Η δημιουργία του κόσμου

Η δημιουργία του κόσμου Από που προήλθαμε; Πολλοί πιστεύουν ότι προήλθαμε από τον πίθηκο μέσω της εξέλιξης. Υπάρχει όμως και μία άλλη εκδοχή, κατά πολύ ανώτερη. Ότι δεν είμαστε αποτέλεσμα τυχαίων γεγονότων αλλά υπάρχει Κάποιος που μας έπλασε και μας Read more…

Απόκριες – προέλευση και έθιμα

Απόκριες – προέλευση και έθιμα Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν την Καθαρά Δευτέρα και την νηστεία της Σαρακοστής. Η πρώτη εβδομάδα ονομάστηκε Προφωνή, επειδή προφωνούσαν, δηλαδή διαλαλούσαν, ότι έρχονται οι αποκριές. Τη δεύτερη εβδομάδα την ονόμασαν Κρεατινή, επειδή επιτρεπόταν Read more…

Η παραβολή του Πλούσιου και του Λαζάρου

Η παραβολή του Πλούσιου και του Λαζάρου Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για το αν την παραβολή του πλούσιου και του Λαζάρου πρέπει να την ερμηνεύσουμε κυριολεκτικά ή ως παραβολή. Μερικοί αισθάνονται ότι σε αυτή την ιστορία, ο Ιησούς προσέφερε στους Read more…

Πιστεύω ή αλλιώς Σύμβολο της Πίστης (Νίκαια 325 μ.Χ.) – Εισαγωγή

Πιστεύω Η ιστορία της φυλής μας είναι μεγάλη και σπουδαία! Ποιος Έλληνας ή ποια Ελληνίδα δε νιώθει περηφάνια για την ιστορία μας; Σωκράτης, Περικλής, Πλάτων, Αριστοτέλης, Μέγας Αλέξανδρος – αυτά τα ονόματα σίγουρα προκαλούν κάποιο αίσθημα υπεροχής σε μας που Read more…

Αγία Τριάδα: Πατήρ, Υιός, και Άγιο Πνεύμα – Πιστεύω άρθρα 1, 2, και 8

Αγία Τριάδα – ο Τριαδικός Θεός Στο Σύμβολο της Πίστης, άρθρα 1, 2, και 8 διαβάζουμε: “Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Read more…

Σωτήρας Ιησούς Χριστός: η ενανθρώπηση Του – Πιστεύω άρθρο 3

Σωτήρας Ιησούς Χριστός: η ενανθρώπηση Του Στο Σύμβολο της Πίστης, στο άρθρο 3 διαβάζουμε: “Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.” Έχετε Read more…

Πέθανε για σένα – Πιστεύω άρθρα 4 και 5

Πέθανε για σένα Τα άρθρα 4 και 5 από το Σύμβολο της Πίστης λένε: “Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς.” Υπάρχει κάποιος κίνδυνος σ’ όλο το θέμα Read more…

Ο μοναδικός Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων – Πιστεύω άρθρο 6

Ο μοναδικός Μεσίτης Στο Σύμβολο της Πίστης, άρθρο 6 διαβάζουμε για τον Χριστό: “Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρό.” Αυτά που λέγει το Ευαγγέλιο είναι καλά και σωστά, αλλά ποιος τα κάνει; Είναι δυνατόν να Read more…

Η επιστροφή του Χριστού – τι πρέπει να γνωρίζεις – Πιστεύω άρθρο 7

Η επιστροφή του Χριστού Στο Σύμβολο της Πίστης, άρθρο 7 διαβάζουμε: “Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.” Μεγάλη αβεβαιότητα επικρατεί σήμερα στον κόσμο μας, και μεγάλη ανησυχία. Το μέλλον φαίνεται πολύ Read more…

Εκκλησία του Χριστού – ποια είναι; – Πιστεύω άρθρο 9

Εκκλησία του Χριστού – ποια είναι; Στο άρθρο 9 στο Σύμβολο της Πίστης διαβάζουμε: “Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.” Βλέπει κανείς πολλά δόγματα και πολλές αιρέσεις στην εποχή μας. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πάνω από 30.000 αιρέσεις. Το κάθε Read more…