Εκκλησία του Χριστού – ποια είναι; – Πιστεύω άρθρο 9

Εκκλησία του Χριστού – ποια είναι; Στο άρθρο 9 στο Σύμβολο της Πίστης διαβάζουμε: “Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.” Βλέπει κανείς πολλά δόγματα και πολλές αιρέσεις στην εποχή μας. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πάνω από 30.000 αιρέσεις. Το κάθε δόγμα και εκκλησία επιμένει ότι αποτελούν την πραγματική εκκλησία του Read more…

Βάπτισμα – τι σημασία έχει; – Το Πιστεύω άρθρο 10

Βάπτισμα – τι σημασία έχει; “Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν” ((Σύμβολο της Πίστης, άρθρα 10). Το βάπτισμα – τι σημασία έχει; Γίνονται πολλές έρευνες στις μέρες μας ειδικά για τη ζωή και την ευτυχία του ανθρώπου. Οι επιστήμονες συμπεραίνουν ότι ο σημερινός άνθρωπος στην Ελλάδα έχει μια προοπτική να Read more…

Προσδοκώ ανάσταση νεκρών – Το Πιστεύω άρθρα 11 και 12

Προσδοκώ ανάσταση νεκρών “Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος” (Σύμβολο της Πίστης, άρθρα 11 και 12). Προσδοκώ σημαίνει περιμένω με λαχτάρα. Αν υπήρχε μια χώρα σ’ αυτό τον κόσμο που να είχε καταργηθεί ο θάνατος, σίγουρα θα πολεμούσε κάθε άνθρωπος να φθάσει σ’ αυτή.  Ο θάνατος είναι ο Read more…