Ακολουθεί μια μικρή περίληψη των παρερμηνειών που έχουν οι χιλιαστές σχετικά με τις προφητείες της Αγίας Γραφής: Οι επτά καιροί που αναγράφονται στις προφητείες του Δανιήλ είναι οι καιροί των εθνών. Άρχισαν το 607 π.Χ. και τελείωσαν το 1914 μ.Χ. Οπότε έγινε η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και ρίχθηκε ο διάβολος στη γη. Το 1914 μ.Χ. αρχίζουν και τα 1000 χρόνια βασιλείας που αναγράφονται στην αποκάλυψη του Ιωάννη. Κατά τη διάρκεια των 1000 χρόνων βασιλείας θα αρχίσουν να τελειοποιούνται σταδιακά οι

εσφαλμένες ερμηνείες των προφητειών της Βίβλου

ανθρώποι. Επίσης θα υπάρχει μια σταδιακή και προοδευτική αποκατάσταση της διακυβέρνησης στη γη και μετατροπής της σε παράδεισο. Στους ασεβείς που θα αναστηθούν θα τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία να μετανοήσουν. Όσοι το πράξουν θα απολαύσουν και αυτοί την αιώνια ζωή στην παραδεισένια γη. Στα 1000 χρόνια βασιλείας μόνο 144.000 ισραηλίτες θα ζουν στον ουρανό και θα βασιλεύσουν μαζί με το Χριστό.

Πιο κάτω θα εξετάσουμε αναλυτικά τις διάφορες παρερμηνείες που έχουν οι χιλιαστές και μετά θα διαβάσουμε την ορθή ερμηνεία:

1. Οι καιροί των εθνών

Σύμφωνα με τους Μάρτυρες του Ιεχοβά οι επτά καιροί Δανιήλ 4:16,23,25,32 είναι οι καιροί των εθνών Λουκάν 21:24. Αντιστοιχούν σε 2.520 χρόνια. Οι επτά καιροί (τα 2.520 χρόνια) αρχίζουν το 607 π.Χ. και τελειώνουν το 1914 μ.Χ.. Οπότε εκείνη τη χρονιά πραγματοποιήθηκε η Δευτέρα Παρουσία, άρχισαν τα 1000 ΧΒ και ο διάβολος ρίχθηκε στη γη.

Η ορθή ερμηνεία για τους επτά καιρούς. Ένας από τους κανόνες για την ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, είναι να μην διαβάζουμε μεμωνομένα ένα εδάφιο. Άλλά να διαβάζουμε συνάμα τα πιο πάνω και πιο κάτω εδάφια πριν βγάλουμε συμπεράσματα. Στην προκειμένη περίπτωση η προφητεία για τους επτά καιρούς Δανιήλ 4:16,23,25 ερμηνεύεται λίγα εδάφια πιο κάτω στο Δανιήλ 4:32-34. Αυτά τα εδάφια μας λένε ότι οι επτά καιροί ήταν τα επτά χρόνια που απομακρύνθηκε ο Ναβουχοδονόσορ από τη βασιλεία του. Κράτησαν μέχρι να ταπεινωθεί και να δοξάσει το Θεό. Εκείνα τα επτά χρόνια συμπληρώθηκαν και τελείωσαν εκείνη την εποχή Δανιήλ 4:34. Επομένως η προφητεία για τους επτά καιρούς Δανιήλ 4:16,23,25,32 δεν έχει σχέση με τους καιρούς των εθνών Λουκάν 21:24, όπως ερμηνεύουν λανθασμένα αυτά τα εδάφια οι χιλιαστές.

Λάθος κατανόηση

Ακόμη οι χιλιαστές θεωρούν πως οι καιροί των εθνών Λουκάν 21:24 ξεκίνησαν το 607 π.Χ. όταν έγινε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, εφόσον το εδάφιο Λουκάν 21:20 λέει ότι οι καιροί των εθνών ξεκινάνε με την ερήμωση της Ιερουσαλήμ.

Η ορθή ερμηνεία όμως είναι η εξής. Το εδάφιο Λουκάν 21:20 γράφτηκε μ.Χ. και ήταν ένα προφητικό εδάφιο που μιλούσε για μια μελλοντική καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Αυτή η καταστροφή θα συνέβαινε μ.Χ.. Δεν αναφέρεται λοιπόν σε μια προηγούμενη καταστροφή της Ιερουσαλήμ, όπως το 607 π.Χ. ή άλλη ημερομηνία π.Χ.. Στο εδάφιο Λουκάν 21:7 ρώτησαν το Χριστό τι θα συνέβαινε μελλοντικά και Αυτός άρχισε να προφητεύει Λουκάν 21:8-28. Στο τέλος ανάφερε πως τα όσα είπε, είναι αυτά που θα συνέβαιναν μελλοντικά. Ειδικά για την ερήμωση της Ιερουσαλήμ Λουκάν 21:20 μιλούσε για μελλοντικό γεγονός και όχι για κάτι που έγινε το 607 π.Χ.. Αυτό φαίνεται εφόσον τους συμβούλευε τι έπρεπε να κάνουν όταν θα πλησίαζε η καταστροφή και η ερήμωση της Ιερουσαλήμ Λουκάν 21:21-24.

2. Πότε ρίχνεται ο διάβολος στην γη

Σύμφωνα με τους χιλιαστές ο διάβολος ρίχθηκε στη γη το 1914 μ.Χ. και άρχισαν τα 1000 χρόνια βασιλείας.

Στην Αγία Γραφή όμως διαβάζουμε κάτι διαφορετικό. Όταν ρίχνεται ο διάβολος δεν αρχίζουν τα 1000 χρόνια βασιλείας, αλλά μιλάει για ένα άλλο χρονικό διάστημα. Τα 1.260 χρόνια. Ο διάβολος όταν ρίχνεται στη γη πηγαίνει να σκοτώσει το αρσενικό παιδί που γεννήθηκε (το Χριστό) και καταδιώκει για 1.260 χρόνια τη γυναίκα (την εκκλησία) που γέννησε το παιδί και τους πιστούς Αποκάλυψη 12:3-6, 13-17. Συγκεκριμένα στο εδάφιο Αποκάλυψη 12:6 μιλάει για 1.260 μέρες, που αντιστοιχούν σε 1.260 χρόνια, εφόσον κάθε μια προφητική μέρα αντιστοιχεί σε ένα χρόνο Ιεζεκιήλ 4:6. Σε άλλο εδάφιο Αποκάλυψη 12:14 μιλάει για καιρό και καιρούς και μισό καιρό. Και αυτό το χρονικό διάστημα αντιστοιχεί σε 1.260 χρόνια. Επίσης την ίδια προφητεία τη διαβάζουμε στην Αποκάλυψη 13:4-7 όπου ο διάβολος κάνει πόλεμο και καταδιώκει τους πιστούς για 42 μήνες. 42 μήνες επί 30 ημέρες ισούνται με 1.260 μέρες που αντιστοιχούν σε 1.260 χρόνια όπως διαβάσαμε προηγουμένως.

Επομένως ο διάβολος ρίχθηκε στη γη όταν ήρθε ο Χριστός, δηλαδή πριν 2000 χρόνια ή και περισσότερο, εφόσον το εδάφιο Αποκάλυψη 12:4 μας λέει πως όταν ρίχθηκε ο διάβολος στη γη πήγε να σκοτώσει το παιδί που γεννήθηκε (τον Χριστό) και μετά αρχίζει την καταδίωξη των πιστών για 1.260 χρόνια. Έτσι τα 1.260 χρόνια καταδίωξης των πιστών μπορεί να αρχίζουν και πολύ αργότερα που ρίχθηκε ο διάβολος στη γη. Επομένως δεν αποκαθίσταται η τάξη και η διακυβέρνηση σε 1000 χρόνια μετά που ρίχνεται ο διάβολος στη γη, όπως θεωρούν οι χιλιαστές, εφόσον απομένουν ακόμη 260 χρόνια ή και περισσότερο, όπου ο διάβολος καταδιώκει την εκκλησία.

3. Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία

Σύμφωνα με τους Μάρτυρες του Ιεχοβά το 1914 μ.Χ. έγινε η Δευτέρα Παρουσία. Αλλά δεν την έχουμε δει, διότι ήταν αόρατη και μόνο τα πνευματικά μάτια την έχουν δει.

Από την Αγία Γραφή όμως συμπεραίνουμε κάτι διαφορετικό. Η Δευτέρα Παρουσία θα είναι το πιο φαντασμαγορικό γεγονός που έγινε ποτέ. Θα είναι όπως η αστραπή που βγαίνει από την ανατολή, και φαίνεται μέχρι τη δύση Ματθαίον 24:27. Αυτό το γεγονός θα γίνει αντιληπτό από όλους. Όλες οι φυλές της γης Ματθαίον 24:30 και κάθε μάτι θα δει το Χριστό στη Δευτέρα Παρουσία Του Αποκάλυψη 1:7 – και όχι μόνο τα πνευματικά μάτια θα μπορούσαν να δουν τη Δευτέρα Παρουσία, όπως ισχυρίζονται οι χιλιαστές – όταν αποκαλυφθεί ο Χριστός Β’ Θεσσαλονικείς 1:7 την ημέρα εκείνη την μεγάλη και επιφανή (φανερή) Πράξεις 2:20. Φυσικά η Δευτέρα Παρουσία δεν έγινε, διότι κανείς άνθρωπος δεν είδε να συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Εκτός από τους χιλιαστές, και οι Ιουδαίοι προηγουμένως πίστευαν ότι η παρουσία του Κυρίου και η βασιλεία του Θεού θα φανερωνόταν πιο πριν από τον καιρό της Λουκάν 19:11, κάτι που βλέπουμε να επαναλαμβάνεται η ιστορία μέσα από μια νέα εκδοχή, αυτή των χιλιαστών.

4. Πότε αρχίζουν τα 1000 Χρόνια Βασιλείας;

Σύμφωνα με τους χιλιαστές τα 1000 χρόνια βασιλείας άρχισαν το 1914 μ.Χ. όταν έγινε η Δευτέρα Παρουσία και ρίχθηκε ο διάβολος στη γη.

Η ορθή ερμηνεία. Τα 1000 χρόνια βασιλείας αρχίζουν πράγματι στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Στην αρχή των 1000 χρόνων υπάρχει η ανάσταση των νεκρών που γίνεται στη Δευτέρα Παρουσία Αποκάλυψη 20:4, Α’ Θεσσαλονικείς 4:16. Επειδή όμως δεν έγινε ακόμη η Δευτέρα Παρουσία, – είτε ορατά, είτε αόρατα όπως διαβάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο (Νο 3) – άρα δεν άρχισαν τα 1000 χρόνια βασιλείας το 1914 μ.Χ.

5. Ποιοι θα βασιλέψουν μαζί με το Χριστό στον ουρανό στα 1000 χρόνια βασιλείας;

Σύμφωνα με τους χιλιαστές μόνο 144.000 ισραηλίτες θα πάνε στον ουρανό. Αυτοί θα βασιλέψουν μαζί με το Χριστό στα 1000 χρόνια βασιλείας, ενώ οι υπόλοιποι άνθρωποι θα κατοικούν στη γη.

Η ορθή ερμηνεία όμως για τους 144.000 Ισραηλίτες είναι ότι γι’ αυτούς γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην Αγία Γραφή. Όχι διότι μόνο αυτοί θα βασιλέψουν μαζί με το Χριστό στον ουρανό όπως θεωρούν λανθασμένα οι χιλιαστές. Αλλά διότι οι 144.000 είναι αμόλυντοι από γυναίκες, παρθένοι και επίσης είναι απαρχές Αποκάλυψη 14:4. Ως απαρχές ίσως να είναι οι πρώτοι που θα πάνε στον ουρανό, όπως οι πρώτοι καρποί που προσφέρονταν στο Θεό Λευιτικόν 23:10. (Σε κάποια εδάφια ο θερισμός συμβολίζει την ανάσταση Ματθαίον 13:39). Ακόμη οι 144.000 ισραηλίτες θα ψάλλουν μια νέα ωδή που μόνο αυτοί θα γνωρίζουν Αποκάλυψη 14:1-3. Όλα τα πιο πάνω για το λόγο που γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην Αγία Γραφή για τους 144.000 ισραηλίτες.

Πιστοί από όλα τα έθνη

Μαζί με τους 144.000, μπροστά στο θρόνο – ο θρόνος του Θεού είναι στον ουρανό Ησαΐας 66:1 – θα είναι και οι υπόλοιποι ευσεβείς που θα αναστηθούν από όλα τα έθνη και φυλές. Ένα πλήθος ανθρώπων που δεν μπορεί να μετρηθεί Αποκάλυψη 7:9-11. Αυτό το πλήθος ανθρώπων μπροστά στο θρόνο είναι αμέτρητοι και επομένως δεν είναι μόνο οι 144.000, διότι αυτοί είναι μετρημένοι.

Επίσης στο εδάφιο Εβραίους 11:10-16 διαβάζουμε ότι κάποιοι άνθρωποι που είχαν πίστη ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι πάνω στη γη και ότι επιθυμούν μια επουράνια πόλι. Σε αυτό το εδάφιο, μιλάει και για γυναίκες όπως η Σάρρα, οπότε η Σάρρα ανήκει στον όχλο Αποκάλυψη 7:9-11 (που αποτελείται από άνδρες και γυναίκες από όλα τα έθνη και φυλές), που και αυτοί θα πάνε στον ουρανό και όχι μόνο οι 144.000 ισραηλίτες. Αν οι χιλιαστές θεωρούν ότι η Σάρρα ανήκει στους 144.000 ισραηλίτες και γι’ αυτό θα πάει στον ουρανό, τότε αυτό αποτελεί παρερμηνεία, εφόσον οι 144.000 ισραηλίτες είναι μόνο άνδρες Αποκάλυψη 14:3-4. Επομένως η Σάρρα ανήκει στον όχλο που και αυτοί θα πάνε στον ουρανό.

6. Η παρούσα γη θα κατοικείται στα 1000 χρόνια βασιλείας;

Σύμφωνα με τους χιλιαστές η παρούσα γη θα υπάρχει και θα κατοικείται για πάντα. Στα 1000 χρόνια βασιλείας όλοι οι άνθρωποι που θα αναστηθούν θα ζουν στη γη εκτός από 144.000 ισραηλίτες που θα ζουν στον ουρανό.

Για να υποστηρίξουν οι χιλιαστές ότι η παρούσα γη θα κατοικείται στα 1000 χρόνια βασιλείας, παρερμηνεύουν τα εξής εδάφια:

Εδάφια που χρησιμοποιούν

α) Από το εδάφιο Ψαλμός 115:16 που λέει ότι ο ουρανός είναι για το Θεό και η γη για τους ανθρώπους, οι χιλιαστές συμπεραίνουν ότι η γη θα κατοικείται πάντοτε.

Εν σχέσει με το πιο πάνω εδάφιο, εννοείται ότι η γη είναι για τους ανθρώπους. Αλλά για όσο καιρό θα υπάρχουν άνθρωποι – με την ανθρώπινη φύση που διαθέτουν τώρα – θα κατοικούν στην παρούσα γη. Το εδάφιο Μάρκον 12:25 μας λέει πως όταν οι άνθρωποι αναστηθούν, θα είναι όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Και φυσικά θα ζουν μαζί με το Θεό στον ουρανό Αποκάλυψη 21:3.

β) Το δεύτερο εδάφιο που χρησιμοποιούν οι χιλιαστές λέει ότι ο Θεός έκτισε τη γη όχι μάταια, αλλά για να κατοικείται Ησαΐας 45:18.

Όπως όταν ένας άνθρωπος κτίζει σπίτι δεν το κτίζει μάταια, άλλα για να κατοικεί σε αυτό (Φυσικά όχι αιώνια), το ίδιο και ο Θεός δεν έκτισε τη γη μάταια, αλλά για να κατοικείται, χωρίς να σημαίνει αιώνια / πάντοτε, ακόμη και στα 1000 χρόνια βασιλείας.

γ) Ένα άλλο εδάφιο που οι χιλιαστές χρησιμοποιούν για να υποστηρίξουν ότι η παρούσα γη θα κατοικείται πάντα είναι το εδάφιο Ψαλμός 37:29, το οποίο λέει ότι οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν τη γη, κι επάνω σ’ αυτή θα κατοικούν στον αιώνα.

Αυτό το εδάφιο όμως μάλλον μιλάει γενικά και εννοεί την νέα γη όπου οι αναστηθέντες πιστοί θα ζουν. Η παρούσα γη και ουρανός θα παρέλθουν και θα εμφανιστεί μια νέα γη και ουρανός, στην οποία οι πιστοί θα ζουν μαζί με το Θεό Αποκάλυψη 21:1-3.

δ) Άλλα εδάφια που χρησιμοποιούν οι χιλιαστές είναι τα εδάφια:

Ψαλμός 78:69 «Και οικοδόμησε το αγιαστήριό του σαν ψηλά παλάτια, σαν τη γη, που τη θεμελίωσε στον αιώνα.»

Εκκλησιαστής 1:4 «Γενεά πηγαίνει, και γενεά έρχεται• η γη, όμως, παραμένει στον αιώνα.»

Λάθος συμπεράσματα

Από τα πιο πάνω δύο εδάφια οι χιλιαστές συμπεραίνουν ότι η παρούσα γη θα υπάρχει πάντοτε. Και θα κατοικήται ακόμη και στα 1000 χρόνια βασιλείας. Οι λέξεις όμως «στον αιώνα», όταν αναγράφονται στην Αγία Γραφή δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκη «πάντοτε». Σημαίνουν για όσο καιρό ζει κάποιος ή για όσο καιρό θα υπάρχει ο υλικός κόσμος, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Για παράδειγμα παρουσιάζουμε τα δύο πιο κάτω εδάφια, όπου οι λέξεις «στον αιώνα» δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκη «πάντοτε»:

Έξοδος 21:6 «προσάξει αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πρὸς τὸ κριτήριον τοῦ Θεοῦ καὶ τότε προάξει αὐτὸν ἐπὶ τὴν θύραν ἐπὶ τὸν σταθμόν, καὶ τρυπήσει ὁ κύριος αὐτοῦ τὸ οὖς τῷ ὀπητίῳ, καὶ δουλεύσει αὐτῷ εἰς τὸν αἰῶνα»

Ματθαίον 13:40 «Όπως, λοιπόν, μαζεύονται τα ζιζάνια και κατακαίγονται στη φωτιά, έτσι θα είναι στη συντέλεια αυτού του αιώνα•»

Επομένως σε κάποια εδάφια όταν αναγράφεται ότι η παρούσα γη θα είναι «στον αιώνα» δεν σημαίνει πάντοτε, εφόσον στα εδάφια Αποκάλυψη 21:1-3 διαβάζουμε ότι η παρούσα γη και ουρανός θα παρέλθουν και θα εμφανιστεί μια νέα γη και ουρανός, στην οποία οι πιστοί θα ζουν μαζί με το Θεό.

7. Πότε και ποιος θα δημιουργήσει τον παράδεισο

Σύμφωνα με τους χιλιαστές κατά τη διάρκεια των 1000 χρόνων βασιλείας οι άνθρωποι θα μετατρέψουν σταδιακά την παρούσα γη σε παράδεισο.

Αντίθετα στην Αγία Γραφή διαβάζουμε ότι η νέα Ιερουσαλήμ (ο παράδεισος) είναι ήδη ετοιμασμένη στον ουρανό από το Θεό Αποκάλυψη 21:2, Ιωάννην 14:1-3. Τεχνίτης και δημιουργός του παράδεισου θα είναι ο Θεός Εβραίους 11:10 και όχι οι άνθρωποι.

Ένα εδάφιο που χρησιμοποιούν οι χιλιαστές για να υποστηρίξουν τη θέση τους είναι το εδάφιο Ησαΐας 65:21 που μιλάει για έναν υποτιθέμενο παράδεισο όπου οι άνθρωποι θα οικοδομήσουν σπίτια και θα φυτέψουν αμπελώνες.

Στην Αγία Γραφή όμως διαβάζουμε ότι οι αναστηθέντες πιστοί δεν θα χρειαστεί να οικοδομήσουν σπίτια κ.τ.λ., διότι ο τόπος διαμονής τους είναι έτοιμος Ιωάννην 14:1-3. Οι ερμηνείες που μπορούν να δοθούν για το εδάφιο Ησαΐας 65:21 που μιλάει για αμπελώνες και γενικά τα πιο πάνω και κάτω εδάφια Ησαΐας 65:17-25, είναι:

α) Αυτά τα εδάφια μιλούσαν κυριολεκτικά και αφορούσαν ένα κράτος ευημερίας που υποσχόταν ο Θεός στους ισραηλίτες για εκείνη την εποχή, αν ήταν πιστοί και τηρούσαν τις εντολές Του, και όχι για το μελλοντικό παράδεισο. Εξάλλου σε αυτά τα εδάφια λέει ότι το παιδί θα πέθαινε 100 χρόνων, όπου ίσως μιλούσε για ένα κράτος ευημερίας εκείνης της εποχής και όχι για το μελλοντικό παράδεισο όπου οι αναστηθέντες πιστοί θα ζουν αιώνια.

β) Μια άλλη ερμηνεία είναι ότι αυτά τα εδάφια ίσως μιλούσαν συμβολικά για το μελλοντικό παράδεισο και δεν πρέπει να θεωρούμε ότι πράγματι στο μελλοντικό παράδεισο οι άνθρωποι θα κτίσουν σπίτια και θα φυτεύσουν αμπελώνες και επίσης θα υπάρχει ο θάνατος, όπου τα παιδιά θα πεθαίνουν 100 χρονών.

8. Πότε θα αναστηθούν οι ευσεβείς και ασεβείς άνθρωποι;

Σύμφωνα με τους χιλιαστές κατά τη διάρκεια των 1000 χρόνων βασιλείας θα αναστηθούν όλοι, και οι ευσεβείς και οι ασεβείς άνθρωποι.

Αντίθετα η Αγία Γραφή μας λέει ότι οι ευσεβείς θα αναστηθούν στην αρχή των 1000 χρόνων βασιλείας και όχι κατά την διάρκειά τους, εφόσον θα βασιλέψουν και τα 1000 χρόνια βασιλείας μαζί με το Χριστό Αποκάλυψη 20:4. Σε αντίθεση οι ασεβείς θα αναστηθούν στο τέλος των 1000 χρόνων βασιλείας Αποκάλυψη 20:5.

9. Πόσες ευκαιρίες δίνονται στους ασεβείς να μετανοήσουν;

Σύμφωνα με τους χιλιαστές στα 1000 χρόνια βασιλείας θα αναστηθούν οι ασεβείς και θα τους δοθεί μια δεύτερη υλική ζωή. Εκεί θα έχουν ευκαιρία για να μετανοήσουν. Όσοι μετανοήσουν θα ζήσουν και αυτοί στον παράδεισο.

Αντίθετα η Αγία Γραφή μας λέει ότι μια φορά πεθαίνουν οι ανθρώποι (στην υλική ζωή που ζούμε τώρα). Και μετά υπάρχει κρίση (δίκη) Εβραίους 9:27. Δηλαδή δεν υπάρχει μια δεύτερη υλική ζωή και ευκαιρία να μετανοήσουμε. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο εδάφιο που λέει ότι οι ασεβείς θα αναστηθούν για να κριθούν Ιωάννην 5:29. Και όχι για να τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία να μετανοήσουν. Ακόμη το εδάφιο: Β’ Κορινθίους 6:2 μας λέει ότι τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος και μέρα σωτηρίας. Δηλαδή στην υλική ζωή που ζούμε τώρα μπορούμε να μετανοήσουμε και να σωθούμε και όχι σε μια νέα υλική ζωή.

10. Πώς τελειοποιούνται οι άνθρωποι

Σύμφωνα με τους χιλιαστές οι άνθρωποι θα τελειοποιούνται σταδιακά κατά την διάρκεια των 1000 χρόνων βασιλείας.

Αντίθετα στην Αγία Γραφή διαβάζουμε ότι οι άνθρωποι θα τελειοποιηθούν ακαριαία στη Δευτέρα Παρουσία. Τότε εν ριπή οφθαλμού θα αναστηθούν άφθαρτοι και αθάνατοι Α’ Κορινθίους 15:52-53. Επίσης η Αγία Γραφή διδάσκει ότι οι άνθρωποι δεν τελειοποιούνται από μόνοι τους ο καθένας σε διαφορετικό χρόνο, όπως π.χ. κατά την διάρκεια των 1000 χρόνων βασιλείας σύμφωνα με τις παρερμηνείες των χιλιαστών, αλλά όλοι μαζί θα τελοιοποιηθούν με τη βοήθεια του Θεού όταν αναστηθούν στη Δευτέρα Παρουσία Εβραίους 11:39-40.

Ο Θεός να σε ευλογεί!

Πες μας τη γνώμη σου για αυτό το άρθρο.