Απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα υπάρχουν στη θεματική ενότητα: Τα ερωτήματα που θέτουν οι άθεοι.

Τα άτομα που είναι άθεοι μπορεί να βάλουν προς συζήτηση και το θέμα «Υπάρχει δημιουργία ή εξέλιξη;»

Άνθρωποι από διαφορετικές θρησκείες

β) Γι’ αυτούς που ανήκουν σε διαφορετική θρησκεία θα πρέπει να αναφερθούμε στους λόγους γιατί ο χριστιανισμός είναι η αληθινή θρησκεία. Και επίσης να τους πείσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο. Ακόμη, υπάρχουν τα ιδιαίτερα θέματα που τίθενται από τα άτομα της κάθε θρησκείας ξεχωριστά, και που πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα απαντήσουμε. Οι μουσουλμάνοι συνήθως ρωτούν γιατί θεωρούμε το Χριστό ως Θεό. Και γιατί του δίνουμε τον τίτλο του Υιού του Θεού, εφόσον αμφισβητούνται τα πιο πάνω στο κοράνι. (Ο Χριστός αναφέρεται στο κοράνι απλώς ως προφήτης).

Χριστιανοί από άλλο δόγμα

γ) Γι’ αυτούς που ανήκουν σε διαφορετικό χριστιανικό δόγμα, δεν πρέπει να τους φερόμαστε εχθρικά και να κατηγορούμε συνεχώς αυτούς και το δόγμα τους. Τα θέματα προς συζήτηση μπορεί να είναι τα εδάφια στα οποία βασίζονται οι δικές μας βασικές διδαχές ή θέματα που οι ίδιοι θέτουν. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε και θέματα που οι διδαχές τους είναι κοινές στα διάφορα δόγματα, για να μην είμαστε συνεχώς σε σύγκρουση. Ακόμη όταν αναφερόμαστε στα λάθη και παρερμηνείες του δόγματός τους, πρέπει συνήθως να μιλάμε αόριστα, χωρίς να αναφέρουμε συνεχώς την ονομασία του δόγματός τους ή την ονομασία που φέρουν οι ίδιοι ως ανήκοντες σε αυτό το δόγμα. Αυτό μάλλον θα το πάρουν προσωπικά και θα λάβουν και οι ίδιοι αμυντική και εχθρική στάση ή ακόμη θα αποφεύγουν πλέον να συναντηθούν μαζί μας.

Οι λόγοι που κάποια άτομα επιμένουν σε λανθασμένες διδασκαλίες, ακόμη και όταν καταλάβουν ότι είναι λάθος

Υπάρχουν περιπτώσεις που όταν πείσουμε κάποιον ότι στην Αγία Γραφή αναγράφεται κάτι διαφορετικό από αυτό που πίστευε, αυτός μπορεί να μην το ακολουθεί. Οι λόγοι μπορεί να είναι:

α) Υπάρχουν άτομα, ακόμη και δόγματα που δεν θα τα δεχθούν από εγωισμό για να μη δείξουν ότι είχαν λάθος.

β) Διότι είναι ενάντια στα συμφέροντά τους, π.χ. κάποιος που ζωγραφίζει και πουλάει εικόνες δεν θα παραδεχόταν ότι είναι αμαρτία η προσκύνηση εικόνων.

γ) Διότι θεωρούν ότι το δικό τους δόγμα είναι το ορθό· και πρέπει να υπάρχει κάποια λογική εξήγηση που το δικό τους δόγμα δίνει άλλη ερμηνεία σε συγκεκριμένο θέμα, παρόλο που εμείς τους αποδεικνύουμε την ορθότητα της δικής μας ερμηνείας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να τους αποδείξουμε ότι και για άλλες διδαχές και ερμηνείες το δόγμα τους είναι λανθασμένο. Δεν μπορούν με την πρώτη παρερμηνεία που τους υποδεικνύουμε να δεχθούν ως λανθασμένο το δόγμα τους. 

δ) Επίσης αν πεισθεί ότι είναι λανθασμένο το δικό του δόγμα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα πάψει να το ακολουθεί. Αυτό μπορεί να το πράξει για να μην έρθει σε σύγκρουση με δικά του πρόσωπα, και για να μην μπει στο περιθώριο και να θεωρείται αιρετικός, αν η συντριπτική πλειονότητα στον τόπο του ανήκουν σε συγκεκριμένο δόγμα. 

ε) Ακόμη και αν πείσουμε κάποιον ότι στην Αγία Γραφή αναγράφεται κάτι διαφορετικό από αυτό που πίστευε, αυτός μπορεί να μην το ακολουθεί, διότι γενικά δεν ακολουθεί αυτά που αναγράφονται στην Αγία Γραφή. Π.χ. πόσοι χριστιανοί γνωρίζουν ότι η Αγία Γραφή λέει «Μην κλέψεις», και κλέβουν.

Πες μας τη γνώμη σου για το άρθρο αυτό: Το ιεραποστολικό έργο.