Πιστεύω ή αλλιώς Σύμβολο της Πίστης (Νίκαια 325 μ.Χ.) – Εισαγωγή

Πιστεύω Η ιστορία της φυλής μας είναι μεγάλη και σπουδαία! Ποιος Έλληνας ή ποια Ελληνίδα δε νιώθει περηφάνια για την ιστορία μας; Σωκράτης, Περικλής, Πλάτων, Αριστοτέλης, Μέγας Αλέξανδρος – αυτά τα ονόματα σίγουρα προκαλούν κάποιο αίσθημα υπεροχής σε μας που λεγόμαστε Έλληνες. Και το αίσθημα αυτό μεγαλώνει αν προσθέσουμε τις Read more…

Αγία Τριάδα: Πατήρ, Υιός, και Άγιο Πνεύμα – Πιστεύω άρθρα 1, 2, και 8

Αγία Τριάδα – ο Τριαδικός Θεός Στο Σύμβολο της Πίστης, άρθρα 1, 2, και 8 διαβάζουμε: “Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων Read more…

Σωτήρας Ιησούς Χριστός: η ενανθρώπηση Του – Πιστεύω άρθρο 3

Σωτήρας Ιησούς Χριστός: η ενανθρώπηση Του Στο Σύμβολο της Πίστης, στο άρθρο 3 διαβάζουμε: “Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.” Έχετε σκεφθεί πιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί κανείς να Read more…

Πέθανε για σένα – Πιστεύω άρθρα 4 και 5

Πέθανε για σένα Τα άρθρα 4 και 5 από το Σύμβολο της Πίστης λένε: “Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς.” Υπάρχει κάποιος κίνδυνος σ’ όλο το θέμα του “ΠΙΣΤΕΥΩ”, και ο κίνδυνος είναι τρομερά μεγάλος. Οι περισσότεροι Read more…

Ο μοναδικός Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων – Πιστεύω άρθρο 6

Ο μοναδικός Μεσίτης Στο Σύμβολο της Πίστης, άρθρο 6 διαβάζουμε για τον Χριστό: “Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρό.” Αυτά που λέγει το Ευαγγέλιο είναι καλά και σωστά, αλλά ποιος τα κάνει; Είναι δυνατόν να τα κάνουμε; Το ότι ήρθε ο Χριστός στη γη μας Read more…

Η επιστροφή του Χριστού – τι πρέπει να γνωρίζεις – Πιστεύω άρθρο 7

Η επιστροφή του Χριστού Στο Σύμβολο της Πίστης, άρθρο 7 διαβάζουμε: “Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.” Μεγάλη αβεβαιότητα επικρατεί σήμερα στον κόσμο μας, και μεγάλη ανησυχία. Το μέλλον φαίνεται πολύ σκοτεινό. Όλοι μιλούν και ποθούν την ειρήνη – αλλά εκεί Read more…

Εκκλησία του Χριστού – ποια είναι; – Πιστεύω άρθρο 9

Εκκλησία του Χριστού – ποια είναι; Στο άρθρο 9 στο Σύμβολο της Πίστης διαβάζουμε: “Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.” Βλέπει κανείς πολλά δόγματα και πολλές αιρέσεις στην εποχή μας. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πάνω από 30.000 αιρέσεις. Το κάθε δόγμα και εκκλησία επιμένει ότι αποτελούν την πραγματική εκκλησία του Read more…

Βάπτισμα – τι σημασία έχει; – Πιστεύω άρθρο 10

Βάπτισμα – τι σημασία έχει; “Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν” ((Σύμβολο της Πίστης, άρθρα 10). Το βάπτισμα – τι σημασία έχει; Γίνονται πολλές έρευνες στις μέρες μας ειδικά για τη ζωή και την ευτυχία του ανθρώπου. Οι επιστήμονες συμπεραίνουν ότι ο σημερινός άνθρωπος στην Ελλάδα έχει μια προοπτική να Read more…

Προσδοκώ ανάσταση νεκρών – Πιστεύω άρθρα 11 και 12

Προσδοκώ ανάσταση νεκρών “Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος” (Σύμβολο της Πίστης, άρθρα 11 και 12). Προσδοκώ σημαίνει περιμένω με λαχτάρα. Αν υπήρχε μια χώρα σ’ αυτό τον κόσμο που να είχε καταργηθεί ο θάνατος, σίγουρα θα πολεμούσε κάθε άνθρωπος να φθάσει σ’ αυτή.  Ο θάνατος είναι ο Read more…