Υπάρχει Θεός – αλλά πως αν δεν δημιουργήθηκε;

Υπάρχει Θεός. Αλλά δεν μπορεί να δοθεί μια απάντηση για να κατανοήσουμε το πώς υπήρχε πάντοτε ο Θεός χωρίς να έχει δημιουργηθεί. Πιο κάτω όμως θα δοθούν οι λόγοι για τους οποίους ίσως δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό:

α) Μπορούμε να εξηγήσουμε σε έναν εκ γενετής τυφλό και να κατανοήσει πώς είναι το κόκκινο φως; Φυσικά όχι. Ο τυφλός δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό, διότι δεν είναι θέμα νοημοσύνης να του εξηγήσουμε και να το καταλάβει. Χρειάζεται να διαθέτει την ιδιότητα της οράσεως (να δει το κόκκινο φως και να κατανοήσει πώς είναι). Το ίδιο και για το πώς υπήρχε πάντοτε ο Θεός χωρίς να έχει δημιουργηθεί. Δεν είναι θέμα νοημοσύνης και δεν το κατανοούμε αυτό. Διότι ίσως δεν έχουμε την ιδιότητα να είμαστε αιώνιοι και αδημιούργητοι όπως ο Θεός.

β) Έπίσης ένας λόγος που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς υπήρχε πάντοτε ο Θεός χωρίς να έχει δημιουργηθεί, είναι ίσως το ότι είμαστε συνηθισμένοι με τους κανόνες του υλικού κόσμου που ζούμε τώρα. Π.χ. πίσω από κάθε αποτέλεσμα υπάρχει και ένα αίτιο που το προκαλεί. Στον πνευματικό κόσμο, όμως, ίσως να ισχύουν άλλοι κανόνες που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Και ο Θεός ως πνεύμα να υπήρχε πάντοτε χωρίς να έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή χωρίς να υπήρχε ένα αίτιο πίσω από το Θεό που να τον έχει δημιουργήσει.

Το Άγιο Πνεύμα μας φωτίζει

Αντίθετα με τις πιο πάνω εξήγησεις για τους λόγους που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς υπήρχε πάντοτε ο Θεός χωρίς να έχει δημιουργηθεί, ίσως τελικά να μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό και μέσα στον υλικό κόσμο που ζούμε τώρα. Στο εδάφιο: Ιωάννην 16:12-13 διαβάζουμε ότι ο Χριστός είπε ότι κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα βαστάξουμε (κατανοήσουμε) τώρα. Αλλά αργότερα θα στείλει το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει να τα κατανοήσουμε.

Η υπέρτατη αιτία

Σύμφωνα με τον υλισμό ολόκληρη η μάζα του σύμπαντος ήταν συγκεντρωμένη σε ένα μοναδικό σημείο, το οποίο εξερράγη (η Μεγάλη Έκρηξη). Από την ύλη που εκτοξεύτηκε, δημιουργήθηκαν οι γαλαξίες και τα αστέρια. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως το υπέρτατο αίτιο, διότι τίθεται το ερώτημα: Πριν τη Μεγάλη Έκρηξη πώς δημιουργήθηκε αυτή η μάζα που ήταν συγκεντρωμένη σε ένα μοναδικό σημείο.

Στην Αγία Γραφή θεωρείται ως δεδομένο ότι πάντοτε υπήρχε ο Θεός, χωρίς να υπήρχε πριν από Αυτόν κάποιος ή ένα φαινόμενο που να Τον έχει δημιουργήσει (ο Θεός είναι το υπέρτατο αίτιο). Το πρώτο εδάφιο της Αγίας Γραφής Γένεση 1:1 αρχίζει με δεδομένο ότι υπήρχε ο Θεός (χωρίς να δίνονται περαιτέρω εξηγήσεις για το πώς υπήρχε), και συνεχίζει να περιγράφει το πώς δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο σε έξι μέρες και την έβδομη μέρα το Σάββατο αναπαύθηκε Γένεση 1:1-31, 2:1-3. Στην Αγία Γραφή θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχει ο Θεός, εφόσον η ύπαρξη Του φαίνεται μέσα από τα δημιουργήματα Του Ψαλμοί 19:1, Ρωμαίους 1:19-20. Χωρίς Αυτόν τίποτα δεν θα είχε δημιουργηθεί.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα.

Πες μας τη γνώμη σου για αυτό το άρθρο.